Sản lượng than sạch Việt Nam giai đoạn 2005-2015 (Nghìn tấn)


Sản lượng than sạch Việt Nam giai đoạn 2005-2015 (Nghìn tấn)


 200520092010201120122013Sơ bộ 2014


 
Tổng số34.093,044.078,044.835,046.611,042.083,041.064,041.697,0
Nhà nước32.944,043.025,043.500,044.984,040.512,039.655,040.093,0
Ngoài Nhà nước639,0620,0577,0734,0674,0751,0777,0
ĐTNN510,0433,0758,0893,0897,0658,0827,0

=> iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé....
Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang