Tại sao phải đặt vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở đồng bằng sông Hồng lên hàng đầu?


1. Vai trò đặc biệt quan trọng của đồng bằng sông Hồng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
- Đồng bằng sông Hồng là vùng trọng điểm lương thực, là vựa lúa lớn hàng thứ 2 của nước ta.
- Đồng bằng sông Hồng còn là địa bàn phát triển công nghiệp, dịch vụ.

2. Cơ cấu kinh tế trước đây ở đồng bằng sông Hồng có nhiều hạn chế, không phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay và trong tương lai.
- Trong cơ cấu ngành, nông nghiệp nổi lên hàng đầu.
+ Trong nông nghiệp:
. Lúa chiếm vị trí chủ đạo.
. Các ngành khác trong nông nghiệp kém phát triển.
+ Công nghiệp chủ yếu tập trung vào một số đô thị lớn (Hà Nội, Hải Phòng..).
+ Các ngành dịch vụ phát triển chậm.

- Trong khi đó, số dân ở đồng bằng sông Hồng rất đông, mật độ dân số cao, tốc độ tăng dân số tự nhiên còn lớn. Việc phát triển kinh tế với cơ cấu cũ không đáp ứng được yêu cầu vê sản xuất và đời sống.

3. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm khai thác có hiệu quả những thế mạnh vốn có của đồng bằng sông Hồng, góp phần cải thiện đời sống của nhân dân.

a. Tiềm năng đa dạng, phong phú.
- Vị trí địa lý:
+ Nằm ở trung tâm Bắc Bộ, giáp các vùng có nhiều thế mạnh kinh tế (Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc Trung Bộ) và một vùng biển giàu tiềm năng.
+ Nằm trong địa bàn kinh tế trọng điểm phía Bắc và tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

- Tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú.
+ Đất đai:
. Diện tích có hơn 1 triệu ha đất nông nghiệp.
. Đất phù sa, màu mỡ.
+ Khí hậu:
. Nhiệt đới gió mùa, có mùa đông lạnh.
. Thuận lợi cho việc tăng vụ với cơ cấu cây trồng đa dạng.
+ Nguồn nước:
. Mạng lưới sông ngòi dày đặc, nước sông chứa nhiều phù sa.
+ Nước dưới đất tương đối dồi dào, chất lượng tốt.
+ Biển:
. Có đường bờ biển dài trên 400km.
. Tài nguyên phong phú, thuạn lợi cho việc phát triển nhiều ngành kinh tế biển.
+ Khoáng sản: Đá vôi, đất sét trắng, khí đốt, than nâu.

- Dân cư đông, nguồn lao động dồi dào.
+ Số dân đông, mật độ dân số cao nhất trong cả nước.
. Lực lượng lao động nhiều.
. Thị trường tiêu thụ rộng.
+ Nguồn lao động dồi dào, có truyền thống và kinh nghiệm sản xuất, tỉ lệ lao động có kỹ thuật tương đối lớn so với các vùng khác.

- Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thụât phục vụ cho các ngành kinh tế tương đối tốt.
+ Giao thông vận tải:
. Mạng lưới đường ô tô phát triển với nhiều tuyến quan trọng (đường 1, 2, 3,6, 18..).
. Mạng lưới đường sắt, đường hàng không phát triển mạnh.
+ Cơ sở vật chất - kỹ thuât:
. Các cơ sở sản xuất công nghiệp.
. Các công trình thuỷ lợi lớn.

b. Để đạt hiệu quả cao về kinh tế - xã hội dựa vào những thế mạnh sẵn có, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế được thực hiện theo hướng:
- Chuyển dịch cơ cấu ngành trong toàn bộ nền kinh tế.
+ Tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ (đặc biệt là du lịch).
+ Giữ vững tỷ trọng của ngành công nghiệp và giảm tỷ trọng của ngành nông nghiệp.

- Chuyển dịch cơ cấu trong từng ngành kinh tế.
+ Trong công nghiệp, phát triển mạnh các ngành trọng điểm.
+ Trong nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ.


Xem thêm tại đây... =>Tất cả bài đăng từ iDiaLy.com chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang