HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Biểu đồ thể hiện số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, giai đoạn 1990- 2005

Biểu đồ thể hiện số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, giai đoạn 1990- 2005

Bảng số liệu số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, giai đoạn 1990- 2005Biểu đồ thể hiện số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, giai đoạn 1990- 2005


Nhận xét:
- Qua biểu đồ ta thấy số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, giai đoạn 1990- 2005 đều tăng liên tục.
- Giai đoạn 1990-2005:
+ Số dân thành thị tăng 9.4 triệu người và tăng gấp 1,73 lần.
+ Tỉ lệ dân thành thị  tăng 7.4%.
 - Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị vẫn còn chiếm rất nhỏ trong dân số cả nước và vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới.
__________________
Phân tích những ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá ở nước ta đối với phái triển kinh tế - xã hội.

- Đô thị hóa có tác động mạnh tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
- Các đô thị có ảnh hưỏng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, các vùng trong nước. Năm 2005, khu vực đô thị đóng góp 70,4% GDP cả nước, 84% GDP công nghiệp - xây dựng, 87% GDP dịch vụ và 80% ngân sách Nhà nước.
- Các thành phố, thị xã là các thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá lớn và đa dạng, là nơi sử dụng đông đảo lực lượng lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật; có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, có sức hút đối với đầu tư trong nước và ngoài nước, tạo ra động lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.
- Các đô thị có khả năng tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Tuy nhiên, quá trình đô thị hoá cũng nảy sinh những hậu quả như: vấn đề ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự xã hội...


Xem thêm tại đây... =>Tất cả bài đăng từ iDiaLy.com chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang