Nguồn lực phát triển kinh tế xã hội

Nguồn lực phát triển kinh tế xã hội là:

a. Toàn bộ các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vật chất, con người, đường lối chính sách ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế xã hội
b. Những nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú của đất nước
c. Điều kiện thường xuyên và cần thiết để phát triển xã hội loài người
d. Tất cả những gì bao quanh con ngườiĐÁP ÁN:  
Xem thêm tại đây... =>Tất cả bài đăng từ iDiaLy.com chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang