Biểu đồ - Tổng hợp một số bài tập thực hành lớp 11 (học kì 1)

Tổng hợp những bài thực hành cơ bản dành cho khối 11
Biểu đồ cột

Bài 1.

BÀI LÀM
Nhận xét:
Nhận xét:
- Qua bảng số liệu ta thấy tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1950 – 2003 có sự thay đổi/đều tăng nhưng Than tăng không liên tục (không đều) và có sự khác nhau hoặc khác biệt.
- Từ năm 1950 – 2003: + Than tăng khoảng 2,9 lần và tăng 3480 triệu tấn. Nhưng không đều:     
Từ năm 1950-1980 tăng khoảng 2,1 lần và tăng 1950  triệu tấn;
Từ năm 1980-1990 giảm 0,9 lần và 383 triệu tấn;
Từ năm 1990-2003 tăng khoảng 1,6 lần và 1913 triệu tấn.
                                    + Dầu mỏ tăng khoảng 7,5 lần và 3381 triệu tấn.
                                    + Điện tăng khoảng 15,4 lần và 13884 tỉ kwh.
- Điện có sự gia tăng nhanh nhất và than tăng chậm nhất...

___________________________________________________________________________________
Biểu đồ tròn
Bài 1.


Bài 2.

BÀI LÀM
Nhận xét
- Qua bảng số liệu ta thấy cơ cấu kinh tế Trung Quốc giai đoạn 1978 – 2005 có sự chuyển dịch (hoặc thay đổi) và có sự chênh lệch
- Từ năm 1985-2005: + N-L-NN giảm liên tục và giảm 14,3%
                                    + CN-XD tăng liên tục và tăng 11,9%
                                    + DV tăng 2,4% nhưng không liên tục:        .Từ năm 1985-1991 tăng 2,1%
                                                                                                    .Từ năm 1991-1995 giảm 2,7%
                                                                                                    .Từ năm 1995-2004 tăng 3,9%
                                                                                                    .Từ năm 2004-2005 giảm 0,9%
- Có sự chênh lệch tương đối cao: CN-XD chiếm tỉ trọng cao nhất và ngày càng cao. N-L-NN chiếm tỉ trọng thấp nhất và ngày càng giảm. 

___________________________________

Bài 3.


Lên đầu trang