Tính tốc độ tăng trường sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của nước ta

Tính tốc độ tăng trường sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của nước ta trong thời kỳ 1976 – 1997. Cho năm 1976 = 100%


- Công thức: 
+Năm đầu tiên = 100%
+ Lần lượt tất cả những năm sau chia cho năm đầu tiên sau đó nhân cho 100%
Ví dụ: 1985=(5230/3064)x100
           1997=(19123/3064)x100
_Lưu ý: Tính theo từng đối tượng qua các năm.
- Lấy sau dấu phẩy 1 số.
Xem thêm tại đây... => iDiaLy.com - Tất cả bài đăng chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang