HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Atlatvn - Vùng đông nam bộ, vùng đồng bằng sông cửu long

Atlatvn - Vùng đông nam bộ, vùng đồng bằng sông cửu long

Trang 29*Tự nhiên
          -Đối với vùng ĐNB:
          Thể hiện các yếu tố tự nhiên: địa hình, đất đai, khí hậu, nguồn sinh thủy, khoáng sản,…
          -Đối với ĐBSCL:
          Thể hiện các yếu tố tự nhiên: đất đai, khí hậu, sông ngòi, khoáng sản,…
          *Kinh Tế
          -Đối với vùng ĐNB:
          Thể hiện các ngành kinh tế của vùng: công nghiệp, là vùng có cơ cấu kinh tế phát triển nhất trong cả nước với nhiều TTCN lớn. Về nông nghiệp, là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước. Về GTVT, có hệ thống đường giao thông toả đi khắp đất nước. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Biểu đồ GDP của vùng so với cả nước.
          -Đối với ĐBSCL:
          Thể hiện các hoạt động kinh tế: nông nghiệp, là vùng sản xuất LT-TP lớn nhất nước, chăn nuôi khá phát triển, đánh bắt & nuôi trồng thủy sản cũng là thế mạnh của vùng. Về công nghiệp, có các TTCN như CT, Mỹ Tho, …Về giao thông, chủ yếu là đường ôtô, đường thủy nội địa. Biểu đồ GDP của vùng so với cả nước.

- Website/app: iDiaLy.com
- Group:idialy.HLT.vn
- Fanpage: dialy.HLT.vn

iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Atlat Việt Nam Bản đồ Hình ảnh 12 Kỹ Năng Atlat Lớp 12 Tin tức
Lên đầu trang