HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi 12

Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi 12


 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 - THPT
   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                        Năm học 2015  -2016
                                                                                                        MÔN ĐỊA LÍ
                                                                                               Ngày thi : 09/03/2016
                                                                   Thời gian làm bài : 180 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (6,0 điểm)    
            a. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Nam và phân tích ảnh hưởng của đặc điểm địa hình đến khí hậu của vùng?
            b. Phân tích nh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, chứng minh rng đô thị hoá ở nước ta đang theo sát quá trình công nghip hoá.
Câu 2. (4,0 điểm)
            Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
            a. Trình bày sự phân bố cây công nghiệp hàng năm ở nước ta.
            b. Cho biết, việc phát triển cây công nghiệpnước ta có ý nghĩa như thế nào về kinh tế - xã hội và môi trường? Vì sao diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh hơn diện tích cây công nghiệp hàng năm.
Câu 3. (6,0 điểm)
            Cho bảng số liệu sau:
Cơ cấu vận tải hàng hóa của nước ta năm 2014  (Đơn vị: %)
Tiêu chí
Tổng
số
Đường
 sắt
Đường
bộ
Đường
sông
Đường
biển
Đường
hàng không
Khối lượng
vận chuyển
100,0
0,67
76,66
17,40
5,25
0,02
Khối lượng
luân chuyển
100,0
1,95
21,77
17,99
58,05
0,24
a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu vận chuyển hàng hóa và cơ cấu luân chuyển hàng hóa của nước ta năm 2014. Giải thích vì sao trong cơ cấu vận chuyển hàng hóa, vận tải đường bộ chiếm tỉ trọng cao nhất, còn trong cơ cấu luân chuyển hàng hóa, vận tải đường biển chiếm tỉ trọng cao nhất?
b. Dựa vào kiến thức đã học, giải thích vì sao nước ta phát triển đa dạng các loại hình vận tải?
Câu 4. (4,0 điểm)
            Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học phân tích tình hình phát triển công nghiệp điện lực ở nước ta. Chứng minh công nghiệp năng lượng là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta.

HẾT
- Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến năm 2016
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm


Xem thêm tại đây... =>Tất cả bài đăng từ iDiaLy.com chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Tin tức
Lên đầu trang