HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Tính cán cân xuất - nhập khẩu (cán cân thương mại)

Tính cán cân xuất - nhập khẩu (cán cân thương mại)

Tính cán cân xuất - nhập khẩu (cán cân thương mại)

1. Công thức: Cán cân = Xuất khẩu - Nhập khẩu.
2. Đơn vị theo đề cho.
3. Nếu tính ra số âm thì phải có dấu - , nếu là dương thì không cần dấu + cũng được.

Chúc bạn làm bài tốt....

_______THANKs______
 Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé....

Công thức Tin tức Tính toán
Lên đầu trang