HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Bản đồ Toàn cầu Độ phân giải cao về Diễn biến độ che phủ rừng Thế kỷ 21

Bản đồ Toàn cầu Độ phân giải cao về Diễn biến độ che phủ rừng Thế kỷ 21

654.178 ảnh vệ tinh Landsat từ năm 2000 đến năm 2012 đã được phân tích để thành lập bản đồ mất rừng toàn cầu
Các nhà khoa học ở các trường Đại học và Trung tâm nghiên cứu, Hoa kỳ đã công bố kết quả nghiên cứu về việc lượng hoá diễn biến rừng toàn cầu.

Công trình nghiên cứu này đã phân tích 654.178 ảnh vệ tinh Landsat từ năm 2000 đến năm 2012 ở độ phân giải không gian 30m để thành lập bản đồ mất rừng (2,3 triệu km2) và tăng diện tích rừng (0,8 triệu km2) trong khoảng thời gian này. Vùng nhiệt đới là vùng có diễn biến mạnh nhất, thể hiện ở cả diện tích mất rừng cũng như diện tích tăng (bao gồm cả trồng rừng và tái sinh), diện tích bị mất vượt xa diện tích tăng lên.
Kết quả nghiên cứu đã được công bố trong tạp chí khoa học Science, số tháng 11/2013 (Vol. 342, no. 6160), đồng thời bản đồ kết quả cũng được đưa lên internet để công chúng có thể sử dụng vào các mục đích nghiên cứu, học tập.
Hình 1. Bản đồ mất rừng toàn cầu 2012

Hình 2. Khu vực Việt nam và lân cận (màu đỏ chỉ mất rừng trong khoảng 2000 - 2012


Xem bản đồ và donwload dữ liệu theo đây:
http://earthenginepartners.appspot.com/google.com/science-2013-global-forest

PBV tổng hợp


_______THANKs______
 Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... 
______www.NguyenDucHanh.net______
Lớp 10 Tài liệu tham khảo Tin tức
Lên đầu trang