Thực hành 11 - Tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1950 – 2003

Tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1950 – 2003


Sản phẩm
1950
1960
1980
1990
2003
Than (Triệu tấn)
1820
2603
3770
3387
5300
Dầu mỏ (triệu tấn)
523
1052
3066
3331
3904
Điện (tỉ kwh)
967
2304
8247
11832
14851

a. Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị sản xuất sản phẩm công nghiệp dầu mỏ và điện của thế giới, thời kì 1950 – 2003. nhận xét.
b. Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị sản xuất sản phẩm công nghiệp dầu mỏ và than của thế giới, thời kì 1950 – 2003, nhận xét.
c. Nhận xét giá trị sản xuất sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1950 – 2003.
d. Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1950 – 2003.
e. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp trên thế giới thời gian nói trên. Lấy năm 1950 = 100%.
f. Nhận xét tình hình sản xuất sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1950 – 2003
g. Nhận xét tốc độ tăng trưởng sản xuất sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1950 – 2003.

Bài giải tham khảo:

Câu c:
- Qua bảng số liệu ta thấy tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1950 – 2003 đều tăng nhưng than không tăng không liên tục và có sự khác biệt.
- Từ 1950 – 2003:
   + Dầu mỏ: tăng liên tục và tăng 7,5 lần và tăng 3381 triệu tấn.
   + Điện: tăng liên tục và tăng 15,4 lần văng tăng 13884 tỉ kwh.
   + Than tăng 2,9 lần và tăng 3480 triệu tấn nhưng tăng không liên tục:
      . Từ 1950 - 1980: tăng 2,9 lần và tăng 1950 triệu tấn
      . Từ 1980 - 1990: giảm 1,1 lần và tăng 383 triệu tấn
     . Từ 1990 - 2003: tăng 1,6 lần và tăng 1913 triệu tấn
- Điện tăng nhanh nhất, than tăng chậm nhất.


Xem thêm tại đây... =>Tất cả bài đăng từ iDiaLy.com chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hay có tài liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho cả nhà cùng tham khảo nhé.... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang