HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Cách tính cơ cấu (%) để vẽ biểu đồ tròn và miền

Cách tính cơ cấu (%) để vẽ biểu đồ tròn và miền

Cách tính cơ cấu (%) để vẽ biểu đồ tròn và miền
Cách tính cơ cấu (%) để vẽ biểu đồ tròn và miền
GDP của Trung Quốc, Hoa Kì và thế giới giai đoạn 1995 – 2004 (tỉ USD)
Năm
1995
1997
2001
2004
Trung Quốc
697,6
902,0
1159,0
1649,3
Hoa Kì
6954,8
7834,0
10171,4
11667,5
Thế giới
29357,4
29795,7
31283,8
40887,9
a.         Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của Trung Quốc, Hoa Kì so với thế giới giai đoạn 1995 và 2004.
b.         Nhận xét GDP của Trung Quốc, Hoa Kì và thế giới giai đoạn 1995 – 2004.
c.         Nhận xét GDP của Trung Quốc, Hoa Kì và thế giới giai đoạn 1995 và 2004.

Bài làm:
Tính cơ cấu:
- Tính theo từng năm.
- Lấy số liệu của Trung Quốc/Thế giới x100%
- Lấy số liệu của Hoa kì/Thế giới x100%
- Các nước khác = 100% - (%Trung Quốc+%Hoa kì)
===> Ra được bảng số liệu sau:


a. Vẽ biểu đồ tròn năm 2004 có bán kính lớn hơn năm 1995
Muốn tính chính xác bán kính năm 2004 các bạn đọc lại bài viết

Tham khảo thêm: Cách tính bán kính hình tròn để vẽ từ 2 năm trở lên   nhé

b. Nhận xét nhiều năm:
- Qua bảng số liệu ta thấy cơ cấu GDP của Trung Quốc, Hoa Kì và thế giới giai đoạn 1995 – 2004 có sự chuyển dịch và chênh lệch.
- Từ năm 1995 – 2004:
+ Cơ cấu GDP của Trung Quốc tăng liên tục và tăng 1,6%.
+ Cơ cấu GDP của Hoa Kì tăng 4,8% nhưng không liên tục:
  • Từ 1995-2001 tăng liên tục và rất nhanh 8,8% 
  • Từ 2001-2004 lại giảm xuống 4%
Cơ cấu GDP của các nước còn lại giảm 6,4% nhưng giảm không liên tục:

  • Từ 1995-2001 giảm liên tục và rất nhanh 10,1% 
  • Từ 2001-2004 lại tăng lên 3,7%
Cơ cấu GDP của Trung Quốc thấp hơn rất nhiều so với Hoa Kì (Cơ cấu GDP của Hoa Kì cao hơn rất nhiều so với Trung Quốc) và Hoa Kì có tốc độ tăng trưởng tăng nhanh hơn Trung Quốc.

c. Nhận xét 2 năm:
- Qua bảng số liệu ta thấy cơ cấu GDP của Trung Quốc, Hoa Kì và thế giới giai đoạn 1995 – 2004 có sự chuyển dịch và chênh lệch.
- Từ năm 1995 – 2004:
+ Cơ cấu GDP của Trung Quốc tăng 1,6%.
Cơ cấu GDP của Hoa Kì tăng 4,8%
Cơ cấu GDP của Trung Quốc thấp hơn rất nhiều so với Hoa Kì (Cơ cấu GDP của Hoa Kì cao hơn rất nhiều so với Trung Quốc) và Hoa Kì có tốc độ tăng trưởng tăng nhanh hơn Trung Quốc.___________________
=> Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé....
Tài liệu Địa Lý miễn phí.
Tải app idialy.com để theo dõi nhanh nhất.
idialy.HLT.vn - dialy.HLT.vn
Công thức Tin tức Tính toán
Lên đầu trang