news

Sự tăng trưởng kinh tế nước ta

Sự tăng trưởng kinh tế nước ta

Sự tăng trưởng kinh tế nước ta


BÀI LÀM:
1)Vẽ biểu đồ. 
Dạng cột đơn phân theo các nhóm cột, mỗi năm hoặc giai đoạn vẽ 3 cột thể hiện GDP, CNXD, NLN. Có thể vẽ thành dạng biểu đồ thanh ngang. 
2)Nhận xét.
- Qua bảng số liệu ta thấy sự tăng trưởng kinh tế nước ta trong thời gian 1976-2005 đều tăng nhưng không liên tục.
- Từ 1976 – 2005: + GDP tăng 8% nhưng không liên tục
Từ 1976-1994 tăng 8,2%
Từ 1994-1999 giảm 3,6%
Từ 1999-2005 tăng 3,4%
+ CN-XD tăng 12,9% nhưng không liên tục
Từ 1976-1994 tăng 13,8%
Từ 1994-1999 giảm 6,7%
Từ 1999-2005 tăng 5,8%
+N-L-NN tăng 2,85% nhưng không liên tục
Từ 1976-1994 tăng 4,3%
Từ 1994-1999 giảm 3,6%
Từ 1999-2002 tăng 1,9%
Từ 2002-2005giảm 0,95%
- CN-XD có mức tăng trưởng rất nhanh đặc biệt là từ năm 1992
3. Giải thích:
a)Những năm trước đổi mới ( từ 1976 đến năm 1988). 
Tăng trưởng kinh tế chậm: GDP chỉ đạt 0,2%/năm; công nghiệp là 0,6%, nông nghiệp tăng khá hơn đạt 2%. Sự phát triển kinh tế  dựa vào nông nghiệp là chính. Lý do tốc độ tăng trưởng thấp.
b) Giai đoạn sau đổi mới (từ 1988 tới 2005)
Tăng trưởng kinh tế nhanh hơn rất nhiều: tốc độ tăng GDP cao nhất vào năm 1994, so  với giai đoạn 76/80 gấp 40,2 lần; công nghiệp cao gấp 24 lần; nông nghiệp gấp 1,4 lần. 
Công nghiệp là động lực chính đối với sự tăng trưởng GDP.  Lý do... Năm 1999 sự tăng trưởng kinh tế có giảm đi đáng kể là do tác động của cuộc  khủng hoảng tài chính trong khu vực ĐNA. 
Năm 2002 tới 2005 tốc độ tăng trưởng  đã được khôi phục lại tuy có thấp hơn so với các năm trước đó.


=> iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo. 
Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé....
Website/apps: iDiaLy.com
Group:idialy.HLT.vn
Fanpage: dialy.HLT.vn

iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Lên đầu trang