Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

BÀI 2. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN  CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ
BÀI 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN 
CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ
Nếu bạn nào không có Sách giáo khoa thì nhân vô đây để theo dõi nhé.

Link câu trắc nghiệm: 


iDiaLy.com - Tài liệu địa lý miễn phí

- Webiste: idialy.com

- Apps CHplay: idialy.com

youtube.idialy.com

facebook.idialy.com

tiktok.idialy.com

nhom.idialy.com - group.idialy.com

trang.idialy.com - fanpage.idialy.comBÀI 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN 
CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ


1. Phương pháp ký hiệu
BÀI 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ
a. Đối tượng biểu hiện
Biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể. Những ký hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ.
b. Các dạng ký hiệu
-        Ký hiệu hình học
-        Ký hiệu chữ
-        Ký hiệu tượng hình
c. Khả năng biểu hiện
-        Vị trí phân bố của đối tượng
-        Số lượng của đối tượng
-        Chất lượng của đối tượng
2. Phương pháp ký hiệu đường chuyển động
BÀI 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ
a. Đối tượng biểu hiện
Biểu hiện sự di chuyển của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên và kinh tế – xã hội.
b. Khả năng biểu hiện
-        Hướng di chuyển của đối tượng.
-        Khối lượng của đối tượng di chuyển.
-        Chất lượng của đối tượng di chuyển.
3. Phương pháp chấm điểm
BÀI 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ
a. Đối tượng biểu hiện
biểu hiển các đối tượng phấn bố không đồng đều bằng những điểm chấm có giá trị như nhau.
b. Khả năng biểu hiện
-        Sự phân bố của đối tượng.
-        Số lượng của đối tượng.
4. Phương pháp bản đồ – biểu đồ
BÀI 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ
a. Đối tượng biểu hiện
Biểu hiện các đối tượng phân bố trong những đơn vị phân chia lãnh thổ bằng các biểu đồ đặt trong các đơn vị lãnh thổ đó.
b. Khả năng biểu hiện
-        Số lượng của đối tượng.
-        Chất lượng của đối tượng.
-        Cơ cấu của đối tượng.

BÀI 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ
Câu hỏi ôn tập:

Câu  1. Trang 9 sgk Địa Lí 10: Quan sát hình 2.1 (trang 9 – SGK), hãy cho biết có những dạng kí hiệu nào?

Trả lời: 
Các dạng kí hiệu: hình học, chữ, tượng hình

Câu 2. Trang 10 sgk Địa Lí 10: Dựa vào hình 2.2 (trang 10 – SGK), hãy chứng minh rằng phương pháp kí hiệu không những chỉ nêu được tên và vị trí mà còn thể hiện được cả chất lượng và các đối tượng trên bản đồ.

Trả lời:

- Thấy được các nhà máy nhiệt điện: Phả Lại, TP. Hồ Chí Minh…Các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Đa Nhim…, thấy được các trạm 220KV, 500KV…

- Thấy được các nhà máy thủy điện đã đưa vào sản xuất và những nhà máy thủy điện còn đang xây dựng.

Câu 3. Trang 11 sgk Địa Lí 10: Quan sát hình 2.3 (trang 11- SGK), cho biết phương pháp kí hiệu đường chuyển động biểu diễn được những đặc điểm nào của gió và bão trên bản đồ?

Trả lời:

- Thấy được hướng chuyển động của các loại gió bão.

- Thấy được tần suất khác nhau của các cơn bão đến nước ta

Trang 13 sgk Địa Lí 10: 4. Quan sát hình 2.3 (trang 12 – SGK), hãy cho biết:

- Các đối tượng địa lí được biểu hiện bằng nhũng phương pháp nào?

- Mỗi điểm chấm trên bản đổ tương ứng bao nhiêu người?

Trả lời:

      + Phương pháp kí hiệu thể hiện các đô thị có quy mô dân số trên 8 triệu và từ 5 triệu đến 8 triệu.

      + Phương pháp chấm điểm thể hiện phân bố dân cư trên lãnh thổ, môi chấm tương ứng.với 500.000 người.

Câu 4: Các đối tượng địa lí trên hình 2.2 (trang 10 - SGK) được biểu hiện bằng các phương pháp nào? Các phương pháp đó thể hiện được nhũng nội dung nào của đối tượng địa lí?

Câu 5: Hình 2.3 (trang 111 SGK) thể hiện nhũng nội dung hào bằng phương pháp kí hiệu đường chuyển động?Lên đầu trang