Thực hành 11 - Diện tích, sản lượng và năng xuất lúa gạo của Nhật Bản

Diện tích, sản lượng và năng xuất lúa gạo của Nhật BảnNăm
1965
1975
1985
1988
2000
Diện tích (nghìn ha)
3123
2719
2318
2067
1600
Năng suất lúa (tấn/ha)
4,03
4,6
4,8
4,9
6
Sản lượng (nghìn tấn)
12585
12235
11458
10128
9600

a. Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị diện tích, sản lượng lúa của Nhật Bản trong thời kì 1965 – 2000.
b. Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị diện tích, năng suất lúa của Nhật Bản trong thời kì 1965 – 2000.
c. Nhận xét giá trị diện tích, sản lượng và năng xuất lúa gạo của Nhật Bản.
d. Vẽ biểu đồ thể hiện chỉ số phát triển sản lượng và năng suất lúa của NB trong thời kì 1965 – 2000.
e. Vẽ biểu đồ thể hiện diện tích, sản lượng và năng suất lúa của Nhật Bản trong thời kì 1965 – 2000. Lấy năm 1965=100%
f. Nhận xét tình hình diện tích, sản lượng và năng xuất lúa gạo của Nhật Bản
g. Nhận xét tốc độ tăng trưởng diện tích, sản lượng và năng xuất lúa gạo của Nhật Bản.

Xem thêm tại đây... =>Tất cả bài đăng từ iDiaLy.com chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang