Sổ tay Thuật ngữ Địa Lý (I)

Sổ tay Thuật ngữ Địa Lý (I)
Sổ tay Thuật ngữ Địa Lý (I)


IILUVI :  vật chất khoáng và hữu cơ bị nước mưa và nước tuyết tan từ lớp đất trên mặt rửa trôi 
      xuống dưới, lưu lại trong tầng tích tụ, (cũng gọi là tầng iluvi). Trong phẫu diện đất, tầng này có
      kí hiệu là B.
INCA : dân tộc sinh sống ở vùng núi Anđet thuộc Pêru (Nam Mĩ) có một nền văn hoá cao, đã xây
      dựng một quốc gia hùng mạnh vào thời kì trước khi người châu Âu xâm chiếm châu Mĩ. Nền văn
      minh của người Inca còn để lại nhiều di tích ở vùng núi Anđet, quanh hồ Titicaca. Đền thờ Mặt
      Trời ở Cuxcô cũng là một công trình kiến trúc cổ nổi tiếng, được xây dựng bằng đá đẽo của
      người Inca.

IXRAEN :  X.  Hêbrơ.


HLTcoffee.com
Lên đầu trang