Thực hành 11 - GDP của Trung Quốc, Hoa Kì và thế giới giai đoạn 1995 – 2004 (tỉ USD)

GDP của Trung Quốc, Hoa Kì và thế giới giai đoạn 1995 – 2004 (tỉ USD)

Năm 
1995
1997
2001
2004
Trung Quốc
697,6
902,0
1159,0
1649,3
Hoa Kì 
6954,8
7834,0
10171,4
11667,5
Thế giới 
29357,4
29795,7
31283,8
40887,9

a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của Trung Quốc, Hoa Kì so với TG giai đoạn 1995 và 2004.
b. Nhận xétGDP của Trung Quốc, Hoa Kì và thế giới giai đoạn 1995 và 2004.
c. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của Trung Quốc, Hoa Kì so với thế giới giai đoạn 1995 – 2004.
d. Nhận xét GDP của Trung Quốc, Hoa Kì và thế giới giai đoạn 1995 – 2004.Xem thêm tại đây... =>Tất cả bài đăng từ iDiaLy.com chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang