news

BÀI TẬP ATLAT

BÀI TẬP ATLAT

BÀI TẬP ATLAT
1.Dựa vào Atlat trang 4,5 và kiến thức đã học:
a/ Hãy xác định vị trí tiếp giáp của nước ta trên đất liền, trên biển. Các tỉnh, các cửa khẩu có chung đường biên giới với từng quốc gia trên đất liền.
b/ Cho biết tọa độ địa lí của nước ta.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.      Dựa vào Atlat trang 8, 12 trình bày và nhận xét về sự phân bố các mỏ dầu, khí ở vùng thềm lục địa nước ta. Ngoài dầu khí, tài nguyên khoáng sản biển của Việt Nam còn có những loại gì, được phân bố ở đâu. Các hệ sinh thái vùng ven biển nước ta. các vườn quốc gia của một số vùng, các khu dự trữ sinh quyển thế giới.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.      Dựa vào Atlat trang 4,5 xác định các vũng, vịnh, các huyện đảo ở nước ta.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.      Dựa vào Atlat trang 9 xác định các loại gió hoạt động ở nước ta, nhận xét hướng, phạm vi ảnh hưởng của từng loại gió. tần suất hoạt động của các cơn bão đến nước ta? Vùng nào chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của bão? Hậu quả?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.      Dựa vào atlat trang 10, nhận xét đặc điểm sông ngòi nước ta? Kể tên các con sông lớn?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6.      Dựa vào atlat trang 6,7 hoặc 13,14 điền vào bảng sau:
Các vùng núi
Giới hạn
Hướng chính
Các sông cùng hướng

7.      Dựa vào atlat kể tên các cao nguyên
a)      Badan:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b)      Sơn nguyên, cao nguyên đá vôi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Các đỉnh núi cao trên 2000m …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.      Dựa vào Atlat và kiến thức:
a.  Nhận xét sự phân bố các đô thị có quy mô từ 100 000 người trở lên ở nước ta và giải thích nguyên nhân.
      b. Kể tên 5 thành phố trực thuộc TW, tên các đô thị có quy mô dân số từ 100 000-200 000 người trở lên.
           c/Kể tên 6 đô thị có dân số lớn nhất nước ta? Trong số đó đô thị nào trực thuộc tỉnh? Giải thích vì sao đô thị là nơi tập trung dân cư đông đúc?
       d. Trình bày sự phân bố dân cư của nước ta?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.      Dựa  vào Atlat, hãy nhận xét tình hình sản xuất và phân bố cây lúa ở nước ta. Giải thích nguyên nhân làm cho sản lượng lúa ở nước ta tăng nhanh.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10.  Dựa vào Atlat và kiến thức đã học, hãy kể tên các vùng có cà phê (chè)là sản phẩm chuyên môn hóa của vùng? Giải thích tại sao cà phê được trồng nhiều ở nơi đó?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.  Dựa vào Atlat và kiến thức đã học hãy kể tên các vùng nông nghiệp ở nước ta và nêu các sản phẩm chuyên môn hóa của từng vùng?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12.  Dựa vào Atlat trang nông nghiệp và kiến thức đã học, nêu tên các vùng có tỉ lệ gieo trồng diện tích cây công nghiệp so với tổng diện tích gieo trồng đã sử dụng thuộc loại trên 50%, từ trên 30% đến 50%. Cho biết các cây công nghiệp hàng năm phân bố chủ yếu ở đâu?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13.  Dựa vào Atlat và kiến thức đã học hãy trình bày tình hình phát triển và phân bố thủy sản ở nước ta.  Tại sao ĐBSCL là vùng có ngành nuôi trồng thuỷ sản lớn nhất cả nước?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14.  Dựa vào atlat ĐLVN (trang nông nghiệp) và kiến thức đã học, trình bày vùng phân bố của các cây công nghiệp lâu năm ở nước ta.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15.  Dựa vào atlat kể tên các tỉnh có QL 1A chay qua, vai trò – ý nghĩa của tuyến đường 1A, 6,14,51 và đường HCM.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16.  Dựa vào Atlat, hãy kể tên các tỉnh thành phố có biển của nước ta theo thự tự từ Bắc vào Nam?kể tên các cảng biển và sắp xếp theo đúng thứ tự mỗi vùng? Các cụm cảng quan trọng.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17.  Dựa vào Atlat, xác định các sân bay nội địa và quốc tế của nước ta.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
18.  Dựa vào Atlat và kiến thức đã học, trình bày sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở Nam bo.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

19. Dựa vào atlat 19.ĐLVN trang công nghiệp chung và kiến thức đã học, hãy trình bày:
-          Sự phân hoá lãnh thổ công nghiệp ở đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận:
-          Các ngành chuyên môn hóa ở các trung tâm công nghiệp Hải Phòng, Việt Trì, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Nam Định.
-          Giải thích tại sao Hà Nội là trung tâm công nghiệp lớn của nước ta?
-          Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở ĐBSH.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20.Dựa vào atlat trang 21, trình bày tình hình phát triển công nghiệp của nước ta trong những năm gần đây.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21.Dựa vào Atlat trang 22 và kiến thức đã học, hãy xếp các nhà máy nhiệt điện, thủy điện theo nhóm có công suất: dưới 1000MW và trên 1000MW.Giải thích sự phân bố các nhà máy thủy điện, nhiệt điện ở nước ta.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
22.Dựa vào atlat trang 22 ĐLVN và kiến thức đã học, nhận xét sự thay đổi sản lượng than, dầu, điện của nước ta?Nhận xét và giải thích sự phân bố của ngành công nghiệp năng lượng.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23.Dựa vào Atlat và kiến thức đã học,Hãy trình bày quy mô và cơ cấu của hai trung tâm công nghiệp Hà Nội và TP.HCM. Tại sao đây là 2 trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
24.Dựa vào atlat trang 24 và kiến thức đã học, chứng minh hoạt động xuất, nhập khẩu nước ta có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
25.Dựa vảo atlat trang 25, chứng minh tài nguyên du lịch nước ta phong phú, đa dạng. Kể tên các trung tâm du lịch quốc gia và trung tâm du lịch, các di sản thiên nhiên, văn hoá thế giới của nước ta.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
26. Dựa vào Atlat, kể tên các trung tâm công nghiệp( từ lớn đến nhỏ) của TD&MNBB, tên ngành công nghiệp của mỗi trung tâm. Nhận xét về sự phân bố các trung tâm công nghiệp của vùng.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................
27.Dựa vào atlat ĐLVN và kiến thức đã học:
- Chứng minh nhận định: TDMNBB có vị trí đặc biệt lại có mạng lưới giao thông vận tải đang được đầu tư, nâng cấp nên ngày càng thuận lợi cho việc giao thông với các vùng khác trong cả nước và xây dựng nền kinh tế mở.
- Nêu tên các cửa khẩu quan trọng ở biên giới trên đất liền giữa TDvà MNBB với Trung Quốc và Lào.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
28. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học: Hãy kể tên:
- Các tỉnh, thành phố tương đương cấp tỉnh của vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ theo thứ tự từ Bắc xuống Nam.
- Nhận xét sự phân bố các trung tâm công nghiệp của hai vùng.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
29.Dựa vào atlat ĐLVN hãy nêu và đánh giá vị trí địa lí của vùng Bắc Trung Bộ trong việc phát triển kinh tế - xã hội.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30.Dựa vào atlat ĐLVN, phân tích điều kiện thuận lợi để xây dựng cơ cấu nông – lâm – ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
31.Dựa vào atlat ĐLVN (trang vùng Bắc Trung Bộ) và kiến thức đã học, hãy:
-          Kể tên các loại khoáng sản chính của Bắc Trung Bộ.
-          Trình bày sự phân bố các sản phẩm nông nghiệp chính của vùng. Vì sau vùng có đàn bò lớn nhất nước ta?
-          Kể tên các cửa khẩu, cảng biển của vùng.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
32.Dựa vào Atlat vùng  Nam Trung Bộ. Hãy kể tên:
            -   Các các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của vùng Nam Trung Bộ.
-          Các tuyến đường bộ, đường sắt và các cảng biển chủ yếu.
-          Các bãi biển.
-          Tại sao phát triển giao thông vận tải sẽ góp phần quan trọng hình thành cơ cấu kinh tế vùng?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
33.Dựa vào Atlat: vùng Tây Nguyên hãy trình bày các nhà máy thủy điện của vùng. Ý nghĩa phát triển thủy điện của Tây Nguyên.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
34.Dựa vào atlat ĐLVN phân tích các thế mạnh về tự nhiên để phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên. Trình bày hiện trạng phát triển và phân bố cây cà phê ở vùng này.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
35.Dựa vào atlat ĐLVN và kiến thức đã học:
-          Cho biết từ Bắc xuống Nam Tây Nguyên có những cao nguyên nào, cao nguyên nào có độ cao cao nhất, cao nguyên nào có độ cao thấp nhất?
-          Điều kiện khí hậu và đất của Tây nguyên có thuận lợi gì đối với sản xuất nông nghiệp?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

36.Dựa vào atlat ĐLVN trang công nghiệp chung và kiến thức đã học, hãy:
-          Kể tên các trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ.
-          Kể tên các ngành của các trung tâm công nghiệp trong vùng.
-          Giải thích tại sao TP HCM là trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta?
-          Nêu những nguyên nhân làm cho ĐNB là vùng có công nghiệp phát triển mạnh nhất cả nước?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......
Bài 1Bài tập cho bản đồ trang 2+3/Atlas:
1.Xác định các điểm cực phần đất liền của nước ta.
2.Xác định trên bản đồ các thành phố trực thuộc Trung ương của nước ta.
3.Kể tên các tỉnh có đường biên giới giáp các nước.
4.Xác định trên bản đồ các tỉnh giáp biển của nước ta lần lượt từ Bắc vào Nam.
5.Kể tên một số đảo và quần đảo của nước ta.
6.Dựa vào bảng số liệu trang 3, hãy:
+ Xác định 3 tỉnh có diện tích lớn nhất và nhỏ nhất của nước ta.
+ Xác định 3 tỉnh có dân số đông nhất và ít nhất của nước ta.
7.Căn cứ bảng số liệu trang 3, hãy tính mật độ dân số năm 1999 của các tỉnh và thành phố sau: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế, Kon Tum, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, CầnThơ.
Bài 2Bài tập cho bản đồ trang 6:
1.Nêu đặc điểm của một số loại đá xuất hiện trong thang địa tầng cổ nhất trên lãnh thổ nước ta. Xác định trên bản đồ những vùng có thang địa tầng đó. Vị trí của chúng có mối liên hệ gì với vị trí của các mảng nền cổ đã học.
2. Nêu đặc điểm của một số loại đá xuất hiện trong thang địa tầng trẻ nhất trên,lãnh thổ nước ta. Xác định trên bản đồ những vùng có thang địa tầng đó. Vị trí của chúng có mối liên hệ gì với vị trí của các mảng nền cổ đã học.
3. Hãy nêu sự phân bố của các mỏ dầu, mỏ khí đốt của nước ta. Vị tri`1 của chúng có mối liên hệ gì với sự phân bố các bể trầm tích Kai-nô-zôi.
4. hãy nêu sự phân bố (tên mỏ và tên tỉnh) của một số loại khoáng sản sau: than đá, sắt, bôxit, thiếc, apatít.
Bài 3: Bài tập cho các bản đồ các trang 4+5, 9,10,21,22,23,24: Xác định trên bản đồ
1. Các dãy núi sau: Hoàng Liên Sơn, Con Voi, Hoành Sơn, Bạch Mã, Trường Sơn Bắc. Chỉ ra hướng các dãy núi đó>
2. Các cánh cung núi: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.
3. Các cao nguyên, sơn nguyên: Đồng Văn, Sín Chải, Mộc Châu, Plâyku, Đắk Lắk, Mơ Nông, Di Linh.
4.Xác định vị trí và độ cao các đỉnh núi : Mẫu Sơn, Phia Uắc, Phan-xi-păng, Pu Hoạt, Ngọc Lĩnh, Chư Yang Sin.
Bài 4: Bài tập cho bản đồ Khí hậu trang 7:
1. Hãy xác định trên bản đồ hướng của gió mùa mùa hạ và gió mùa mùa đông ở nước ta.


2. Hãy xác định hướng di chuyển của các cơn bão vào nước ta. Khu vực nào trong năm chịu ảnh hưởng của bão với tần suất lớn nhất ?- Website/app: iDiaLy.com
- Group:idialy.HLT.vn
- Fanpage: dialy.HLT.vn


iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Atlat Việt Nam Đại học Kỹ Năng Atlat Ôn thi Tin tức Tốt nghiệp
Lên đầu trang