Sổ tay Thuật ngữ Địa Lý (E)

Sổ tay Thuật ngữ Địa Lý (E)
Sổ tay Thuật ngữ Địa Lý (E)


E

EO BIỂN :  nhánh biển hẹp nằm giữa hai bờ đất liền, nối thông hai vịnh, hai biển hoặc hai đại
      dương. Ví dụ : eo Gibranta nối thông Địa Trung Hải với Đại Tây Dương, eo Oocmut  nối
      thông vịnh Pecxich và vịnh Ôman.
EO ĐẤT :  dải đất hẹp nằm giữa hai biển, hai đại dương, nối liền hai vùng đất trên lục địa. Ví
      dụ : eo  Panama nối  đại lục Bắc Mĩ với Nam Mĩ.
ÊCU : ( European Currency Unit) đồng tiền thống nhất được lưu hành trong các nước thuộc
      Liên Minh  châu Âu. Còn gọi tắt là đồng Ơrô (Euro).ÊLUVI :  sản phẩm phong hoá của các loại đá còn lưu tại chỗ, được hình thành trên các điạ hình
      bằng phẳng hoặc có độ dốc nhỏ.

ÊMIRA :  ( Emirat)  quốc gia Hồi giáo của người Tuyếc  ở Tây Á.
Lên đầu trang