Bảng số liệu: Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây Việt Nam (Nghìn ha)Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây (Nghìn ha)
iDialy.com - theo Tổng cục thống kê


Tổng số
Cây hàng năm
Cây hàng năm: Cây lương thực có hạt
Cây hàng năm: Cây CN hàng năm
Cây lâu năm
Cây lâu năm: Cây CN lâu năm
Cây lâu năm: Cây ăn quả
1990
9.040,00
8.101,50
6.476,90
542,00
938,50
657,30
281,20
1991
9.410,00
8.475,30
6.752,70
578,70
934,70
662,70
271,90
1992
9.752,90
8.754,40
6.956,30
584,30
998,50
697,80
260,90
1993
10.028,30
8.893,00
7.058,30
598,90
1.135,30
758,50
296,00
1994
10.381,40
9.000,60
7.135,70
655,80
1.380,80
809,90
320,10
1995
10.496,90
9.224,20
7.324,30
716,70
1.272,70
902,30
346,40
1996
10.928,90
9.486,10
7.620,60
694,30
1.442,80
1.015,30
375,50
1997
11.316,40
9.680,90
7.768,20
728,20
1.635,50
1.153,40
426,10
1998
11.740,40
10.011,30
8.016,00
808,20
1.729,10
1.202,70
447,00
1999
12.320,30
10.468,90
8.348,60
889,40
1.851,40
1.257,80
512,80
2000
12.644,30
10.540,30
8.399,10
778,10
2.104,00
1.451,30
565,00
2001
12.507,00
10.352,20
8.224,70
786,00
2.154,80
1.475,80
609,60
2002
12.831,40
10.595,90
8.322,50
845,80
2.235,50
1.491,50
677,50
2003
12.983,30
10.680,10
8.366,70
835,00
2.303,20
1.510,80
724,50
2004
13.184,50
10.817,80
8.437,80
857,10
2.366,70
1.554,30
746,80
2005
13.287,00
10.818,80
8.383,40
861,50
2.468,20
1.633,60
767,40
2006
13.409,80
10.868,20
8.359,70
841,70
2.541,60
1.708,60
771,40
2007
13.555,60
10.894,90
8.304,70
846,00
2.660,70
1.821,70
778,50
2008
13.872,90
11.156,70
8.542,20
806,10
2.716,20
1.885,80
775,50
2009
13.807,60
11.047,10
8.527,40
753,60
2.760,50
1.936,00
774,00
2010
14.061,10
11.214,30
8.615,90
797,60
2.846,80
2.010,50
779,70
2011
14.363,50
11.420,50
8.777,60
788,20
2.943,00
2.079,60
772,50
2012
14.635,60
11.537,90
8.918,90
729,90
3.097,70
2.222,80
765,90
2013
14.792,50
11.714,40
9.074,00
730,90
3.078,10
2.110,90
706,90
Sơ bộ 2014
14.804,10
11.660,10
8.992,30
711,10
3.144,00
2.133,50
794,10


Xem thêm tại đây...

=> iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang