HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÔNG THỨC tính toán thường gặp trong địa lý...

CÔNG THỨC tính toán thường gặp trong địa lý...

- Mật độ dân số: luôn làm tròn lên về số nguyên (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0).
- Tất cả tính toán còn lại làm tròn sau dấu phẩy 1 số (9,9 - 9,8 - 9,7- 9,6....)

Tài liệu Địa Lý miễn phí.
Tải app idialy.com để theo dõi nhanh nhất.
idialy.HLT.vn - dialy.HLT.vn
Công thức Tin tức Tính toán
Lên đầu trang