Dễ và khó

Dễ là khi bạn có được mộ chỗ trong cuốn sổ địa chỉ của ai đó. Khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim người đó.

Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác. Khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.

Dễ là khi nói mà không cần nghĩ. Khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.

Dễ là khi làm tổn thương một người ta yêu thương. Khó là khi chữa lành vết thương đó.

Dễ là khi tha thứ cho người khác. Khó là khi ta cần người khác tha thứ.Dễ là khi đưa ra quy tắc. Khó là khi ta thực hiện những quy tắc đó. Dễ là khi ta có những giấc mơ đẹp. Khó là khi ta chiến đấu vì một giấc mơ.

Dễ là khi ta tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Khó là khi ta mang lại giá trị thực sự cho cuộc sống.

Dễ là khi ta hứa hẹn. Khó là khi ta thực hiện lời hứa đó.

Dễ là khi ta phê bình người khác. Khó là khi ta cải thiện chính mình.

Dễ là khi gây ra lỗi lầm. Khó là khi ta rút kinh nghiệm từ lỗi lầm đó. Dễ là khi ta nói thương yêu ai đó. Khó là khi ta thể hiện điều đó hàng ngày.

Dễ là khi ta nghĩ về việc cải thiện bản thân. Khó là khi ta ngừng suy nghĩ để bắt đầu hành động.

Dễ là khi ta nghĩ xấu về người khác. Khó là khi cho người khác niềm tin.

Dễ là khi ta nhận. Khó là khi ta cho.

Dễ là khi giữ tình bạn bằng lời nói. Khó là khi giữ tình bạn bằng hành động chân thành.

Dễ là khi ta đọc những dòng này. Khó là khi thực hiện những điều trên.

Thất bại duy nhất mà người ta nên sợ đó là không bám lấy mục đích mà họ biết là tốt nhất
              - George Eliot, Nhà văn Anh 1819 - 1880
Trích: Luôn Mỉm Cười Với Cuộc Sống
Lên đầu trang