Tổng hợp những quốc gia có ngày quốc khánh trong tháng 3

STT
TÊN NƯỚC
(Tên gọi đầy đủ)
NGÀY QUỐC KHÁNH
(dd/mm/yyyy)
GHI CHÚ
(Số năm kỷ niệm
tính đến 2015)
THÁNG 3
1
Cộng hòa Bun-ga-ri
Thủ đô: Xô-phi-a (Sofia)

03/03 (1878)
137 năm


Bangladesh: 26 tháng 3
Bosnia và Herzegovina: 1 tháng 3
Bulgaria: 3 tháng 3
Ghana: 6 tháng 3
Hungary: 15 tháng 3: 20 tháng 8 23 tháng 10
Hy Lạp: 25 tháng 3 & 28 tháng 10
Ireland: 17 tháng 3 (St. Patrick's Day)
Mauritius: 12 tháng 3
Morocco: 2 tháng 3
Namibia: 21 tháng 3
Bắc Ireland: 17 tháng 3 (St. Patrick's Day) and 12 tháng 7 (Battle of the Boyne Day)
Tunisia: 20 tháng 3
Wales 2 tháng 3 (St. David's Day)


Tổng hợp những quốc gia có ngày quốc khánh trong tháng 3

Xem thêm tại đây... => iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang