BÀI 33: MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP (Có trắc nghiệm - đáp án)


BÀI 33: MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP
(Có trắc nghiệm - đáp án)

I. Vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp:
- Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, vật chất và lao động
- Góp phần thực hiện việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
II. Một số hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp:
1. Điểm công nghiệp:
a. Khái niệm: là hình thức tổ chức đơn giản nhất, trên đó có 1 hoặc 2, 3 xí nghiệp phân bố ở nơi có nguồn nguyên liệu, nhiên liệu với chức năng khai thác hay sơ chế nguyên liệu hoặc ở những điểm dân cư nằm trong vùng nguyên liệu nông, lâm thủy sản.
b. Đặc điểm:
- Gồm nhiều xí nghiệp phân bố lẻ tẻ, phân tán, giữa các xí nghiệp ít hoặc không có mối liên hệ sản xuất.
- Phân công lao động về mặt địa lý, các xí nghiệp độc lập về kinh tế có công nghệ sản phẩm hoàn chỉnh.
c. Quy mô: Vài chục hoặc vài trăm, hàng nghìn công nhân tùy thuộc tính chất từng xí nghiệp.
2. Khu công nghiệp tập trung:
a. Khái niệm: Khu vực đất đai có ranh giới nhất định, có kết cấu hạ tầng tương đối tốt và khả năng cạnh tranh thị trường trên thế giới.
b. Đặc điểm: 
- Không có dân sinh sống, vị trí địa lí thuận lợi
- Tập trung nhiều các xí nghiệp C, hợp tác sản xuất cao, có ưu đãi riêng
- Chi phí sản xuất thấp
- Dịch vụ trọn gói
- Môi trường chính trị và pháp luật ổn định
c. Quy mô: từ 50ha trở lên đến vài trăm ha
- Đến tháng 7/2002: Có 68 khu công nghiệp và 4 khu chế xuất (khu chế xuất Tân Thuận, Linh Trung 1, Linh Trung 2, Đà Nẵng), có 1 khu công nghệ cao (Hòa Lạc).
3. Trung tâm công nghiệp:
a. Khái niệm: Là hình thức tổ chức công nghiệp ở trình độ cao, là khu vực tập trung công nghiệp gắn với đô thị vừa và lớn
b. Đặc điểm: 
- Gồm nhiều xí nghiệp lớn, xí nghiệp liên hợp, hướng chuyên môn hóa của trung tâm công nghiệp xí nghiệp này quyết định
- Các xí nghiệp này dựa trên thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, vị trí thuận lợi…
c. Quy mô: Gồm các khu công nghiệp và nhiều xí nghiệp có quan hệ chặt chẽ về sản xuất, kỹ thuật, kinh tế và quy trình công nghệ
- Liên hệ với Việt Nam: Trung tâm công nghiệp TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng…
4. Vùng công nghiệp:
a. Khái niệm: đây là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp, phân bố trên một vùng lãnh thổ rộng.
b. Đặc điểm:
- Có nét tương đồng về tài nguyên, vị trí địa lý, nhiều lao động cùng sử dụng chung năng lượng, giao thông vận tải.
- Có một vài ngành chủ đạo tạo hướng chuyên môn hóa.
c. Phân loại: chia làm 2 vùng
- Vùng công nghiệp ngành: là tập hợp về lãnh thổ các xí nghiệp cùng loại (cùng chức năng).
- Vùng công nghiệp tổng hợp: là vùng công nghiệp không gian rộng lớn gồm nhiều xí nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ với nhau.
- Vùng công nghiệp nổi tiếng trên thế giới như: Vùng Loren ở Pháp, vùng Rua ở CHLB Đức…
--------Môn khác----------
Các bạn cũng co thể tham khảo các môn khác tại đây:
Anh văn: anhvan.HLT.vn
Toán học: toanhoc.HLT.vn
Vật lý: vatly.HLT.vn
Hóa học: hoahoc.HLT.vn
Sinh học: sinhhoc.HLT.vn
Ngữ văn: nguvan.HLT.vn
Lịch sử: lichsu.HLT.vn
GDCD: gdcd.HLT.vn
Tin học: tinhoc.HLT.vn

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 32 (có đáp án): Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp) (Phần 1)

Câu 1: Ngành nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới ?

A. Công nghiêp cơ khí.

B. Công nghiệp năng lượng.

C. Công nghiệp điện tử - tin học.

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

Đáp án: C

Giải thích: Mục IV, SGK/127 địa lí 10 cơ bản.

Câu 2: Ý nào sau đây không khải là đặc điểm của ngành công nghiệp điện tử - tin học.

A. Ít gây ô nhiễm môi trường.

B. Không chiếm diện tích rộng.

C. Không tiêu thụ nhiều kim loại, điện, nước.

D. Không yêu cầu cao về trình độ lao động.

Đáp án: D

Giải thích: Mục IV, SGK/127 địa lí 10 cơ bản.

Câu 3: Sản phẩm của nhánh công nghiệp điện tử - tin học bao gồm :

A. Máy công cụ, thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông .

B. Thiết bị điện tử, máy cắt gọt kim loại, máy tính .

C. Máy tinh, thiết bị điện tử, điện tử tiêu dùng, thiết bị viễn thông .

D. Thiết bị viễn thông, thiết bị điện tử, máy cắt gọt kim lại ,máy tính.

Đáp án: C

Giải thích: Mục IV, SGK/127 địa lí 10 cơ bản.

Câu 4: Ti vi màu, cát sét, đồ chơi điện tử, đầu đĩa là sản phẩm của nhóm ngành công nghiệp điện tử - tin học nào sau đây ?

A. Máy tính.

B. Thiết bị điện tử.

C. Điện tử viễn thông.

D. Điện tử tiêu dùng.

Đáp án: D

Giải thích: Mục IV, SGK/127 địa lí 10 cơ bản.

Câu 5: Thiết bị công nghệ, phần mềm là sản phẩm của nhóm nhanh công nghiệp điện tử - tin học nào sau đây ?

A. Máy tính.

B. Thiết bị điện tử.

C. Điện tử tiêu dùng.

D. Thiết bị viễn thông.

Đáp án: A

Giải thích: Mục IV, SGK/127 địa lí 10 cơ bản.

Câu 6: Quốc gia và khu vực nào sau đây đứng đầu thế giới về linh vực công nghiệp điện tử - tin học ?

A. ASEAN, Ca-na-da, Ấn Độ .

B. Hoa Kì, Nhật Bản, EU.

C. Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Xin-ga-po.

D. Hoa Kì, Trung Quốc, Nam Phi.

Đáp án: B

Giải thích: Mục IV, SGK/127 địa lí 10 cơ bản.

Câu 7: Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng bao gồm :

A. Thịt, cá hộp và đông lạnh, rau quả sấy.

B. Dệt - may, chế biến sữa, sành - sứ - thủy tinh.

C. Nhựa, sành - sứ - thủy tinh, nước giải khát .

D. Dệt-may, da giầy, nhựa, sành - sứ - thủy tinh.

Đáp án: D

Giải thích: Mục VI, SGK/129 địa lí 10 cơ bản.

Câu 8: Ý nào dưới đây không phải là vai trò của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ?

A. Giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động.

B. Nâng cao chất lượng cuộc sống con người .

C. Không có khả năng xuất khẩu.

D. Phục vụ cho nhu cầu con người.

Đáp án: C

Giải thích: Mục VI, SGK/129 địa lí 10 cơ bản.

Câu 9: Ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chịu ảnh hưởng nhiều bởi

A. Việc sử dụng nhiên liệu, chi phí vận chuyển.

B. Thời gian và chi phí xây dựng tốn kém.

C. Lao động, nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.

D. Nguồn nhiên liệu và thị trường tiêu thụ.

Đáp án: C

Giải thích: Mục VI, SGK/129 địa lí 10 cơ bản.

Câu 10: Ngành công nghiệp nào sau đây là ngành chủ đạo và quan trọng của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ?

A. Nhựa.     B. Da giầy.

C. Dệt - may.     D. Sành - sứ - thủy tinh.

Đáp án: B

Giải thích: Mục VI, SGK/129 địa lí 10 cơ bản.

Câu 11: Phát triển công nghiệp dệt - may sẽ có tác động mạnh tới ngành công nghiệp nặng nào sau đây ?

A. Hóa chất.    B. Luyện kim.    

C. Cơ khí.    D. Năng lượng.

Đáp án: A

Giải thích: Mục VI, SGK/129 địa lí 10 cơ bản

Câu 12: Cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới được đánh dấu bởi sự ra đời của

A. Ô tô     B. Máy dệt.

C. Máy bay     D. Máy hơi nước.

Đáp án: D

Giải thích: Cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới được đánh dấu bởi sự ra đời của máy hơi nước được phát triển đầu tiên ở Anh trong những năm đầu thế kỷ 19 và được sử dụng cho vận tải đường sắt cho đến giữa thế kỷ 20.

Câu 13: Ngành dệt - may hiện nay được phân bố

A. Chủ yếu ở châu Âu.

B. Chủ yếu ở châu Á.

C. Chủ yếu ở châu Mĩ.

D. Ở nhiều nước trên thế giới

Đáp án: D

Giải thích: Mục VI, SGK/129 địa lí 10 cơ bản.

Câu 14: Trên thế giới, các nước có ngành dệt - may phát triển là:

A. Liên bang Nga, U-gan-đa, Nam Phi, Tây Ban Nha.

B. Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì, Nhật Bản.

C. Mê-hi-cô, Hàn Quốc, Lào, Cam-pu-chia.

D. A-rập Xê-út, Ê-ti-ô-pi-a, Kê-ni-a, Xu-đăng.

Đáp án: B

Giải thích: Mục VI, SGK/129 địa lí 10 cơ bản.

Câu 15: Nguyên liệu chủ yếu của công nghiệp thực phẩm là sản phẩm của ngành

A. Khai thác gỗ, khai thác khoáng sản.

B. Khai thác khoáng sản, thủy sản.

C. Trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.

D. Khai thác gỗ, chăn nuôi và thủy sản.

Đáp án: C

Giải thích: Mục VII, SGK/129 địa lí 10 cơ bản.

Câu 16: Sự phát triển của công nghiệp thực phẩm sẽ có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của ngành nào sau đây ?

A. Luyện kim.     B. Nông nghiệp.

C. Xây dựng.     D. Khai thác khoáng sản.

Đáp án: B

Giải thích: Mục VII, SGK/129 địa lí 10 cơ bản.

Câu 17: Sản phẩm của ngành công nghiệp thực phẩm không bao gồm ?

A. Hàng dệt - may, da giầy, nhựa.

B. Thịt, cá hộp và đông lạnh.

C. Rau quả sấy và đóng hộp.

D. Sữa, rượu, bia, nước giải khát.

Đáp án: A

Giải thích: Mục VII, SGK/130 địa lí 10 cơ bản.

Câu 18: Ngành công nghiệp thực phẩm hiện nay phân bố ở

A. Châu Âu và châu Á.

B. Mọi quốc gia trên thế giới.

C. Châu Phi và châu Mĩ.

D. Châu Đại Dương và châu Á.

Đáp án: B

Giải thích: Mục VII, SGK/130 địa lí 10 cơ bản.

--------Môn khác----------
Các bạn cũng co thể tham khảo các môn khác tại đây:
Anh văn: anhvan.HLT.vn
Toán học: toanhoc.HLT.vn
Vật lý: vatly.HLT.vn
Hóa học: hoahoc.HLT.vn
Sinh học: sinhhoc.HLT.vn
Ngữ văn: nguvan.HLT.vn
Lịch sử: lichsu.HLT.vn
GDCD: gdcd.HLT.vn
Tin học: tinhoc.HLT.vn

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 32 (có đáp án): Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp) (Phần 2)

Câu 1: Hoa Kì, Nhật Bản, EU là các quốc gia và khu vực đứng đầu thế giới về lĩnh vực

A. công nghiệp điện tử - tin học.

B. khai thác than.

C. Khai thác dầu.

D. Sản xuất hàng tiêu dùng.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/127, địa lí 10 cơ bản.

Câu 2: Quốc gia và khu vực nào sau đây đứng đầu thế giới về lĩnh vực công nghiệp điện tử - tin học?

A. ASEAN, Ca-na-da, Ấn Độ.

B. Hoa Kì, Nhật Bản, EU.

C. Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Xin-ga-po.

D. Hoa Kì, Trung Quốc, Nam Phi.

Đáp án B.

Giải thích: SGK/127, địa lí 10 cơ bản.

Câu 3. Ô tô, máy may là sản phẩm của ngành nào dưới đây?

A. Cơ khí thiết bị toàn bộ.

B. Cơ khí máy công cụ.

C. Cơ khí hàng tiêu dùng.

D. Cơ khí chính xác.

Đáp án B.

Giải thích: SGK/128, địa lí 10 cơ bản.

Câu 4: Ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chịu ảnh hưởng nhiều bởi

A. Việc sử dụng nhiên liệu, chi phí vận chuyển.

B. Thời gian và chi phí xây dựng tốn kém.

C. Lao động, nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.

D. Nguồn nhiên liệu và thị trường tiêu thụ.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/129, địa lí 10 cơ bản.

Câu 5. Ngành nào sau đây có thể phát triển mạnh ở các nước đang phát triển?

A. Cơ khí máy công cụ.

B. Cơ khí hàng tiêu dùng.

C. Cơ khí chinh xác.

D. Cơ khí thiết bị toàn bộ.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/128, địa lí 10 cơ bản.

Câu 6: Ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng không chịu ảnh hưởng nhiều bởi

A. nguyên liệu.

B. thị trường.

C. Lao động.

D. chi phí vận tải.

Đáp án D.

Giải thích: SGK/129, địa lí 10 cơ bản.

Câu 7: Trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản là guyên liệu chủ yếu của công nghiệp: A. Công nghiệp thực phẩm. B. Công nghiệp điện tử - tin học. C. Công nghiệp luyện kim. D. Công nghiệp năng lượng.

Đáp án A. Giải thích: SGK/129, địa lí 10 cơ bản.

Câu 8: Nguyên liệu chủ yếu của công nghiệp thực phẩm là sản phẩm của ngành

A. Khai thác gỗ, khai thác khoáng sản.

B. Khai thác khoáng sản, thủy sản.

C. Trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.

D. Khai thác gỗ, chăn nuôi và thủy sản.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/129, địa lí 10 cơ bản.

Câu 9: Ngành công nghiệp thực phẩm hiện nay phân bố ở

A. Châu Âu và châu Á.

B. Mọi quốc gia trên thế giới.

C. Châu Phi và châu Mĩ.

D. Châu Đại Dương và châu Á.

Đáp án B.

Giải thích: SGK/129, địa lí 10 cơ bản.

Câu 10. Ngành công nghiệp nào sau đây có mặt ở mọi quốc gia trên thế giới?

A. Dệt may.

C. Giày da.

B. Thực phẩm.

D. Nhựa, thủy tinh.

Đáp án B.

Giải thích: SGK/129, địa lí 10 cơ bản.

Câu 11. Ngành công nghiệp nào sau đây thường được phát triển ở nơi có dân cư đông:

A. Cơ khí.

C. Sản xuất hàng tiêu dùng.

B. Hóa chất.

D. Năng lượng.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/129, địa lí 10 cơ bản.

Câu 12. Ngành công nghiệp nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế kỹ thuật của một nước?

A. Công nghiệp cơ khí.

B. Công nghiệp hóa chất.

C. Công nghiệp điện tử - tin học.

D. Công nghiệp năng lượng.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/127, địa lí 10 cơ bản.

Câu 13. Ngành công nghiệp mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp của thế giới là:

A. Dệt.

C. Cơ khí.

B. Năng lượng.

D. Hóa chất.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/129, địa lí 10 cơ bản.

Câu 14: Ý nào sau đây không khải là đặc điểm của ngành công nghiệp điện tử - tin học?

A. Ít gây ô nhiễm môi trường.

B. Không chiếm diện tích rộng.

C. Không tiêu thụ nhiều kim loại, điện, nước.

D. Không yêu cầu cao về trình độ lao động.

Đáp án D.

Giải thích: SGK/127, địa lí 10 cơ bản.

Câu 15. Ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa là:

A. Luyện kim.

B. Cơ khí.

C. Hoá chất.

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

Đáp án B.

Giải thích: SGK/128, địa lí 10 cơ bản.

Câu 16: Ngành công nghiệp nào sau đây phát triển mạnh ở mọi quốc gia trên thế giới?

A. Công nghiệp thực phẩm.

B. Công nghiệp điện tử - tin học.

C. Công nghiệp luyện kim.

D. Công nghiệp năng lượng.

Đáp án A.

Giải thích: Công nghiệp thực phẩm phân bố ở mọi các quốc gia trên thế giới.

- Các nước phát triển: tiêu thụ nhiều, yêu cầu sản phẩm có chất lượng, mẫu mã đẹp, tiện lợi khi sử dụng.

- Các nước đang phát triển: đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu, giá trị sản phẩm công nghiệp.

Công nghiệp điện tử - tin học phát triển mạnh ở Hoa Kì, Nhật Bản, EU….

Câu 17: Ý nào sau đây không khải là đặc điểm của ngành công nghiệp điện tử - tin học?

A. Gây ô nhiễm môi trường không khí.

B. Không chiếm diện tích rộng.

C. Không tiêu thụ nhiều kim loại, điện, nước.

D. Yêu cầu cao về lao động, trình độ chuyên môn kĩ thuật.

Đáp án A.

Giải thích: Đặc điểm của ngành công nghiệp điện tử - tin học

- Ít gây ô nhiễm môi trường, không tiêu thụ nhiều kim loại, điện, nước

- Không chiếm diện tích rộng

- Yêu cầu cao về lao động, trình độ chuyên môn kĩ thuật.

=> Nhận xét: Gây ô nhiễm môi trường không khí là sai.

Câu 18: Ngành công nghiệp nào sau đây thường gắn chặt với nông nghiệp?

A. Cơ khí.

B. Hóa chất.

C. Dệt may.

D. Chế biến thực phẩm.

Đáp án D.

Giải thích: Công nghiệp chế biến thực phẩm sử dụng sản phẩm của ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản => Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm thường gắn chặt với nông nghiệp.

Câu 19. Các ngành công nghiệp như dệt may, giầy da, công nghiệp thực phẩm thường phân bố ở khu vực nào dưới đây?

A. Khu vực thành thị.

B. Khu vực nông thôn.

C. Khu vực ven thành phố lớn.

D. Khu vực tâp trung đông dân cư.

Đáp án D.

Giải thích: Các ngành công nghiệp như dệt may, giầy da, công nghiệp thực phẩm thường phân bố ở khu vực tâp trung đông dân cư.

Câu 20: Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm thường gắn chặt với ngành

A. giao thông vận tải.

B. thương mại.

C. du lịch.

D. nông nghiệp.

Đáp án D.

Giải thích: Công nghiệp chế biến thực phẩm sử dụng sản phẩm của ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản => Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm thường gắn chặt với nông nghiệp

Câu 21: Sự phân bố của ngành công nghiệp nào sau đây không phụ thuộc chặt chẽ vào vị trí nguồn nguyên liệu

A. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

B. Công nghiệp điện tử - tin học.

C. Công nghiệp khai thác khoáng sản.

D. Công nghiệp luyện kim.

Đáp án B.

Giải thích: Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, công nghiệp khai thác khoáng sản, luyện kim đều phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu => vì vậy chúng thường phân bố gần vùng nguyên liệu để thuận tiện cho hoạt động khai thác và vận chuyển nguyên liệu từ nơi khai thác đến các nhà máy chế biến.

- Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm sử dụng nguyên liệu ngành nông nghiệp -> phân bố gần các vùng chuyên canh cây công nghiệp, các trang trại chăn nuôi, vùng trọng điểm lương thực, đánh bắt tôm cá..

- Công nghiệp khai thác khoáng sản phân bố gần các mỏ khoáng sản.

- Công nghiệp luyện kim sử dụng nguyên liệu từ các mỏ quặng kim loại, phi kim -> phân bố gần nơi khai thác.

=> Loại trừ đáp án A, C, D.

- Công nghiệp điện tử - tin học là ngành công nghệ cao, chủ yếu sử dụng kĩ thuật công nghệ hiện đại và chất xám để tạo ra sản phẩm => Công nghiệp điện tử - tin học không phụ thuộc chặt chẽ vào vị trí nguyên liệu.

Câu 22. Vì sao ngành công nghiệp cơ khí được xem là quả tim của công nghiệp nặng?

A. Cung cấp các công cụ, thiết bị, máy động lực cho tất cả các ngành kinh tế.

B. Cung cấp nguyên nhiên liệu cho tất cả các ngành kinh tế.

C. Có giá trị xuất khẩu.

D. Tạo được công ăn việc làm cho phần lớn người lao động.

Đáp án A.

Giải thích: Nguyên nhân ngành công nghiệp cơ khí được xem là quả tim của công nghiệp nặng vì ngành công nghiệp cơ khí cung cấp các công cụ, thiết bị, máy động lực cho tất cả các ngành kinh tế.

Câu 23. Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân khiến cho ngành công nghiệp dệt thường phát triển mạnh ở các nước đang phát triển?

A. Có nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú.

B. Có lao động dồi dào, đáp ứng nhu cầu lớn về nhân công.

C. Có thị trường tiêu thụ rộng lớn vì có dân số đông.

D. Có trình độ khoa học kĩ thuật cao.

Đáp án D.

Giải thích: Nguyên nhân chủ yếu công nghiệp dệt thường phát triển mạnh ở các nước đang phát triển là vì có nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú, có lao động dồi dào, đáp ứng nhu cầu lớn về nhân công và có thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Câu 24: Ngành công nghiệp nào sau đây có quy luật phân bố khác biệt nhất trong các ngành công nghiệp được nêu ra?

A. Công nghiệp thực phẩm.

B. Công nghiệp điện tử - tin học.

C. Công nghiệp năng lượng.

D. Công nghiệp luyện kim.

Đáp án B.

Giải thích: Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, năng lượng, công nghiệp khai thác khoáng sản, luyện kim đều phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu => vì vậy chúng thường phân bố gần vùng nguyên liệu để thuận tiện cho hoạt động khai thác và vận chuyển nguyên liệu từ nơi khai thác đến các nhà máy chế biến.

- Công nghiệp điện tử - tin học là ngành công nghệ cao, chủ yếu sử dụng kĩ thuật công nghệ hiện đại và chất xám để tạo ra sản phẩm

Câu 25. Công nghiệp dệt thường phát triển mạnh ở các nước đang phát triển vì

1. Có nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú.

2. Có lao động dồi dào, đáp ứng nhu cầu lớn về nhân công.

3. Có thị trường tiêu thụ rộng lớn vì có dân số đông.

4. Có trình độ khoa học kĩ thuật cao.

Các ý trên có tất cả bao nhiêu ý đúng?

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.


Đáp án D.

Giải thích: Nguyên nhân chủ yếu ngành công nghiệp dệt thường phát triển mạnh ở các nước đang phát triển là do có nguồn nguyên liệu tại chỗ, phong phú; có lao động dồi dào, đáp ứng nhu cầu lớn về nhân công và có thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Câu 26: Phát triển công nghiệp dệt - may sẽ có tác động mạnh tới ngành công nghiệp nặng nào sau đây?

A. Hóa chất.

B. Luyện kim.

C. Cơ khí.

D. Năng lượng.

Đáp án A.

Giải thích: Công nghiệp dệt may sử dụng nhiều hóa chất trong ngành nhuộm => Phát triển công nghiệp dệt - may sẽ có tác động mạnh tới ngành công nghiệp hóa chất.

Câu 27. Vì sao ngành công nghiệp dệt – may, da – giày thường phân bố ở những nơi có nguồn lao động dồi dào?

A. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có trình độ.

B. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có chuyên môn sâu.

C. Ngành này sử dụng nhiều lao động nhưng không đòi hỏi trình độ công nghệ.

D. Sản phẩm của ngành này phục vụ ngay cho người lao động.

Đáp án C.

Giải thích: Nguyên nhân ngành công nghiệp dệt – may, da – giày thường phân bố ở những nơi có nguồn lao động dồi dào chủ yếu vì ngành này sử dụng nhiều lao động nhưng không đòi hỏi trình độ công nghệ và chuyên môn cao.

Câu 28. Tại sao các ngành dệt, nhuộm, sản xuất giấy thường phân bố gần nguồn nước?

A. Tiện để tiêu thụ sản xuất.

B. Các ngành này sử dụng nhiều nước.

C. Tiện cho các ngành này khi đưa nguyên liệu vào sản xuất.

D. Nước là phụ gia không thể thiếu.

Đáp án B.

Giải thích: Nguyên nhân các ngành dệt, nhuộm, sản xuất giấy thường phân bố gần nguồn nước là do các ngành này sử dụng nhiều nước trong quá trình sản xuất.

Câu 29: Phát triển công nghiệp nào sau đây tác động tới sự phát triển của ngành công nghiệp hóa chất?

A. Dệt may.

B. Luyện kim.

C. Cơ khí.

D. Năng lượng.

Đáp án A.

Giải thích: Công nghiệp dệt may sử dụng nhiều hóa chất trong ngành nhuộm => Phát triển công nghiệp dệt - may sẽ có tác động mạnh tới ngành công nghiệp hóa chất.

Câu 30. Các nước phát triển thường có ưu thế để phát triển ngành cơ khí vì

1. Có nguồn lao động có tay nghề cao.

2. Có vốn đầu tư và trình độ kỹ thuật phát triển.

3. Có nguồn nguyên liệu dồi dào.

4. Mang lại hiệu quả cao về kinh tế.

Các ý trên có tất cả bao nhiêu ý đúng?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Đáp án C.

Giải thích: Nguyên nhân chủ yếu các nước phát triển thường có ưu thế để phát triển ngành cơ khí vì có nguồn lao động có tay nghề cao, có nguồn nguyên liệu dồi dào, có vốn đầu tư và trình độ kỹ thuật phát triển.

Câu 31. Vì sao sự phát triển của ngành hóa chất lại tạo điều kiện sử dụng các tài nguyên thiên nhiên tiết kiệm và hợp lý hơn?

A. Có thể sản xuất được nhiều sản phẩm mới chưa từng có trong tự nhiên.

B. Có khả năng tận dụng được những phế liệu của ngành khác.

C. Nguồn nguyên liệu cho ngành hóa chất rất đa dạng.

D. Sản phẩm của ngành hóa chất rất đa dạng.

Đáp án B.

Giải thích: Nguyên nhân sự phát triển của ngành hóa chất đã tạo điều kiện sử dụng các tài nguyên thiên nhiên được tiết kiệm và hợp lý hơn là vì ngành hóa chất có khả năng tận dụng được những phế liệu của ngành khác.

Câu 32. Tại sao các ngành công nghiệp nhẹ thường phát triển mạnh ở các nước đang phát triển?

A. Đây là những ngành tạo tiền đề để thực hiện công nghiệp hóa.

B. Đây là ngành đem lại hiệu quả kinh tế cao.

C. Phù hợp với điều kiện của các nước đang phát triển.

D. Sự phân công lao động quốc tế.

Đáp án C.

Giải thích: Nguyên nhân các ngành công nghiệp nhẹ thường phát triển mạnh ở các nước đang phát triển chủ yếu là vì các ngành công nghiệp nhẹ phù hợp với điều kiện của các nước đang phát triển.

Câu 33. Vì sao công nghiệp dệt - may thúc đẩy nông nghiệp phát triển?

A. Cung cấp nhu cầu tiêu dùng nâng cao đời sống nông thôn.

B. Tiêu thụ những sản phẩm của nông nghiệp.

C. Giải quyết việc làm cho nông dân.

D. Giúp người nông dân có thêm thu nhập.

Đáp án B.

Giải thích: Công nghiệp dệt - may thúc đẩy nông nghiệp phát triển vì tiêu thụ những sản phẩm của nông nghiệp (bông, tơ tằm, lanh,...).

Câu 34. Ngành công nghiệp nào sau đây cần nhiều đến đội ngũ lao động kĩ thuật cao?

A. Dệt – may.

B. Giày – da.

C. Công nghiệp thực phẩm.

D. Điện tử - tin học.

Đáp án D.

Giải thích: Ngành công nghiệp điện tử, tin học là ngành công nghiệp cần nhiều đến đội ngũ lao động kĩ thuật cao.

Câu 35: Với tính chất đa dạng của khí hậu, kết hợp với các tập đoan cây trồng, vật nuôi phong phú là cơ sở để phát triển ngành:

A. Công nghiệp hóa chất

B. Công nghiệp năng lượng.

C. Công nghiệp chế biến thực phẩm.

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

Đáp án C.

Giải thích: Với tính chất đa dạng của khí hậu, kết hợp với các tập đoan cây trồng, vật nuôi phong phú là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm=> iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo. 
Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... 
Lên đầu trang