Cà phê của Việt Nam giai đoạn 2005-2014 (Nghìn tấn)
Cà phê của Việt Nam giai đoạn 2005-2014 (nghìn tấn )

Năm
Cà phê bột và cà phê hòa tan (Nghìn tấn)
2005
24,3
2008
59,4
2009
51,3
2010
68,1
2011
80,5
2012
92,0
2013
91,5
Sơ bộ 2014
87,3
=> iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang