Câu hỏi ôn thi olympic truyền thống 30-4 môn địa lý - DÒNG BIỂN

DÒNG BIỂN
 1. Dòng biển là gì? Nguyên nhân hình thành dòng biển?
 2. Các dòng biển chảy trong đại dương thế giới có theo quy luật không? Cho ví dụ minh họa cụ thể để thấy rõ tính quy luật đó?
 3. Dựa vào lược đồ, hãy xác định tên các dòng dương lưu nóng lạnh chuyển động trong các đại dương?
 4. Nêu quy luật hoạt động của các dòng biển?
 5. Phân tích vai trò của các dương lưu – hải lưu đối với đời sống và sản xuất? Giải thích tại sao?
 6. Dựa vào lược đồ, hãy xác định tên các dòng dương lưu nóng lạnh của hai bán cầu?
 7. Thế nào là sóng biển, sóng thần? Hãy cho biết nguyên nhân tạo ra sóng biển, sóng thần. Nêu một số hiểu biết của em về sóng thần?
 8. Thủy triều là gì? Nguyên nhân gây ra thủy triều? Vẽ hình minh họa.
 9. Vẽ hình vị trí Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất lúc dao động thủy triều lớn nhất và nhỏ nhất? Lúc dao động thủy triểu lớn nhất, nhỏ nhất thì nhìn từ Trái Đất ta thấy Mặt Trăng như thế nào?
 10. Hoang mạc Atacama, Namib thuộc các châu lục nào? Giải thích những nguyên nhân chính hình thành các hoang mạc trên.
 11. Dựa vào bản đồ các dòng biển trong đại dương, hãy hoàn chỉnh các sơ đồ sau:
Các dòng biển chính ở Bắc và Nam bán cầu
Bán cầu
Loại dòng biển
Tên dòng biển
Nơi hoạt động chủ yếu
Nơi xuất phát – Hướng chảy
Bắc
NóngLạnhNam
NóngLạnh
Xem thêm tại đây... =>Tất cả bài đăng từ iDiaLy.com chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang