news

Tỉ lệ tăng tự nhiên của dân số nước ta

Tỉ lệ tăng tự nhiên của dân số nước ta

Tỉ lệ tăng tự nhiên của dân số nước ta

Hãy vẽ biểu đồ và nhận xét sự gia tăng dân số nước ta trong thời gian nói trên.

BÀI LÀM:

1-Vẽ biểu đồ.
Có thể vẽ các dạng cột, thanh ngang. Không vẽ kiểu đồ thị, do đây là các giá trị gia tăng dân số trung bình theo các giai đoạn.

2-Nhận xét:
a-Giai đoạn từ 1921- 1954.
Gia tăng không đều:
Rất cao vào các năm 39/43 (tới 3,06%);  có giai đoạn rất thấp chỉ đạt 0,6% (các năm 1926-1931và giai đoạn 1939 –1954). Các mức cao thấp này chênh lệch tới 5 lần. Thời kỳ trước 1954 gia tăng tự nhiên của dân số nước ta thấp. Lý do...
b-Giai đoạn từ 1954- 1989.
Gia tăng rất nhanh trong suốt giai đoạn.Hầu hết các giai đoạn đều có tốc độ tăng trên 2%/năm. Giai đoạn tăng cao nhất lên tới 3,93%( 1954-1960); thấp nhất cũng đạt 2% vào thời kỳ 1985-1990. Giai đoạn tăng cao nhất (1954-1960) so với giai đoạn thấp nhất (1943-1951) gấp  6,5 lần. Là do ...
 c) Giai đoạn từ 1990 đến 2001
Đã giảm nhanh, bình quân chỉ còn dưới 2%. Giai đoạn 1999-2000 chỉ còn 1,5%, mức tăng  cao hơn so với các nước trên thế giới. Lí do... => iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo.
Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé....
Website/apps: iDiaLy.com
Group:idialy.HLT.vn
Fanpage: dialy.HLT.vn
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Bảng số liệu Biểu đồ Biểu đồ cột Biểu đồ địa lý Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang