Sổ tay Thuật ngữ Địa Lý (Y)

Sổ tay Thuật ngữ Địa Lý (Y)
Sổ tay Thuật ngữ Địa Lý (Y)


Y
YẮC : (Yack)  giống bò có lông dài và dày, sống ở Tây Tạng, trên độ cao 5.000m, thường được
      dùng làm phương tiện vận tải, lấy da, lông, thịt, sữa v.v...Có tài liệu gọi là trâu Yắc. 
YANGKI :  (Yankee)  thuật ngữ đầu tiên do người Anh dùng để chỉ bọn thực dân sinh sống trên

      đất Niu Inglen ( thuộc địa cũ của Anh ở Bắc Mĩ vào thế kỉ 17, nay là một số bang ở phía đông Hoa Kì )  nổi dậy chống chính quốc, sau đó những người Hoa Kì ở phương Nam lại dùng để chỉ những người Hoa Kì sinh sống ở phương Bắc. Từ đó, thuật ngữ Yangki được dùng phổ biến để chỉ chung những người Mĩ với ý nghĩa châm biếm.


HLTcoffee.com - Vị thật cafe Việt
Lên đầu trang