Các quần đảo Hoàng Sa - Trường sa có ý nghĩa như thế nào về mặt kinh tế - xã hội và anh ninh quốc phòng?

HLTcoffee.com - Câu hỏi mở...

Các quần đảo Hoàng Sa - Trường sa có ý nghĩa như thế nào về mặt kinh tế - xã hội và anh ninh quốc phòng?

- Đối với kinh tế:
+ là cơ sở để khai thác có hiệu quả các nguồn lợi vùng biển, hải đảo và thềm lục địa
+ Là căn cứ để nước ta tiến ra biển và đại dương, tạo điều kiện phát triển kinh tế biển: Khai thác tài nguyên sinh vật biển và hải đảo, khai thác khoáng sản, du lịch biển, GTVT biển
- Nằm kề tuyến giao thông hằng hải quốc tế quan trọng trên Biển Đông
- Đối với an ninh quốc phòng: là hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền từ phía đông. Là cơ sở để khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển và thềm lục địa quanh các đảo và quần đảo.
Lên đầu trang