Bảng số liệu: Diện tích gieo trồng một số cây hàng năm Việt Nam (Nghìn ha)Diện tích gieo trồng một số cây hàng năm (Nghìn ha)
iDialy.com - theo Tổng cục thống kê


Lúa
Ngô
Mía
Bông
Lạc
Đậu tương
2000
7.666,3
730,2
302,3
18,6
244,9
124,1
2001
7.492,7
729,5
290,7
27,7
244,6
140,3
2002
7.504,3
816,0
320,0
34,1
246,7
158,6
2003
7.452,2
912,7
313,2
27,8
243,8
165,6
2004
7.445,3
991,1
286,1
28,0
263,7
183,8
2005
7.329,2
1.052,6
266,3
25,8
269,6
204,1
2006
7.324,8
1.033,1
288,1
20,9
246,7
185,6
2007
7.207,4
1.096,1
293,4
12,1
254,5
187,4
2008
7.400,2
1.140,2
270,7
5,8
255,3
192,1
2009
7.437,2
1.089,2
265,6
9,6
245,0
147,0
2010
7.489,4
1.125,7
269,1
9,1
231,4
197,8
2011
7.655,4
1.121,3
282,2
9,8
223,8
181,1
2012
7.761,2
1.156,6
301,9
6,9
219,2
119,6
2013
7.902,5
1.170,4
310,4
3,0
216,4
117,2
Sơ bộ 2014
7.813,8
1.177,5
305,0
3,1
209,0
110,2
Xem thêm tại đây... => iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang