Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tỉnh Sóc Trăng (Phần 3)

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ


Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng là vùng đất thấp ven biển của Việt Nam, đây là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do BĐKH gây ra. Khí hậu ấm hơn, do hơi nước tăng lên dẫn đến lượng mưa tăng dữ dội. Theo dự báo trên, lượng mưa mùa mưa trên địa bàn tỉnh sẽ tăng vào khoảng từ 0 – 5%, tập trung vào tháng 9 – 10. Gia tăng bốc hơi làm cho việc sử dụng nguồn nước trên địa bàn tỉnh thêm trầm trọng trong mùa khô. Sự gia tăng về nhiệt độ, thay đổi lượng mưa và gió với tần suất, cường độ khác nhau do biến đổi khí hậu có tác động lớn đến lưu vực sông Hậu. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, nhiệt độ không khí trong lưu vực sông chảy trở nên khô nóng hơn, làm gia tăng bốc hơi và gia tăng nhu cầu sử dụng nước ở các khu vực trên lưu vực sông Mekong vào mùa khô, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước sông Hậu.
Việc thay đổi mục đích sử dụng đất tại tỉnh Sóc Trăng, nhu cầu sử dụng đất, nước, sử dụng nguồn nước quá mức có thể làm trầm trọng thêm tác động của hạn hán.
Trước những tác động bất lợi và khôn lường của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, các cấp ngành tỉnh Sóc Trăng cần nhanh chóng triển khai các phương án lồng ghép quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực với thích ứng biến đổi khí hậu. Đây là điều cấp thiết nhằm hạn chế thiệt hại, phát triển nền sản xuất bền vững thích ứng với sự thay đổi của môi trường tự nhiên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.      Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) tỉnh Sóc Trăng, UBND tỉnh Sóc Trăng, năm 2010.
2.      Báo cáo tổng kết công tác PCLB – GNTT năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010, Chi cục thủy lợi – Phòng chống lụt bão tỉnh Sóc Trăng, năm 2010.
3.      Tình hình thiệt hại do thiên tai năm 2007, 2008 và công tác đối phó, Chi cục thủy lợi – Phòng chống lụt bão tỉnh Sóc Trăng
4.      Báo cáo tổng hợp dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển nông nghiệp – nông thôn và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, UBND tỉnh Sóc Trăng, năm 2009.
5.      IPCC, 2007. The 4th assessement report of the Intergovernmental Panel on limate Change.
6.      Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (được thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008).
7.      Báo cáo phát triển con người, năm 2007/2008 của UNDP - Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu: đoàn kết nhân loại trong một thế giới phân cách.


Các bạn cần file thì comment dưới nhé....

Xem thêm tại đây... => iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang