CÁC YÊU CẦU CHUNG KHI VẼ BIỂU ĐỒ

CÁC YÊU CẦU CHUNG KHI VẼ BIỂU ĐỒ
-     Dành hẳn 1 trang để vẽ.
-     Không được vẽ bằng bút chì (Trừ vòng tròn của biểu đồ tròn) hoặc bút đỏ và không được kẻ tay trong biểu đồ và trong phần ghi chú.
-     Tên biểu đồ nên viết chữ IN HOA và được viết ở phía trên hoặc phía dưới biểu đồ, không được viết ở bên phảitrái biểu đồ. Dựa vào đề bài để ghi chính xác tên biểu đồ.
-     Vẽ theo trình tự đề bài cho chứ không xếp theo thứ tự từ thấp đến cao hoặc từ cao xuống thấp trừ khi đề bài yêu cầu sắp xếp.
-     Kí hiệu biểu đồ phải sử dụng những ký hiệu đơn giản, rõ ràng. (+,-,x, /, //,...)
-     Chú thích phải được ghi ở bên dưới hoặc bên phải biểu đồ, không được ghi ở trên và bên trái biểu đồ.
-     Phải ghi đầy đủ các chi tiết thông tin, số liệu ở các trục, cột, đường, miền, tròn... của biểu đồ.

-     Khoảng cách năm và khoảng cách giá trị hay % phải được chia theo đúng tỷ lệ xích.
Lên đầu trang