Tại sao ở Duyên Hải Nam Trung Bộ phát triển mạnh đánh bắt xa bờ?

HLTcoffee.com - Câu hỏi mở..

Tại sao ở Duyên Hải Nam Trung Bộ phát triển mạnh đánh bắt xa bờ?

- Có hiệu quả cao về kinh tế- xã hội, bảo vệ tài nguyên sinh vật ven bờ
- Khẳng định chủ quyền và góp phần bảo vệ biển - đảo của nước ta
Lên đầu trang