Biểu đồ - Lớp 11 (học kì 2) - Tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới


Bài làm của bạn Ngọc Hải
*Nhận xét mẫu: câu d
- Qua bảng số liệu ta thấy tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1950 – 2003 có sự thay đổi/đều tăng nhưng Than tăng không liên tục (không đều) và có sự khác nhau hoặc khác biệt.
- Từ năm 1950 – 2003: + Than tăng khoảng 290% . Nhưng không liên tục:     
Từ năm 1950-1980 tăng khoảng 207%;
Từ năm 1980-1990 giảm khoảng 21% ;
Từ năm 1990-2003 tăng khoảng 105%.
                                    + Dầu mỏ tăng liên tục và tăng khoảng 746,3%.
                                    + Điện tăng liên tục và tăng khoảng 1535,8%.
- Điện có sự gia tăng nhanh nhất và than tăng chậm nhất...

=> Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé....
 Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang