HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

BÀI 6: TIẾT 1: TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ HOA KÌ (Có trắc nghiệm và đáp án)

BÀI 6: TIẾT 1: TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ HOA KÌ (Có trắc nghiệm và đáp án)

TIẾT 1: TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ HOA KÌ
(Có trắc nghiệm và đáp án)
I. Lãnh thổ và vị trí địa lí
1. Lãnh thổ
- Trung tâm Bắc Mĩ => lãnh thổ cân đối => thuận lợi cho phân bố SX và phát triển GT
- Bán đảo A-lax-ca và Haoai
2.Vị trí địa lí
- Nằm ở Tây bán cầu
- Giữa 2 đại dương: Thái Bình Dương& Đại Tây Dương.
- Tiếp giáp Canada và Mĩ Latinh.
=> Ý nghĩa:
- Không bị tàn phá trong 2 cuộc chiến tranh thế giới.
- Thị trường tiêu thụ rộng lớn.
- Giao lưu với các nước trên thế giới bằng đường biển, phát triển kinh tế biển.

II. Điều kiện tự nhiên
 1. Phần lãnh thổ trung tâm Bắc Mĩ

Vùng
 Phía Tây
Vùng Trung Tâm
Phía Đông
Đặc điểm tự nhiên:Địa hình
Các dãy núi trẻ cao, theo hướng Bắc - Nam, xen giữa là bồn địa, cao nguyên.
- Phía bắc: là gò đồi thấp.
- Phía nam: là đồng bằng phù sa màu mỡ
Núi trung bình, sườn thoải, nhiều thung lũng cắt ngang
Đất đai


Ven Thái Bình dương có đồng bằng nhỏ. Đất tốt.

Phù sa sông
Đồng bằng phù sa ven biển rông màu mỡ.

Sông ngòi
Nguồn thủy năng phong phú
Hệ thống sông Mit-xi-xi-pi
Nguồn thủy năng phong phú

Khí hậu- Ven biển: cận nhiệt và ôn đới hải dương
- Nội địa: hoang mạc và bán hoang mạc
- Phía bắc: ôn đới
- Phía nam: cận nhiệtCận nhiệt và ôn đới hải dươngKhoáng sản
Kim lọai màu:
Vàng, đồng, chì.


- Phía bắc: than, sắt
- Phía nam: dầu khí

Than, sắt


Giá trị kinh tế

- CN luyện kim màu, năng lượng
- Chăn nuôi
- Thuận lợi trồng trọt
- CN luyện kim đen, năng lượng
- Thuận lợi trồng trọt
- CN luyện kim đen, năng lượng

2. A-la-xca và Haoai
- A-la-xca: đồi núi, giàu có về dầu khí
- Haoai: nằm giữa Thái Bình Dương, phát triển du lịch và hải sản
III. Dân cư
1. Gia tăng dân số
- Dân số đứng thứ 3 TG.
- DS tăng nhanh, phần nhiều do nhập cư, chủ yếu từ châu Âu, Mĩ latinh, Á
- Người nhập cư đem lại nguồn tri thức, vốn và lực lượng lao động
2. Thành phần dân cư
- Đa dạng:
+ 83% : nguồn gốc chủ yếu từ châu Âu
+ Gốc chấu Á và Mĩ Latinh đang tăng mạnh
+ Dân Anhđiêng còn khoảng 3 triệu người
=> Ảnh hưởng
   + Tích cực: nền văn hóa phong phú -> phát triển du lịch
   + Tiêu cực: quảm lí xã hội khó khăn

3. Phân bố dân cư.
- Tập trung ở :
+ Vùng Đông Bắc và ven biển
+ Sống chủ yếu ở các đô thị
- Dân cư có xu hướng chuyển từ Đông Bắc xuống phía Nam và ven Thái Bình Dương.

---------------------------------------------
Tài liệu Địa Lý miễn phí.


Website: iDiaLy.com
App CHplay: iDiaLy.com
Group: idialy.HLT.vn
Fanpage: dialy.HLT.vn

Các bạn cũng co thể tham khảo các môn khác tại đây:
 1. Anh văn: anhvan.HLT.vn
 2. Toán học: toanhoc.HLT.vn
 3. Vật lý: vatly.HLT.vn
 4. Hóa học: hoahoc.HLT.vn
 5. Sinh học: sinhhoc.HLT.vn
 6. Ngữ văn: nguvan.HLT.vn
 7. Lịch sử: lichsu.HLT.vn
 8. GDCD: gdcd.HLT.vn
 9. Tin học: tinhoc.HLT.vn

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 6 Tiết 1 (có đáp án): Tự nhiên và dân cư (phần 1)

Câu 1. Lợi thế nào là quan trọng nhất của vai tròdl HOA KÌ trong phát triển kinh tế – xã hội?

A. Tiếp giáp với Ca-na-đa

B. Nằm ở bán cầu Tây

C. Nằm ở trung tâm Bắc Mĩ, tiếp giáp với hai đại dương lớn.

D. Tiếp giáp với khu vực Mĩ La tinh.

Đáp án: C

Giải thích : Mục I, SGK/36 địa lí 11 cơ bản.

Câu 2. Ngoài phần đất ở trung tâm Bắc Mĩ có diện tích hơn 8 triệu km2, HOA KÌ còn bao gồm:

A. Bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai

B. Quần đảo Ha-oai và quần đảo Ăng-ti Lớn.

C. Quần đảo Ăng-ti Lớn và quần đảo Ăng-ti Nhỏ

D. Quần đảo Ăng-ti Nhỏ và bán đảo A-la-xca.

Đáp án: A

Giải thích : Mục I, SGK/36 địa lí 11 cơ bản.

Câu 3. Vùng phía Tây Hoa Kì bao gồm:

A. Các dãy núi trẻ cao trung bình trên 2000m, xen giữa là các bồn dịa và cao nguyên.

B. Khu vực gò đồi thấp và các đồng cỏ rộng.

C. Đồng bằng phù sa màu mỡ do hệ thống sông Mi-xi-xi-pi bồi đắp và vùng đồi thấp.

D. Các đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương và dãy núi già A-pa-lat.

Đáp án: A

Giải thích :Mục II, SGK/37 địa lí 11 cơ bản.

Câu 4. Vùng phía Đông Hoa Kì gồm:

A. Vùng rừng tương đối lớn và các đồng bằng ven Thái Bình Dương.

B. Dãy núi già A-pa-lat và các đồng bằng ven Đại Tây Dương.

C. Đồng bằng trung tâm và vùng gò đồi thấp.

D. Vùng núi Coóc-đi-e và các thung lũng rộng lớn.

Đáp án: B

Giải thích :Mục II, SGK/37 - 38 địa lí 11 cơ bản.

Câu 5. Kiểu khí hậu phổ biến ở vùng phía Đông và vùng Trung tâm HOA KÌ là

A. Ôn đới lục địa và hàn đới.

B. Hoang mạc và ôn đới lục địa.

C. Cận nhiệt đới và ôn đới.

D. Cận nhiệt đới và cận xích đạo.

Đáp án: C

Giải thích : Mục II, SGK/37 – 38 địa lí 11 cơ bản.

Câu 6. Khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc ở HOA KÌ tập trung chủ yếu ở nơi nào sau đây?

A. Các đồng bằng nhỏ ven Thái Bình Dương.

B. Các bồn địa và cao nguyên ở vùng phía Tây.

C. Các khu vực giữa dãy A-pa-lat và dãy Rốc-ki

D. Các đồi núi ở bán đảo A-la-xca.

Đáp án: B

Giải thích : Mục II, SGK/37 địa lí 11 cơ bản.

Câu 7. Than đá và quặng sắt có trữ lượng rất lớn của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây?

A. Vùng phía Tây và vùng Trung tâm.

B. Vùng phía Đông và vùng Trung tâm.

C. vùng Trung tâm và bán đảo A-la-xca.

D. Vùng phía Đông và quần đảo Ha-oai.

Đáp án: B

Giải thích : Mục II, SGK/37 - 38 địa lí 11 cơ bản.

Câu 8. Các loại khoáng sản: vàng, đồng, bôxit, chì của Hoa Kì tập trung củ yếu ở vùng nào sau đây?

A. Vùng phía Đông

B. Vùng phía Tây

C. Vùng Trung tâm

D. Bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai

Đáp án: B

Giải thích : Mục II, SGK/37 địa lí 11 cơ bản.

Câu 9. Dầu mỏ và khí tự nhiên của Hoa Kỳ tập trung chủ yếu ở nơi nào sau đây?

A. Bang Tếch-dát, ven vịnh Mê-hi-cô, bán đảo A-la-xca

B. Ven vịnh Mê-hi-cô, dãy A-pa-lát, quần đảo Ha-oai

C. Dãy A-pa-lat, Bồn địa lớn, bang Tếch-dát

D. Bồn địa Lớn và đồng bằng Mi-xi-xi-pi, bán đảo A-la-xca

Đáp án: A

Giải thích :Mục II, SGK/37 địa lí 11 cơ bản.

Câu 10.Thế mạnh về thủy điện của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng nào?

A. Vùng phía Tây và vùng phía Đông

B. Vùng phía Đông và vùng Trung tâm

C. Vùng Trung tâm và bán đảo A-la-xca

D. Bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai

Đáp án: A

Giải thích : Mục II, SGK/37 địa lí 11 cơ bản.

Câu 11.Ý nào sau đây không đúng với dân cư Hoa Kì?

A. Số dân đứng thứ ba thế giới

B. Dân số ăng nhanh, một phần quan trọng là do nhập cư

C. Dân nhập cư đa số là người Châu Á

D. Dân nhập cư Mĩ La tinh nhập cư nhiều vào Hoa Kì

Đáp án: C

Giải thích : Mục III, SGK/39 địa lí 11 cơ bản.

Câu 12. Lợi ích to lớn do người nhập cư mang đến cho Hoa Kì là

A. Nguồn lao động có trình độ cao

B. Nguồn đầu tư vốn lớn

C. Làm phong phú thêm nền văn hóa

D. Làm đa dạng về chủng tộc

Đáp án: A

Giải thích : Mục III, SGK/39 địa lí 11 cơ bản.

Câu 13. Thành phần dân cư có số lượng đứng đầu ở Hoa Kì có nguồn gốc từ

A. Châu Âu       B.Châu Phi

C. Châu Á       D.Mĩ La tinh

Đáp án: A

Giải thích : Mục III, SGK/39 địa lí 11 cơ bản.

Câu 14. Thành phần dân cư có số lượng đứng thứ hai ở Hoa Kì có nguồn gốc từ

A. Châu Âu

B. Châu Phi

C. Châu Á

D. Mĩ La tinh

Đáp án: B

Giải thích : Mục III, SGK/39 địa lí 11 cơ bản.

Câu 15. Dân cư Hoa Kì tập trung với mật độ cao ở

A. Ven Thái Bình Dương

B. Ven Đại Tây Dương

C. Ven vịnh Mê-hi-cô

D. Khu vực Trung tâm

Đáp án: B

Giải thích :Mục III, SGK/40 địa lí 11 cơ bản.

Câu 16. Dân cư Hoa Kì hiện nay đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang

A. Phía Nam và ven bờ Đại Tây Dương

B. Phía Nam và ven bờ Thái Bình Dương

C. Phía Bắc và ven bờ Thái Bình Dương

D. Phía Tây và ven bờ Đại Tây Dương

Đáp án: B

Giải thích : Mục III, SGK/40 địa lí 11 cơ bản.

Câu 17. Dân cư Hoa Kì sống tập trung chủ yếu ở

A. Nông thôn

B. Các thành phố vừa và nhỏ

C. Các siêu đô thị

D. Ven các thành phố lớn

Đáp án: B

Giải thích : Mục III, SGK/40 địa lí 11 cơ bản.

Cho bảng số liệu: Số dân của Hoa Kì qua các năm 

Dựa vào bảng số liệu, trả lời các câu hỏi từ 18 đến 21:

Câu 18. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự biến động dân số của Hoa Kì trong giai đoạn 1800 – 2015 là

A. Biểu đồ tròn

B. Biểu đồ miền

C. Biểu đồ đường

D. Biểu đồ thanh ngang

Đáp án: C

Giải thích : Dựa vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài, ta thấy biểu đồ đường là biểu đồ thích hợp nhất để hiện sự biến động dân số của Hoa Kì trong giai đoạn 1800 – 2015.

Câu 19. Nhận xét nào sau dây đúng về sự biến động dân số của Hoa Kì trong giai đoạn 1800 – 2015?

A. Dân số Hoa Kì liên tục tăng và tăng rất nhanh

B. Dân số Hoa Kì tăng chậm và không đồng đều

C. Dân số Hoa Kì có xu hướng giảm

D. Dân số Hoa Kì có nhiều biến động

Đáp án: A

Giải thích : Dựa vào bảng số liệu, ta có nhận xét sau: Dân số Hoa Kì tăng liên tục qua các năm và tăng nhanh, tăng thêm 316,8 triệu người qua giai đoạn 1800 – 2015. Trung bình, mỗi năm tăng thêm 1,47 triệu người.

Câu 20. Trung bình mỗi năm giai đoạn 2005 – 2015, số dân Hoa Kì tăng thêm

A. 25,3 triệu người

B. 2,35 triệu người

C. 2,53 triệu người

D. 23,5 triệu người

Đáp án: C

Giải thích : Năm 2005 dân số Hoa Kì là 296,5 triệu người và năm 2015 là 321,8 triệu người. Như vậy, so với năm 2005 thì dân số tăng 25,3 triệu người và trung bình tăng 2,53 triệu người/năm.

Câu 21. Giả sử tốc độ gia tăng dân số tự nhiên của Hoa Kì giai đoạn 2015 – 2020 là 0,6%, thì số dân Hoa Kì 2018 là bao nhiêu?

A. 323,7 triệu người

B. 327,5 triệu người

C. 325,6 triệu người

D. 329,5 triệu người

Đáp án: B

Giải thích : Tính dân số năm sau:

- Gọi D0: dân số đầu kì

D1: dân số năm kế tiếp (liền sau)

D2: dân số năm thứ hai

Dn: dân số năm thứ n

Ta có: D­1 = d0 + do x tg = do (1 + tg)

D2 = d1 (1 + tg) = do (1+tg)2

D3 = d0 (1+tg)3

Tương tự, ta có Dn = do (1+tg)n

Áp dụng công thức trên, ta có: D2018 = do (1+tg)3 = 321,8 x (1 + 0,006)3 = 327,6 triệu người.

- Như vậy, dân số năm 2018 của Hoa Kì là 327,6 triệu người.

Câu 22. Cho bảng số liệu

Một số chỉ số của dân số Hoa Kì qua các năm

Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Tỉ xuất gia tăng dân số tự nhiên của HOA KÌ có nhiều biến động.

B. Tuổi thọ trung bình của dân số HOA KÌ ngày càng giảm.

C. Dân số Hoa Kì đang có xu hướng già hóa.

D. Số người trong độ tuổi lao động của HOA KÌ tăng nhanh.

Đáp án: C

Tài liệu Địa Lý miễn phí.


Website: iDiaLy.com
App CHplay: iDiaLy.com
Group: idialy.HLT.vn
Fanpage: dialy.HLT.vn

Các bạn cũng co thể tham khảo các môn khác tại đây:
 1. Anh văn: anhvan.HLT.vn
 2. Toán học: toanhoc.HLT.vn
 3. Vật lý: vatly.HLT.vn
 4. Hóa học: hoahoc.HLT.vn
 5. Sinh học: sinhhoc.HLT.vn
 6. Ngữ văn: nguvan.HLT.vn
 7. Lịch sử: lichsu.HLT.vn
 8. GDCD: gdcd.HLT.vn
 9. Tin học: tinhoc.HLT.vn

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 6 Tiết 1 (có đáp án): Tự nhiên và dân cư (phần 2)

Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của Hoa Kì?

A. Nằm ở bán cầu Đông.

B. Nằm ở bán cầu Tây.

C. Tiếp giáp Canađa.

D. Tiếp giáp Đại Tây Dương.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/37, địa lí 11 cơ bản.

Câu 2: Hình dạng cân đối của lãnh thổ Hoa Kì ở phần đất trung tâm Bắc Mĩ thuận lợi cho

A. phân bố dân cư và khai thác khoáng sản.

B. phân bố sản xuất và phát triển giao thông.

C. thuận lợi giao lưu với Tây Âu qua Đại Tây Dương.

D. Dễ dàng giao thông giữa miền Tây và miền Đông đất nước.

Đáp án B.

Giải thích: SGK/37, địa lí 11 cơ bản.

Câu 3: Nhận xét đúng nhất về tài nguyên thiên nhiên vùng phía Tây Hoa Kì là

A. Nhiều kim loại màu, tài nguyên năng lượng phong phú, diện tích rừng tương đối lớn.

B. Nhiều kim loại màu, tài nguyên năng lượng nghèo nàn, diện tích rừng khá lớn.

C. Nhiều kim loại màu, tài nguyên năng lượng phong phú, diện tích rừng còn ít.

D. Nhiều kim loại đen, tài nguyên năng lượng phong phú, diện tích rừng tương đối lớn.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/37, địa lí 11 cơ bản.

Câu 4: Nhận xét không chính xác về đặc điểm tự nhiên của vùng Trung tâm Hoa Kì là

A. Phần phía Tây và phía Bắc có địa hình đồi gò thấp, nhiều đồng cỏ.

B. Phần phía Nam là đồng bằng phù sa màu mỡ thuận lợi trồng trọt.

C. Khoáng sản có nhiều loại vơi trữ lượng lớn như than, quặng sắt, dầu mỏ, khí tự nhiên.

D. Phía bắc có khí hậu ôn đới, phía nam ven vịnh Mê-hi-cô vó khí hậu nhiệt đới.

Đáp án D.

Giải thích: SGK/37, địa lí 11 cơ bản.

Câu 5: Khoáng sản chủ yếu của vùng phía Đông của phần lãnh thổ trung tâm Hoa Kì là

A. các kim loại màu.

B. các kim loại đen.

C. than đá, quặng sắt.

D. dầu mỏ, khí tự nhiên.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/37, địa lí 11 cơ bản.

Câu 6: Hoa Kì có dân số đông và tăng nhanh chủ yếu là do

A. tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao.

B. tỉ lệ gia tăng tự nhiên tăng.

C. dân nhập cư đông.

D. chuyển cư nội vùng.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/39, địa lí 11 cơ bản.

Câu 7: Ha-oai là hòn đảo nằm giữa đại dương nào dưới đây?

A. Thái Bình Dương.

B. Ấn Độ Dương.

C. Đại Tây Dương.

D. Bắc Băng Dương.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/37, địa lí 11 cơ bản.

Câu 8: Quần đảo Ha-oai có tiềm năng rất lớn về tài nguyên nào dưới đây?

A. Hải sản và du lịch.

B. Dầu khí và kim loại màu.

C. Thủy sản và khoáng sản.

D. Than đá và thủy điện.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/37, địa lí 11 cơ bản.

Câu 9: Tài nguyên quan trọng và có giá trị của A-lax-ca là

A. kim loại màu.

B. quặng sắt.

C. than đá.

D. dầu khí.

Đáp án D.

Giải thích: SGK/37, địa lí 11 cơ bản.

Câu 10: Vùng A-la-xca có dạng địa hình chủ yếu nào?

A. Đồng bằng.

B. Núi cao.

C. Đồi núi.

D. Cao nguyên.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/37, địa lí 11 cơ bản.

Câu 11: Vùng phía Đông có địa hình chủ yếu là

A. Gò đồi thấp, nhiều đồng bằng phù sa, đồng cỏ rộng.

B. Đồng bằng ven biển chạy song song các dãy núi trẻ cao.

C. Đồng bằng phù sa sông, dãy núi già, độ cao trung bình.

D. Đồng bằng ven biển, dãy núi già, độ cao trung bình.

Đáp án D.

Giải thích: SGK/37, địa lí 11 cơ bản.

Câu 12: Vùng núi Cooc-đi-e không có đặc điểm tự nhiên nào sau đây?

A. Địa hình núi cao đồ sộ, xen các bồn địa và cao nguyên.

B. Đồi núi thấp với nhiều thung lũng rộng.

C. Gồm nhiều dãy núi chạy song song theo hướng bắc – nam.

D. Khí hậu hoang mạc, bán hoang mạc.

Đáp án B.

Giải thích: SGK/37, địa lí 11 cơ bản.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây đúng nhất về đặc điểm phân bố dân cư Hoa Kì?

A. Dân cư phân bố rộng khắp lãnh thổ.

B. Dân cư phân bố không đồng đều.

C. Dân cư đông đúc ở vùng phía tây.

D. Dân cư thưa thớt ở vùng phía đông.

Đáp án B.

Giải thích: Dân cư Hoa Kì phân bố tập trung chủ yếu ở vùng Đông Bắc và ven biển nên dân cư Hoa Kì phân bố không đồng đều.

Câu 14: Đặc điểm nào dưới đây không đúng về tự nhiên vùng phía Đông Hoa Kì?

A. Gồm dãy núi già Apalát và các đồng băngh ven Đại Tây Dương.

B. Dãy núi già Apalát cao trung bình 1000-1500 m, sườn thoải, nhiều thung lũng rộng cắt ngang.

C. Các đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương diện tích tương đối lớn, đất phì nhiêu, khí hậu mang tính chất nhiệt đới và cận nhiệt đới hải dương.

D. Vùng núi Apalát có nhiều than đá, quặng sắt, trữ lượng lớn nằm lộ thiên, nguồn thủy năng phong phú.

Đáp án C.

Giải thích: Các đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương phần phía Đông Hoa Kì có diện tích tương đối lớn, đất phì nhiêu, khí hậu mang tính chất ôn đới hải dương và cận nhiệt đới, nên C sai.

Câu 15: Phân bố dân cư của Hoa Kì có đặc điểm nào dưới đây?

A. Người nhập cư phân bố ở nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi, người Anh điêng sống ở vùng hiểm trở miền Tây.

B. Người Anh điêng phân bố ở nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi, người nhập cư sống ở vùng hiểm trở miền Tây.

C. Người Anh điêng phân bố ở vùng ven biển, người nhập cư sống ở vùng nội địa.

D. Người Anh điêng phân bố ở Alatca, Ha -oai; người nhập cư sống ở trung tâm Bắc Mĩ Đáp án A.

Giải thích: Do lịch sử, dân nhập cư phân bố ở những nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi, còn người Anh điêng bị dồn vào sinh sống ở vùng đồi núi hiểm trở phía tây. Dân cư đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang phía Nam và ven bờ Thái Bình Dương.

Câu 16: Nhận định nào dưới đây không đúng về dân cư Hoa Kì?

A. Dân cư Hoa Kì chủ yếu sống trong các thành phố.

B. Vùng đồi núi hiểm trở phía Tây là nơi cư trú của người Anh-điêng.

C. Dân cư có xu hướng chuyển đến các bang trong khu vực nội địa.

D. Dân cư tập trung đông ở các bang phía Đông Bắc.

Đáp án C.

Giải thích: Do lịch sử, dân nhập cư phân bố ở những nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi, còn người Anh điêng bị dồn vào sinh sống ở vùng đồi núi hiểm trở phía tây. Dân cư đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang phía Nam và ven bờ Thái Bình Dương.

Câu 17: Nhận định nào sau đây là không chính xác về đặc điểm dân cư của Hoa Kì?

A. Hoa Kì có số dân đông thứ ba trên thế giới.

B. Hoa Kì là đất nước của những người xuất cư.

C. Thành phần dân cư Hoa Kì rất đa dạng.

D. Phân bố dân cư Hoa Kì không đồng đều.

Đáp án B.

Giải thích: Đặc điểm dân cư Hoa Kì:

- Dân số đông thứ 3 trên thế giới.

- Dân số tăng nhanh, phần nhiều do nhập cư, chủ yếu từ châu Âu, Mĩ latinh, Á.

- Dân cư phân bố không đều, tập trung nhiều ở vùng Đông Bắc.

Câu 18: Đặc điểm nào không đúng với đặc điểm dân cư Hoa Kì?

A. Dân nhập cư chủ yếu có nguồn gốc Châu Phi.

B. Dân số Hoa Kì đông.

C. Dân số Hoa Kì tăng nhanh.

D. Dân số tăng chủ yếu do nhập cư.

Đáp án A.

Giải thích: Thành phần dân cư của Hoa Kì đa dạng. Hiện nay, 83% dân số Hoa Kì có nguồn gốc châu Âu. Dân cư có nguồn gốc châu Phi vào khoảng 33 triệu người. Dân cư có nguồn gốc châu Á và Mĩ La tinh gần đây tăng mạnh. Dân Anh điêng (bản địa) chỉ còn khoảng hơn 3 triệu người. Như vậy, dân nhập cư chủ yếu có nguồn gốc Châu Âu nên B sai.

Câu 19: Với khí hậu ôn đới hải dương và cận nhiệt đới, các đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương của Hoa Kì rất thuận lợi cho phát triển

A. củ cải đường và cây dược liệu.

B. ngô và cây công nghiệp hàng năm.

C. cây lương thực và cây ăn quả.

D. hoa màu và cây công nghiệp lâu năm.

Đáp án C.

Giải thích: Đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương có khí hậu mang tính chất ôn đới hải dương và cận nhiệt đới thích hợp trồng cây lương thực, cây ăn quả.

Câu 20: Đặc điểm địa hình nào dưới đây giống nhau giữa các vùng tự nhiên Hoa Kì nằm ở trung tâm Bắc Mĩ?

A. Giàu có về kim loại màu.

B. Địa hình chủ yếu là gò đồi.

C. Có các đồng bằng ven biển.

D. Diện tích rừng tương đối lớn.

Đáp án C.

Giải thích: Ba vùng địa hình của lãnh thổ trung tâm Hoa Kì đều có địa hình đồng bằng ven biển:

- Vùng phía đông có đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương: diện tích tương đối lớn,đất đai phì nhiêu.

- Vùng phái tây có các đồng bằng nhỏ ven Thái Bình Dương.

- Vùng trung tâm có đồng bằng phù sa ở phía Nam.

Câu 21: Đặc điểm nào sau đây giúp Hoa Kì hạn chế được những tiêu cực của đô thị hóa?

A. Dân sống ở thành thị đều có trình độ cao.

B. Tỉ lệ dân thành thị thuộc loại cao thế giới.

C. Dân sống trong các thành phố vừa và nhỏ.

D. Cơ sở hạ tầng đô thị vào loại nhất thế giới.

Đáp án C.

Giải thích: Dân số Hoa Kì phân bố trong các thành phố vừa và nhỏ, góp phần giảm sức ép dân số lên các siêu đô thị từ đó hạn chế các tiêu cực của đô thị hóa (về môi trường, tệ nạn xã hội,…).

Câu 22: Dân cư thành thị của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở các thành phố có quy mô

A. lớn và cực lớn.

B. lớn và vừa.

C. vừa và nhỏ.

D. cực lớn.

Đáp án C.

Giải thích: Có khoảng 92% dân cư thành thị của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở các thành phố có quy mô vừa và nhỏ, khoảng dưới 500 000 dân.

Câu 23: Vì sao ở các bang vùng Đông Bắc có mật độ dân cư đông đúc nhất Hoa Kì?

A. Nơi đây tập trung nhiều thành phố lớn.

B. Có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời.

C. Có địa hình thấp thuận tiện giao thông.

D. Có nhiều đồng bằng phù sa màu mỡ.

Đáp án B.

Giải thích: Vùng Đông Bắc tập trung nhiều thành phố, đô thị lâu đời như: Oa- sinh-tơn, Niu-I-ooc, Phi-la-đen-phi-a,...; công nghiệp của vùng hình thành sớm và phát triển mạnh mẽ với nhiều ngành truyền thống như cơ khí, đóng tàu, hóa chất, ô tô,… => Vùng có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời nên thu hút dân cư đông đúc.

Câu 24: Dân cư Hoa Kì có xu hướng nào dưới đây?

A. Chuyển từ các bang phía Nam, ven Thái Bình Dương đến các bang vùng Đông Bắc.

B. Chuyển từ các bang phía Nam đến các bang phía Tây, ven Thái Bình Dương.

C. Chuyển từ các bang vùng Đông Bắc, phía Nam đến các bang ven Thái Bình Dươmg.

D. Chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang phía Nam, ven Thái Bình Dương.

Đáp án D.

Giải thích: Dân cư đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang phía Nam và ven bờ Thái Bình Dương.

Câu 25: Biết diện tích của Hoa Kì là 9831,5 nghìn km2 và số dân giữa năm 2015 là 321,2 triệu người, vậy mật độ dân số Hoa Kì thời điểm đó là

A. 306 người/km2.

B. 34 người/km2.

C. 30,6 người/km2.

D. 33 người/km2.

Đáp án D.

Giải thích: Đổi 321, 2 triệu người = 321 200 nghìn người. Áp dụng công thức: mật độ dân số = Số dân/ diện tích (người/km2). Như vậy, mật độ dân số Hoa Kì = 321 200 / 9831,5 = 33 người/km2.

Câu 26: Ở Hoa Kì, thời tiết bị biến động mạnh, thường xuyên xuất hiện nhiều thiên tai như: lốc xoáy, vòi rồng, mưa đá là do:

A. lãnh thổ Hoa Kì rộng lớn.

B. lãnh thổ chia thành 3 vùng khác biệt

C. địa hình có dạng lòng máng theo hướng Bắc-Nam

D. Chịu tác động của gió mùa

Đáp án C.

Giải thích: Hoa Kì, thời tiết bị biến động mạnh, thường xuyên xuất hiện nhiều thiên tai như: lốc xoáy, vòi rồng, mưa đá là do: địa hình có dạng lòng máng theo hướng Bắc - Nam, đã tạo điều kiện cho các khối không khí từ phía bắc tràn xuống và từ phía nam di chuyển lên.

Câu 27: Biết diện tích của Hoa Kì là 9831,5 nghìn km2 và số dân giữa năm 2018 là 327,2 triệu người, vậy mật độ dân số Hoa Kì thời điểm đó là

A. 31 người/km2.

B. 33 người/km2.

C. 34 người/km2.

D. 32 người/km2.

Đáp án B.

Giải thích: Đổi 327, 2 triệu người = 327 200 nghìn người. Áp dụng công thức: mật độ dân số = Số dân/ diện tích (người/km2). Vậy, mật độ dân số Hoa Kì = 327 200 / 9831,5 = 33,3 người/km2 (làm tròn 33 người/km2).

Câu 28: Cho bảng số liệu: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ DÂN SỐ HOA KÌ, NĂM 1950 VÀ NĂM 2004 

Nhận xét nào sau đây đúng nhất?

A. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Hoa Kì có nhiều biến động.

B. Tuổi thọ trung bình của dân số Hoa Kì có xu hướng giảm.

C. Dân số Hoa Kì đang có xu hướng già hóa.

D. Số người trong độ tuổi lao động của Hoa Kì tăng nhanh.

Đáp án C.

Giải thích: Qua bảng số liệu, rút ra nhận xét sau:

- Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên Hoa Kì giảm mạnh (1,5% xuống 0,6%).

- Tuổi thọ trung bình của dân số Hoa Kì tăng (70,8 tuổi lên 78 tuổi).

- Cơ cấu dân số theo đô tuổi thay đổi theo hướng: giảm tỉ trọng dân số dưới 15 tuổi (27% xuống 20%); tăng tỉ trọng dân số nhóm trên 65 tuổi (8% lên 12%).

Câu 29: Giả sử tốc độ gia tăng dân số tự nhiên của Hoa Kì giai đoạn 2015 – 2020 là 0,6%, thì số dân Hoa Kì 2018 là bao nhiêu?

A. 323,7 triệu người.

B. 327,5 triệu người.

C. 325,6 triệu người.

D. 329,5 triệu người.

Đáp án B.

Giải thích: Tính dân số năm sau:

- Gọi D0: dân số đầu kì

D1: dân số năm kế tiếp (liền sau)

D2: dân số năm thứ hai

Dn: dân số năm thứ n

Ta có: D­1 = d0 + do x tg = do (1 + tg)

D2 = d1 (1 + tg) = do (1+tg)2

D3 = d0 (1+tg)3

Tương tự, ta có Dn = do (1+tg)n

Áp dụng công thức trên, ta có: D2018 = do (1+tg)3 = 321,8 x (1 + 0,006)3 = 327,6 triệu người.

- Như vậy, dân số năm 2018 của Hoa Kì là 327,6 triệu người.

Câu 30: Nguyên nhân chủ yếu thời tiết của Hoa Kì thường bị biến động mạnh, nhất là phần trung tâm là do

A. Nằm chủ yếu ở vành đai cận nhiệt và ôn đới.

B. Giáp với Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

C. Ảnh hưởng của dòng biển nóng Gơn Xtơrim.

D. Địa hình có dạng lòng máng.

Đáp án D.

Giải thích: Địa hình Hoa Kì có dạng lòng máng, hướng mở rộng về phía Bắc: dãy Cooc-đi-e và dãy A-pa-lat nâng cao hai đầu, ở giữa là vùng đồng bằng sơn nguyên thoải, rộng lớn có tác dụng hút các luồng từ phía Bắc xuống gây ra các cơn lốc xoáy, vòi rồng hay những trận bão tuyết.

Tài liệu Địa Lý miễn phí.


Website: iDiaLy.com
App CHplay: iDiaLy.com
Group: idialy.HLT.vn
Fanpage: dialy.HLT.vn

Các bạn cũng co thể tham khảo các môn khác tại đây:
 1. Anh văn: anhvan.HLT.vn
 2. Toán học: toanhoc.HLT.vn
 3. Vật lý: vatly.HLT.vn
 4. Hóa học: hoahoc.HLT.vn
 5. Sinh học: sinhhoc.HLT.vn
 6. Ngữ văn: nguvan.HLT.vn
 7. Lịch sử: lichsu.HLT.vn
 8. GDCD: gdcd.HLT.vn
 9. Tin học: tinhoc.HLT.vn

BÀI 6. HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ

 

1. Nhận biết

Câu 1: Hoa Kì có diện tích lớn

A. thứ 2 thế giới.                  B. thứ 3 thế giới.                   C. thứ 4 thế giới.                  D. thứ 5 thế giới.

Câu 2: Lãnh thổ Hoa Kì phần lớn nằm trong vành đai khí hậu

A. xích đạo.                           B. nhiệt đới.                          C. ôn đới.                              D. hàn đới.

Câu 3: Cơ cấu giá trị sản lượng công nghiệp của Hoa Kì chia thành mấy nhóm ngành?

A. 2 nhóm.                            B. 3 nhóm.                            C. 4 nhóm                             D. 5 nhóm.

Câu 4: Hoa Kì là nước xuất khẩu nông sản lớn

A. thứ 1 thế giới.                   B. thứ 2 thế giới.                   C. thứ 3 thế giới.                   D. thứ 4 thế giới.

Câu 5: Lãnh thổ Hoa Kì không tiếp giáp với đại dương nào sau đây?

A. Bắc Băng Dương.            B. Đại Tây Dương.               C. Ấn Độ Dương.                 D. Thái Bình Dương.

Câu 6: Ha-oai là quần đảo nằm giữa Thái Bình Dương có tiềm năng lớn về

A. muối mỏ, hải sản.             B. hải sản, du lịch.                C. kim cương, đồng.             D. du lịch, than đá.

Câu 7: Hiện nay ở Hoa Kì, người Anh điêng sống tập trung ở vùng

A. đồi núi phía Tây.              B. đồi núi phía Đông.           C. đồng bằng phía Nam.       D. đồi gò phía Bắc.

Câu 8: Dân cư Hoa Kì có nguồn gốc chủ yếu từ

A. Châu Âu.                          B. Châu Phi.                          C. Châu Á.                            D. Mĩ La tinh.

Câu 9: Bang Alaxca nổi tiếng nhất với loại khoáng sản

A. Than và quặng sắt.           B. Thiếc và đồng.                  C. Dầu mỏ và khí đốt.          D. Vàng và kim cương

Câu 10: Phần lớn lãnh thổ Hoa Kì nằm trong vành đai khí hậu nào sau đây?

A. Cận cực.                           B. Nhiệt đới.                         C. Cận nhiệt.                         D. Ôn đới.

Câu 11: Vùng có mật độ dân số cao nhất của Hoa Kì là

A. vùng Đông Bắc.               B. vùng Đông Nam.              C. vùng trung tâm.                D. vùng phía Tây.

Câu 12: Ngành công nghiệp nào của Hoa kì có sản lượng đứng đầu thế giới?

A. Nhôm.                              B. Than đá.                           C. Điện lực.                          D. Dầu thô.

Câu 13: Than và sắt tập trung nhiều nhất ở khu vực nào của Hoa Kì?

A. Ven Thái Bình Dương.                                                  B. Ven Đại Tây Dương.

C. Vịnh Mêhicô.                                                                 D. Xung quanh vùng Ngũ Hồ.

Câu 14: Vùng phía Tây Hoa Kỳ chủ yếu có khí hậu

A. Cận nhiệt đới hoang mạc.                                          B. Cận nhiệt đới bán hoang mạc

C. Cận nhiệt đới ôn đới hả dương.                                D. Hoang mạc bán hoang mạc

Câu 15: Vùng ven bờ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ có khí hậu

A. Cận nhiệt đới ôn đới hải dương.                               B. Cận nhiệt đới bán hoang mạc

C. Cận nhiệt đới hoang mạc.                                          D. Bán hoang mạc ôn đới hải dương

Câu 16: Vùng phía Tây Hoa Kỳ, tài nguyên chủ yếu có

A. Rừng, kim loại màu, dầu mỏ.                                        B. Rừng, kim loại đen, kim loại màu

C. Rừng, thủy điện, kim loại màu.                                      D. Rừng, thủy điện, than đá

Câu 17: Vùng phía Đông Hoa Kỳ có địa hình chủ yếu là

A. Đồng bằng châu thổ rộng lớn, núi thấp.                        B. Đồng bằng ven biển tương đối lớn, núi thấp

C. Cao nguyên cao, đồ sộ núi thấp.                               D. Đồng bằng nhỏ hẹp ven biển, núi thấp

Câu 18: Các tài nguyên chủ yếu ở vùng phía Đông Hoa Kỳ là

A. Đồng cỏ, than đá, rừng.                                                 B. Dầu mỏ, than đá, rừng

C. Than đá, sắt, thủy năng.                                                 D. Rừng, sắt, thủy năng

Câu 19: Chiếm tỉ trọng cao nhất trong giá trị hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ là sản phẩm của ngành

A. nông nghiệp.                                                                   B. thủy sản.

C. công nghiệp chế biến.                                                    D. công nghiệp khai khoáng.

Câu 20: Đặc điểm nổi bật về tự nhiên của bang Alaxca (Hoa Kì) là

A. bán đảo rất rộng lớn, nằm ở phía đông bắc.                  B. địa hình gồm đồi núi, cao nguyên, đồng bằng.

C. có trữ lượng lớn về dầu mỏ và khí tự nhiên.                  D. có trữ lượng lớn về than đá và khí tự nhiên.

Câu 21: Vùng ven bờ Thái Bình Dương của Hoa Kì có khí hậu

A. cận nhiệt đới và ôn đới hải dương.                                B. cận nhiệt đới và bán hoang mạc.

C. cận nhiệt đới và ôn đới lục địa.                                      D. bán hoang mạc và ôn đới lục địa.

Câu 22: Các cao nguyên và bồn địa ở vùng núi phía tây phần lãnh thổ Hoa Kì ở trung tâm Bắc Mĩ có kiểu khí hậu

A. cận nhiệt đới và hoang mạc.                                          B. cận nhiệt đới và bán hoang mạc.

C. cận nhiệt đới và ôn đới hải dương.                                D. hoang mạc và bán hoang mạc.

Câu 23: Lãnh thổ Hoa Kì không bao gồm bộ phận nào dưới đây?

A. Bán đảo Alatxca.                                                            B. Quần đảo Haoai.

C. Quần đảo Ăng-ti.                                                           D. Phần đất ở trung tâm Bắc Mỹ.

Câu 24: Đặc điểm nổi bật của địa hình Hoa Kì là

A. độ cao giảm từ Tây sang Đông.                                     B. độ cao giảm dần từ Bắc xuống Nam.

C. độ cao không chênh lệch nhau giữa các khu vực.         D. cao ở phía Tây và Đông, thấp ở vùng trung tâm.

Câu 25: Than đá và quặng sắt có trữ lượng rất lớn của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở các vùng nào sau đây?

A. Vùng phía Tây và vùng Trung tâm.                               B. Vùng phía Đông và vùng Trung tâm.

C. vùng Trung tâm và bán đảo A-la-xca.                           D. Vùng phía Đông và quần đảo Ha-oai.

Câu 26: Các loại khoáng sản: vàng, đồng, chì của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng nào?

A. Vùng phía Tây.                                                              B. Vùng phía Đông.

C. Vùng Trung tâm.                                                            D. Bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai.

Câu 27: Dầu khí tập trung nhiều nhất ở khu vực nào của Hoa Kì?

A. Ven Thái Bình Dương.                                                  B. Ven Đại Tây Dương

C. Vịnh Mêhicô.                                                                 D. Vùng đồng bằng trung tâm

Câu 28: Quần đảo Haoai của Hoa Kì có tiềm năng lớn về

A. hải sản và lâm sản.                                                         B. hải sản và khoáng sản.

C. hải sản và du lịch.                                                          D. hải sản và giao thông vận tải

Câu 29: Địa hình chủ yếu của vùng Trung tâm Hoa Kỳ là

A. cao nguyên thấp và đồi gò thấp.                                    B. cao nguyên cao và đồi gò thấp.

C. đồng bằng lớn và cao nguyên thấp.                               D. đồng bằng lớn và đồi gò thấp.

Câu 30: Đặc điểm nào sau đây không phải là của dân cư Hoa Kì?

A. Tốc độ gia tăng tự nhiên thấp.                                       B. Dân số tăng chậm.

C. Thành phần dân tộc đa dạng.                                         D. Dân số đang ngày càng già đi.

Câu 31: Phần lãnh thổ Hoa Kì nằm ở trung tâm lục địa Bắc Mĩ phân hóa thành 3 vùng tự nhiên là

A. vùng phía Tây, vùng trung tâm, vùng phía Đông.        

B. vùng phía Bắc, vùng Trung tâm, vùng phía Nam.

C. vùng Coóc- đi-e, vùng Trung tâm, vùng núi Apalát.    

D. vùng Coóc-đi-e, vùng Apalát, ven Đại Tây Dương.

Câu 32: Các bộ phận chính hợp thành lãnh thổ Hoa Kỳ là

A. lục địa Bắc Mỹ và quần đảo Hai-i-ti.

B. phần trung tâm lục địa Bắc Mĩ và bán đảo A-la-xca.

C. lục địa Bắc Mỹ, quần đảo Haoai và bán đảo A-la-xca.

D. phần trung tâm lục địa Bắc Mỹ, bán đảo Alaxca và quần đảo Ha-oai.

 

2. Thông hiểu

Câu 1: Dân cư thành thị của Hoa Kỳ tập trung chủ yếu ở các thành phố có quy mô

A. lớn và cực lớn.                 B. lớn và vừa.                       C. vừa và nhỏ.                       D. cực lớn.

Câu 2: Hệ thống sông có giá trị kinh tế và giao thông lớn nhất của Hoa Kì là

A. Mixixipi - Mitxuri.           B. Côlôrađô.                          C. Côlumbia.                         D. Xanh Lôrăng.

Câu 3: Khu vực có nhiều người châu Á sinh sống nhiều nhất hiện nay ở Hoa Kì là

A. Ven Thái Bình Dương.    B. Ven Đại Tây Dương        C. Ven Vịnh Mêhicô.            D. Trong nội địa

Câu 4: Loại hình giao thông vận tải có tốc độ phát triển nhanh nhất ở Hoa Kì hiện nay là

A. đường bộ.                         B. đường biển.                      C. đường hàng không.          D. đường sông hồ.

Câu 5: Luyện kim, chế tạo ô tô, đóng tàu, hoá chất, dệt,… là các ngành công nghiệp chủ yếu của

A. vùng Phía Tây.                 B. vùng Đông Bắc.               C. vùng phía Nam.                D. vùng Nội địa.

Câu 6: Dân số Hoa Kì tăng nhanh chủ yếu do

A. nhập cư.                           B. tỉ suất sinh cao.                 C. gia tăng tự nhiên.             D. tỉ suất tử thấp.

Câu 7: Về thiên tai, Hoa Kì được mệnh danh là

A. quê hương của vòi rồng.                                                B. quê hương của bão.

C. quê hương của lũ lụt.                                                     D. quê hương của lở đất.

Câu 8: Về tự nhiên, Alatxca của Hoa Kỳ không có đặc điểm chung nhất là

A. Là bán đảo rộng lớn.                                                      B. Địa hình chủ yếu là đồi núi

C. Khí hậu ôn đới hải dương.                                             D. Trữ lượng lớn về dầu mỏ khí tự nhiên

Câu 9: Thế mạnh về thủy điện của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng nào?

A. Vùng phía Tây và vùng phía Đông.                               B. Vùng phía Đông và vùng trung tâm.

C. Vùng trung tâm và bán đảo Alaxca.                              D. Bán đảo Alaxca và quần đảo Haoai.

Câu 10: Hai đại dương ngăn cách Hoa Kì với các châu lục khác là

A. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.                           B. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.

C. Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.                           D. Bắc Băng Dương và Ấn Độ Dương.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây không đúng với dân cư Hoa Kì?

A. Dân đông nhờ một phần lớn vào nhập cư.                     B. Người châu Âu chiếm tỉ lệ lớn dân cư.

C. Chi phí đầu tư ban đầu cho nhập cư cao.                       D. Nguồn nhập cư là nguồn lao động lớn.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng với nền nông nghiệp Hoa Kì?

A. Tính chuyên môn hóa cao.                                             B. Trình độ khoa học kĩ thuật cao.

C. Gắn với công nghiệp chế biến                                       D. Hợp tác xã là hình thức sản xuất chủ yếu.

Câu 13: Lợi ích lớn nhất do người nhập cư mang đến cho Hoa Kì là

A. nguồn lao động có trình độ cao.                                    B. nguồn vốn đầu tư lớn.

C. nền văn hóa đa dạng.                                                     D. đa dạng về chủng tộc.

Câu 14: Lãnh thổ rộng lớn của Hoa Kì làm cho tự nhiên thay đổi từ

A. Bắc xuống Nam, từ thấp lên cao.                                   B. Tây sang Đông, từ thấp lên cao.

C. thấp lên cao, từ ven biển vào nội địa.                            D. Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây.

Câu 15: Khí hậu của vùng đồng bằng ven biển Đại Tây Dương của Hoa Kì thuận lợi cho trồng

A. cây lương thực và cây ăn quả.                                       B. cây công nghiệp và cây ăn quả.

C. cây dược liệu và cây công nghiệp.                                 D. cây công nghiệp và cây dược liệu.

Câu 16: Hoá dầu, hàng không vũ trụ, điện tử, viễn thông là các ngành công nghiệp chủ yếu của

A. vùng Đông Bắc.                                                             B. vùng Nội địa.

C. Alaxca và Haoai.                                                            D. phía Nam và ven thái Bình Dương.

Câu 17: Miền Đông Bắc Hoa Kì sớm trở thành cái nôi của ngành công nghiệp Hoa Kì, nhờ có

A. nguồn than, sắt và thuỷ điện phong phú.                       B. đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu.

C. dầu mỏ và khí đốt phong phú.                                       D. giao thông vận tải phát triển.

Câu 18: Nhận định nào dưới đây không đúng với ngành dịch vụ của Hoa Kì hiện nay?

A. Dịch vụ là sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kì.               B. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP.

C. Hoạt động dịch vụ rất đa dạng.                                      D. Hoạt động dịch vụ chủ yếu là du lịch.

Câu 19: Ngành nào sau đây hoạt động khắp thế giới, tạo ra nguồn thu lớn và nhiều lợi thế cho nền kinh tế của Hoa Kì hiện nay?

A. Ngân hàng và tài chính.                                                 B. Du lịch và thương mại.

C. Hàng không và viễn thông.                                            D. Vận tải biển và du lịch.

Câu 20: Hướng di chuyển chủ yếu trong phân bố dân cư Hoa Kì hiện nay là

A. vùng Đông Bắc xuống vùng Đông Nam.                     

B. vùng Đông Bắc sang vùng núi cao phía Tây.

C. vùng Đông Bắc vào vùng đồng bằng trung tâm.          

D. vùng Đông Bắc đến vùng phía Nam và ven TBD.

Câu 21: Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm địa hình vùng phía Tây Hoa Kỳ?

A. Các dãy núi trẻ cao trung bình trên 4000m.

B. Ven Thái Bình Dương là đồng bằng nhỏ hẹp.

C. Các dãy núi trẻ chạy song song theo hướng Tây - Đông.

D. Ven Thái Bình Dương là đồng bằng rộng lớn.

Câu 22: Đặc điểm nào dưới đây không phải thể hiện tính chất siêu cường về kinh tế của Hoa Kì?

A. Tổng GDP lớn nhất thế giới.

B. Công nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất trong GDP.

C. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới.

D. Tốc độ tăng trưởng cao, ổn định trừ một số năm bị khủng hoảng.

Câu 23: Hiện nay, nền nông nghiệp Hoa Kì không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Có trình độ khoa học kỹ thuật cao.

B. Đồn điền là hình thức sản xuất chủ yếu.

C. Có tính chuyên môn hoá cao.

D. Gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.

Câu 24: Đặc điểm nào sau đây không đúng về nền sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì?

A. Nền nông nghiệp phát triển hàng đầu thế giới.

B. Giảm tỉ trọng hoạt động thuần nông, tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp.

C. Sản xuất theo hướng đa dạng hóa nông sản trên cùng một lãnh thổ.

D. Sản xuất nông nghiệp chủ yếu cung cấp cho nhu cầu trong nước.

Câu 25: Hiện nay, cơ cấu ngành kinh tế của Hoa Kì không thay đổi theo hướng nào dưới đây?

A. Từ khu vực sản xuất vật chất sang khu vực phi sản xuất vật chất.

B. Từ nông nghiệp chuyên canh sang nông nghiệp sinh thái tổng hợp.

C. Từ công nghiệp truyền thống sang công nghiệp hiện đại.

D. Từ dịch vụ sang công nghiệp và nông nghiệp.

Câu 26: Đặc điểm chủ yếu của ngành Công nghiệp Hoa Kì hiện nay

A. là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu.

B. là ngành tạo nên sức mạnh cho nền kinh tế Hoa Kì.

C. tỉ trọng trong GDP có xu hướng tăng lên.

D. khai thác là ngành có giá trị cao nhất trong cơ cấu công nghiệp.

Câu 27: Nhận xét không chính xác về đặc điểm tự nhiên của vùng Trung tâm Hoa Kỳ là

A. Phần phía Tây phía Bắc có địa hình đồi gò thấp, nhiều đồng cỏ.

B. Phần phía Nam là đồng bằng phù sa màu mỡ thuận lợi trồng trọt.

C. Khoáng sản có nhiều loại vơi trữ lượng lớn như than, quặng sắt, dầu mỏ, khí tự nhiên.

D. Phía bắc có khí hậu ôn đới, phía nam ven vịnh Mê-hi-cô khí hậu nhiệt đới.

Câu 28: Nhận xét nào sau đây không đúng về đặc điểm tự nhiên vùng núi Coóc-đi-e?

A. gồm các dãy núi trẻ cao trung bình trên 2000 m, chạy song song theo hướng Bắc-Nam.

B. xen giữa các dãy núi là bồn địa và cao nguyên có khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc.

C. ven Thái Bình Dương là các đồng bằng nhỏ hẹp, đất tốt, khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt.

D. có nhiều kim loại màu, tài nguyên năng lượng phong phú, diện tích rừng tương đối lớn.

 3. Vận dụng

Câu 1: Vùng “vành đai Mặt Trời” của Hoa Kì hiện nay là

A. Đông Bắc.                        B. Trung tâm.                        C. Dọc biên giới Canađa.     D. Tây và Nam.

Câu 2: Miền Đông Bắc Hoa Kì sớm trở thành cái nôi của ngành công nghiệp, chủ yếu do

A. nguồn dầu mỏ phong phú.                                             B. giàu than, sắt và thủy năng.

C. đồng bằng diện tích rộng lớn.                                        D. có nhiều kim loại quý hiếm.

Câu 3: Dân cư Hoa Kì đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến phía Nam và ven Thái Bình Dương chủ yếu do

A. Đông Bắc kinh tế chậm phát triển.                                B. Đông Bắc có khí hậu khắc nghiệt.

C. chủ trương di dân của nhà nước.                                   D. sản xuất công nghiệp được mở rộng.

Câu 4: Đặc điểm nổi bật trong phân bố dân cư Hoa Kì là

A. mật độ dân số chung vào loại thấp.                               B. phân bố dân cư không đều giữa các vùng.

C. phân bố dân cư tương đối năng động.                           D. tỉ lệ dân thành thị thấp.

Câu 5: Tính chuyên môn hoá trong sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì được thể hiện ở đặc điểm nào dưới đây?

A. Chỉ sản xuất những sản phẩm có thế mạnh.                  B. Chỉ sản xuất một loại nông sản nhất định.

C. Sản xuất sản nông sản phục vụ nhu cầu trong nước.     D. Hình thành nên các vùng chuyên canh.   

Câu 6: Nhận xét nào dưới đây không thể hiện đúng sự thay đổi cơ cấu nông nghiệp của Hoa Kỳ?

A. Tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp.                                B. Giảm tỉ trọng hoạt động thuần nông.

C. Hình thức sản xuất chủ yếu là trang trại.                       D. Đa dạng hóa nông sản trên một diện tích lãnh thổ.

Câu 7: Dân cư Hoa Kì tập trung đông ở vùng Đông Bắc chủ yếu do nguyên nhân nào sau đây?

A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi.                                         B. Lịch sử khai thác lãnh thổ.

C. Đặc điểm phát triển kinh tế.                                          D. Tính chất của nền kinh tế.

Câu 8: Nguyên nhân chủ yếu làm cho GDP của Hoa Kì tăng nhanh là do

A. sức mua của người dân rất lớn.                                      B. nền kinh tế có tính năng động.

C. chủ yếu dựa vào ngành dịch vụ hiện đại.                       D. hướng ra xuất khẩu sản phầm công nghiệp.

Câu 9: Cho bảng số liệu: DÂN SỐ CỦA HOA KÌ GIAI ĐOẠN 1920 - 2016

Năm

1920

1940

1960

1980

2000

2010

2016

Số dân (triệu người)

103,3

132,8

180,7

226,5

282,2

309,3

323,1

(Nguồn Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2016, NXB Thống kê 2017)

 Nhận xét nào sau đây đúng với tình hình dân số của Hoa Kì, giai đoạn 1920 - 2016?

A. Biến động mạnh.              B. Tăng nhanh.                     C. Giảm nhanh.                     D. Ít có sự biến động.

Câu 10: Cho bảng số liệu: SỐ DÂN CỦA HOA KÌ QUA CÁC NĂM (Đơn vị: triệu người)

Năm

1800

1840

1880

1920

1960

2005

2015

Số dân

5

17

50

105

179

296,5

321,8

(Nguồn tổng cục thống kê năm 2015)

Biểu đồ nào hích hợp nhất thể hiện dân số của Hoa Kì trong giai đoạn 1800 - 2015?

A. Biểu đồ tròn.                    B. Biểu đồ miền.                   C. Biểu đồ đường.                D. Biểu đồ cột.

 4. Vận dụng cao

Câu 1: Nhân tố nào sau đây có tính quyết định đến sự phân hóa lãnh thổ sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì?

A. Đất đai và khí hậu.                                                         B. Khí hậu và giống cây.

C. Giống cây và thị trường.                                                D. Thị trường và lao động.

Câu 2: Thời tiết của Hoa Kì thường bị biến động mạnh, nhất là phần trung tâm là do

A. nằm chủ yếu ở vành đai cận nhiệt và ôn đới.                B. giáp với Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

C. ảnh hưởng của dòng biển nóng Gonxtrim.                    D. địa hình vùng trung tâm có dạng lòng máng.

Câu 3: Hoa Kì là nước xuất khẩu nông sản đứng đầu thế giới chủ yếu do

A. điều kiện tự nhiên đa dạng, sản xuất gắn liền với công nghiệp chế biến.

B. điều kiện tự nhiên thuận lợi, sản xuất gắn liền với thị trường tiêu thụ.

C. điện kiện dân cư lao động thuận lợi, công nghiệp chế biến phát triển.

D. đường lối chính sách thuận lợi, trình độ cơ giới hóa cao.

Câu 4: Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA HOA KÌ, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 (Đơn vị: tỉ USD)

Năm

Xuất khẩu

Nhập khẩu

2010

1852,3

2365,0

2012

2198,2

2763,8

2014

2375,3

2884,1

2015

2264,3

2786,3

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB thống kê, 2016)

Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với tình hình xuất nhập khẩu của Hoa Kì, giai đoạn 2010 - 2015?

A. Nhập khẩu tăng nhiều hơn xuất khẩu.                           B. Xuất khẩu tăng chậm hơn nhập khẩu.

C. Nhập khẩu luôn lớn hơn xuất khẩu.                               D. Tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng lên.

Câu 5: Cho bảng số liệu: TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016 (Đơn vị: tỉ USD)

Năm

2010

2013

2014

2015

2016

Hoa Kì

14 964

16 692

17 393

18 121

18 624

Nhật Bản

5 700

5 156

4 849

4 383

5 700

Trung Quốc

6 101

9 607

10 482

11 065

11 199

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, Nhà xuất bản Thống kê, 2017)

Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước của các quốc gia giai đoạn 2010 - 2016, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Cột.                                  B. Miền.                                C. Kết hợp.                           D. Đường.

Câu 6: Cho bảng số liệu sau: GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA HOA KÌ VÀ NHẬT BẢN NĂM 2010 (Đơn vị: triệu USD)

Quốc gia

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Nhật Bản

769,8

692,4

Hoa Kì

1 831,9

2 316,7

(Nguồn Tuyển tập đề thi Olimpic 30 tháng 4 năm 2018)

Nhận xét nào sau đây là đúng về tỉ trọng giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kì và Nhật Bản?

A. Tỉ trọng nhập khẩu của Hoa Kì nhỏ hơn xuất khẩu.

B. Tỉ trọng xuất khẩu của Hoa Kì nhỏ hơn nhập khẩu.

C. Tỉ trọng nhập khẩu của Nhật Bản cao hơn xuất khẩu.

D. Tỉ trọng xuất khẩu của Nhật Bản bằng tỉ trọng nhập khẩu.


Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé....

Lí thuyết 11 Lớp 11 Tin tức Trắc nghiệm Trắc nghiệm 11
Lên đầu trang