Dầu thô khai thác của Việt Nam giai đoạn 1995-2014 (Nghìn tấn)Dầu thô khai thác của Việt Nam giai đoạn 1995-2014 (Nghìn tấn)

Năm
Sản lượng
1995
7.620,0
1996
8.803,0
1997
10.090,0
1998
12.500,0
1999
15.217,0
2000
16.291,0
2001
16.833,0
2002
16.863,0
2003
17.700,0
2004
20.051,0
2005
18.519,0
2006
16.800,0
2007
15.920,0
2008
14.904,0
2009
16.360,0
2010
15.014,0
2011
15.185,0
2012
16.739,0
2013
16.705,0
Sơ bộ 2014
17.392,0
=> iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang