Việc khai thác boxit không hợp lí ở Tây Nguyên có những tác động như thế nào đến tài nguyên và môi trường?

HLTcoffee.com - Câu hỏi mở...


Việc khai thác boxit không hợp lí ở Tây Nguyên có những tác động như thế nào đến tài nguyên và môi trường?


- Làm cạn kiệt tài nguyên rừng, đất, đa dạng sinh học...làm biến đổi địa hình và cảnh quan tự nhiên theo hướng không có lợi cho đời sống con người
- Tác động tiêu cực đến mực nước ngầm, nguồn nước ngọt, ô nhiểm đất..
Lên đầu trang