HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Vẽ và nhận xét dân số nước ta qua các năm

Vẽ và nhận xét dân số nước ta qua các năm

Vẽ và nhận xét dân số nước ta qua các năm



b. Nhận xét:
- Dân số nước ta tăng liên tục và rất nhanh qua các năm.
- Từ 1921 - 2005:
+ Tăng liên tục và tăng 67,5 triệu người, tăng 5,3 lần.
+ Giai đoạn tăng nhanh nhất là gia đoạn nào? trung bình tăng?
+Giai đoạn tăng chậm nhất là gia đoạn nào? trung bình tăng?

Hậu quả của sự gia tăng dân số quá nhanh. 

a) Sức ép đối với việc phát triển kinh tế - xã hội

- ở nông thôn không phá được cái xiềng 3 sào,
- ở đô thị thì thất nghiệp tăng,
- Ngân sách phải chi tiêu nhiều cho những vấn đề xã hội v.v...

b) Sức ép đối với tài nguyên môi trường

- Dự trữ của các nguồn tài nguyên nhanh chóng bị cạn kiệt.
- Phá rừng để mở rộng đất nông nghiệp dẫn đến mất cân bằng sinh thái.
- Dân thành thị tăng nhanh, nơi ở chật hẹp, chất lượng môi sinh giảm sút.

c) Sức ép đối với chất lượng cuộc sống

- Hiện tại kinh tế nước ta căn bản vẫn là kinh tế nông nghiệp lạc hậu, bình quân thu nhâp đầu người vào loại thấp nhất thế giới, dân số tăng nhanh không thể thực hiện cân bằng "cung - cầu".
- Cái nghèo về đời sống vất chất sẽ dẫn đến cái nghèo về đời sống tính thần.

 =>Tất cả bài đăng từ iDiaLy.com chỉ mang tính chất tham khảo.
 Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé....

Website/apps: iDiaLy.com
Group:idialy.HLT.vn
Fanpage: dialy.HLT.vn
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Biểu đồ Biểu đồ địa lý Biểu đồ đường Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang