TẠI THẦY ĐỊA LÝ

TẠI THẦY ĐỊA LÝMột thầy địa lý, một thầy phù thủy, một thầy bói ế hàng, ba thầy rủ nhau đi phương khác kiếm ăn.  Đi từ sáng đến tối, bụng đói meo mà ba thầy cũng chưa tìm được chỗ nghỉ chân.  Thầy địa lý sực nhớ gần đây có nhà người quen, mới bảo hai thầy kia:

-Ngày trước tôi có để giúp ngôi đất cho một ngôi nhà trong làng này.  Nhà nó bây giờ cũng khá.  Anh em ta gắng đi đến đấy, thế nào cũng được bữa no say.  Nhưng tôi cũng dặn trước, hễ đến đấy người ta có mời ăn thì phải làm cao mới được, chứ đừng để người ta biết mình đói người ta khinh.

Ba thầy tìm đến.  Chủ nhà lại gặp thầy cũ, tiếp rước niềm nở, bảo người nhà làm cơm thết đãi.  Ba thầy cứ từ chối.  Chủ nhà mời mãi, các thầy bảo:

-Thôi xin để cho bận khác.  Chúng tôi đã cơm rượu ngoài hàng rồi, chỉ phiền ông cho ngủ nhờ một tối, sáng mai anh em xin đi sớm.

Chủ nhà tưởng các thầy thật tình, mới bảo người nhà thôi đừng dọn cơm nữa.  Chỉ quét giường trải chiếu mời các thầy đi ngủ.

Ba thầy thấy vậy buồn lắm, nhưng chẳng lẽ lại thú thật đành bóp bụng đi ngủ.  Nằm mãi chẳng ngủ được, hai thầy kia mới cằn nhằn với thầy địa lý:

-Đầu đuôi chỉ tại anh cả, việc gì mà xui nhau làm khách để đến nỗi bây giờ không ngủ được.

Thầy địa lý tuy bụng cũng đói, nhưng bày chuyện ra rồi nên đành chịu.  Thấy hai thầy kia cứ nói lôi thôi sợ người nhà nghe tiếng, mới bảo:

-Thôi các ông cứ nằm im, để chốc nữa nhà nó ngủ yên, tôi xuống bếp lục xem có gì ăn được, tôi mang ra cùng ăn cho đỡ đói.

Anh thầy bói vốn háu ăn, nghe nói thế, bụng bảo dạ:

-Hắn đi thì có cái gì hắn ăn trước đã, chứ đâu đến phần mình.

Thầy vội vàng lẻn xuống đất, rón rén mò đường vào bếp.  Chẳng may cho thầy, loạng choạng dẫm ngay phải cái lưỡi cuốc dựng ở xó nhà, cán cuốc đập đánh "độp" một cái vào đầu.  Tưởng người nhà rình biết, nó đánh, thầy luống cuống kêu ầm lên:

-Ối trời ơi ! Ông tha cho.  Chuyện này chỉ tại ông thầy địa lý !!!


Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé....
Lên đầu trang