HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Tính độ cao của địa hình giữa hai sườn núi (Hiện tượng của gió Fơn) 

Tính độ cao của địa hình giữa hai sườn núi (Hiện tượng của gió Fơn) 

 
Tính độ cao của địa hình giữa hai sườn núi 
(Hiện tượng của gió Fơn) 
Nguyên tắc nhiệt độ trong tầng đối lưu.


Bài 1. Dựa vào hình trên, em hãy tính độ cao trung bình nơi có nhiệt độ 100C

Tính độ cao của địa hình giữa hai sườn núi (Hiện tượng của gió Fơn)
Giải:
Áp dụng nguyên tắc, trong tầng đối lưu, ở bên sườn đón gió cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,60C; ở bên sườn khuất gió cứ xuống núi 100m không khí khô tăng 10C
Ta áp dụng như sau:
+ Nhiệt độ chênh lệch bên sườn đón gió: 220C – 100C = 120C
=> Độ cao sườn đón gió = (120C / 0,60C) x 100m = 2000m
(Chú thích thêm: 
lên 100m     --------- giảm 0,6 độ C
          ?m     --------- giảm 12 độ C
Áp dụng quy tắc nhân chéo chia ngang)
+ Nhiệt độ chênh lệch bên sườn khuất gió: 300C – 100C = 200C
=> Độ cao sườn khuất gió = (200C / 1,00C) x 100m = 2000m
Như vậy, tại nơi có nhiệt độ 100C thì có độ cao địa hình là 2000m.
(Chú thích thêm: 
xuống 100m     --------- tăng 0,6 độ C
               ?m     --------- tăng 20 độ C
Áp dụng quy tắc nhân chéo chia ngang)

Bài 2. Tính độ cao của đỉnh núi, biết rằng nhiệt độ chênh lệch giữa chân núi và đỉnh núi bên sườn đón gió là 1,80C?


Giải:
Ta biết: biên sườn đón gió, cứ lên cao 100m thì nhiệt độ giảm 0,6 độ c

Ta áp dụng quy tắc nhan chéo chia ngang: ta được (100 x 1,8) / 0,6 = 300 m
Như vậy, độ cao của đỉnh núi là 300m

(Chú thích thêm: 
lên 100m     --------- giảm 0,6 độ C
          ?m     --------- giảm 1,8 độ C
Áp dụng quy tắc nhân chéo chia ngang)

Bài 3. Hãy tính độ cao của đỉnh núi (đơn vị: km)?

Biết rằng: Bên sườn A của núi có gió từ biển mang không khí ẩm từ biển thổi đến, gây mưa. Gió này vượt qua đỉnh núi, khi qua sườn B của núi: trở nên nóng khô. Nhiệt độ: dưới chân núi thuộc sườn A là 25°c và dưới chân núi thuộc sườn B là 45°C

Giải

-Áp dụng nguyên tắc, trong tầng đối lưu, ở bên sườn đón gió cứ lên cao 1000m nhiệt độ giảm 60C; ở bên sườn khuất gió cứ xuống núi 1000m không khí khô tăng 100C

-Coi chân núi sườn A và sườn B đều ở độ cao 0km. 

-Gọi X là độ cao của đỉnh núi

=> Ta có 25-(X*6) = 45 –(X*10) => X = 5

Vậy độ cao của núi là 5km


=> Tất cả bài đăng từ iDiaLy.com chỉ mang tính chất tham khảo.
 Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé....

Tài liệu Địa Lý miễn phí.
Tải app idialy.com để theo dõi nhanh nhất.
idialy.HLT.vn - dialy.HLT.vn
Công thức Tin tức Tính toán
Lên đầu trang