Khí tự nhiên khai thác của Việt Nam giai đoạn 1995-2014 (Triệu m3 )
Khí tự nhiên khai thác của Việt Nam giai đoạn 1995-2014 (Triệu m3 )

Năm 
Khí tự nhiên ở dạng khí (Nhà nước) (Triệu m3 )
2000
1.596,0
2003
2.712,0
2004
6.269,0
2005
6.440,0
2006
7.000,0
2007
7.080,0
2008
7.499,0
2009
8.010,0
2010
9.402,0
2011
8.480,0
2012
9.355,0
2013
9.751,0
Sơ bộ 2014
10.210,0

=> iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang