Bạn cứ gọi

Nếu ngày nào đó, bạn thấy muốn bật khóc…
Hãy gọi cho tôi
Tôi không hứa rằng…
Tôi sẽ làm bạn cười lên
Nhưng tôi có thể khóc cùng bạn.

Nếu ngày nào đó, bạn chỉ muốn bỏ chạy…
Đừng ngại ngần, cứ gọi cho tôi,
Tôi không hứa sẽ bắt bạn thôi đừng chạy,
Nhưng tôi có thể chạy cùng bạn.

Nếu một ngày nào đó,
Bạn không muốn nghe ai nói cả…
Cứ gọi tôi, và…
Tôi hứa sẽ rất mực lặng lẽ.Nhưng…

Nếu một ngày nào đó,
Bạn gọi mà không thấy tôi trả lời …
Hãy mau đến với tôi, bạn nhé…
Có lẽ tôi đang cần đến bạn…

Trích: Luôn Mỉm Cười Với Cuộc Sống
Lên đầu trang