Những nguồn năng lượng bất ngờ cho tương lai

1. Năng lượng từ núi lửa


2. Khí metan lạnh

3. Năng lượng gió

4. Biến đổi gene vi khuẩn E.coli

Những nguồn năng lượng bất ngờ cho tương lai

5. Năng lượng từ tia laser trong không gian

6. Năng lượng sinh học

Những nguồn năng lượng bất ngờ cho tương lai

7. Năng lượng từ sóng biển

Những nguồn năng lượng bất ngờ cho tương lai

8. Năng lượng từ tảo biển

Những nguồn năng lượng bất ngờ cho tương lai

9. Năng lượng từ nhựa ẩm

10. Năng lượng từ máy gia tốc hạt bỏ túi

12. Năng lượng từ tụ điện

Lên đầu trang