Giải pháp nào hợp lý nhất để tạo sự cân đối dân cư

Giải pháp nào hợp lý nhất để tạo sự cân đối dân cư:

a. Giảm tỉ lệ sinh ở những vùng đông dân
b. Di cư từ dồng bằng lên miền núi
c. tiến hành đô thị hóa nông thôn
d. phân bố lại dân cư ở các vùng, ngành và các miền
ĐÁP ÁN:
Xem thêm tại đây... =>Tất cả bài đăng từ iDiaLy.com chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang