HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Dân số nước ta

Dân số nước ta

Dân số nước taVẽ đồ thị thể hiện số dân nước ta trong thời gian từ 1901- 2005 theo bảng số liêu dưới đây.
a)Hãy phân tích tình hình tăng dân số của nước ta trong thời gian 1901- 2005.
b)Hậu quả của việc dân số tăng nhanh, các biện pháp để giảm gia tăng dân số.
c)Nước ta đã thành công như thế nào trong việc  giảm gia tăng dân số.

BÀI LÀM:

1-Vẽ biểu đồ.
Lựa chọn kiểu vẽ đồ thị, hoặc biểu đồ cột. Cách vẽ đồ thị là thích hợp nhất.

2-Nhận xét.
Sự gia tăng dân số phụ thuộc vào hàng loạt nhân tố: các quy luật sinh học, điều kiện kinh tế - xã hội, đường lối chính sách...
Sau 104 năm dân số nước ta tăng thêm 69,1triệu người, gấp  gần 6 lần  số dân năm 1901. Các giai đoạn có tốc độ dân số  tăng khác nhau:
a) Từ 1901- 1956.
Trong 55 năm tăng 14 triệu người, bình quân tăng có 0,25 triệu người/năm.
Lý do: trong thời kì Pháp thuộc, đời sống vật chất nhân dân ta rất thấp kém, chiến tranh, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, nạn đói năm 1945...
b) Từ 1956 tới 1989.
Tăng liên tục với mức độ tăng rất cao, sau 35 năm tăng thêm 36,9 triệu người; bình quân mỗi năm tăng thêm 1,1 triệu.
Lý do: chính sách dân số thực hiện chưa có kết quả, quy luật bù trừ  sau chiến tranh, sự phát triển mạnh của y tế nên các loại bệnh tật giảm,  tuổi thọ trung bình tăng thêm đáng kể.
c) Giai đoạn 1999 - 2005
Trong 6 năm  tăng thêm 8,3 triệu người, bình quân  mỗi năm tăng 1,2 triệu người.   Bình quân số dân tăng thêm hàng năm cao hơn số với giai đoạn trước.
Lý do: mặc dù có tỷ lệ sinh đã giảm nhưng số dân lớn, nên số lượng người tăng thêm vẫn cao; chương trình kế hoạch hoá dân số đã có kết quả bằng việc áp dụng các chính sách phù hợp những chưa thực bền vững...

 => iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo.
Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé....

Website/apps: iDiaLy.com
Group:idialy.HLT.vn
Fanpage: dialy.HLT.vn
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Bảng số liệu Biểu đồ Biểu đồ địa lý Giải thích Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang