Hãy biết ơn…

Hãy biết ơn ai đã làm ta tổn thương Vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn.

Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta. Vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn.

Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau. Vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng.

Hãy biết ơn ai đã ruồng bỏ ta. Vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững một mình.

Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã. Vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đời.

Hãy biết ơn ai đã làm ta nhục nhã. Vì nhờ họ mà ta khôn ngoan và biết chịu đựng hơn.

Hãy biết ơn tất cả những người đó. Vì nhờ họ mà ta có được những thành quả hôm nay.

Lòng biết ơn có hai loại: một loại ta cảm thấy lúc nhận và một loại khác lớn hơn ta cảm thấy khi cho.

- Edwin Arlington, Nhà thơ Mỹ 1869 – 1935. 


Trích: Luôn Mỉm Cười Với Cuộc Sống 
Lên đầu trang