Trắc nghiệm đại học - Địa lý công nghiệp

Địa lý công nghiệp
1. Khu gang thép đầu tiên của nước ta phân bó ở thái nguyên vì:
Gần nguyên liệu, gần  nguồn nước
Gần thị trường tiêu thụ
* Gần nguyên liệu, trung tâm của vùng đông bắc Bắc Bộ
Gần nguyên liệu, có than ở quán  triều
2. Vùng công nghiệp nào có giá trị sản lượng lớn nhất Việt Nam
Đông bắc Bắc Bộ
Đồng bằng sông Hồng
Đồng bằng sông Cửu Long
* ĐôngNamBộ
3.  Động lực cho sự biến đổi cơ cấu lãnh thổ công nghiệp trong những năm sắp tới
Các vùng công nghiệp đã có lịch sử lâu đời
* Các vùng kinh tế trọng điểm, các khu chế suất, khu kỹ nghệ cao, khu công nghiệp tập  trung
Các vùng chuyên canh cung cấp  nguyên liệu
Các vùng nguyên, nhiên liệu do thiên nhiên cung cấp
4. Sự phân bố tập trung là đặc điểm của ngành nào?
Vận tải
Lâm nghiệp
* Công nghiệp
Nông nghiệp
5. Cần phân bố và phát triển công nghiệp trong cả nước, nguyên  nhân nào là chủ yếu:
Trình độ kỹ thuật cao
Có tác động lớn đến phát triển ngành nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông phẩm
* Tạo khả năng phát triển và phân bố nhiều ngành SX và cơ cấu hạ tầng
Giải quyết việc làm cho người lao động và nâng cao đời sống cho nhân dân cả nước
6. Công nghiệp cần phân bố tập trung thành từng cụm, khu, vùng vì:
Liên hiệp SX, có mối quan hệ giữa các cơ sở SX
* Chuyên môn hoá cao, hợp tác hoá chặt chẽ, sử dụng chung cơ cấu hạ tầng
Sử dụng nhiều nguyên liệu, nhiên liệu
Sử dụng nhiều lao động và trình độ kỹ thuật cao
7.  Đặc điểm nào ảnh hưởng nhất đối với phân bố công nghiệp
Chuyên môn hoá cao, hợp tác chặt chẽ
* Tính tập trung SX
Thời gian lao động thống nhất với thời gian SX
Ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện tự nhiên
8. Trong các nhgành công nghiệp sau ở VN ngành nào cần đi trước 1 bước:
Công nghiệp luyện kim
Công nghiệp cơ ckhí chế tạo
Công nghiệp hoá chất
* Công nghiệp điện lực
9. Tại sao cần và có thể xây dựng mạng lưới điện trong nước ta:
Sử dụng nhiều nhiên liệu, nguyên liệu
* Sản phẩm không tồn kho được, nhưng có thể vận chuyển bằng đườg dây cao thế
Thị trường tiêu thụ ở khắp nơi, sử dụng nhiều nước
Nông nghiệp cần nhiều điện, đưa điện vào vùng tiêu thụ, vùng nông thôn rộng lớn
10. Tại sao nước ta cần kết hợp thuỷ điện với nhiệt điẹn để xây dựng ngành điện lực mạnh vì:
Nhiều loại nhiên liệu: than, dầu, khí
* Vì lợi thế và hạn chế của 2 loại nhà máy điện và điều kiện tự nhiên của VN có thuận lợi và khó khăn đối với cả 2 loại nhà máy
Trình độ kỹ thuật cho phép xây dựng và sử dụng các loại nhà máy điện
Do nhu cầu điện của miền núi, phát triển kinh tế trong cả nước
11.  Để tiết kiệm chi phí vận chuyển nàh máy luyện kim cần phân bố ở nơi:
Có nhiên liệu, nước
Gần thị trường tiêu thụ
Khoa học kỹ thuật phát triển
* Giàu: nguyên liệu, nhiên liệu, nước
12. Phân  bố công nghiệp hoá chất cần chú ý điểm nào nhất?
Gần thị trường tiêu thụ
Gần cơ sở nguyên liệu, nhiên liệu
* Bảo vệ môi trường
Gần nguồn nước
13.  Tại sao phải phân bố kết hợp công nghiệp với nông nghiệp vì:
Công nghiệp cung cấp thiết bị cho nông nghiệp
Nông nghiệp cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp
Công nghiệp là thị trường tiêu thụ nông phẩm
* Cung cấp sản phẩm cho nhau, giảm chi phí vận tải
14. Hiện nay,chúng ta chú ý phát triển các ngành công nghiệp hàng tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm vì:
Thoả mãn nhu cầu tiêu dùng trong nước
Sử dụng nguồn lao động phong phú
Có nguồn nguyên liệu phong phú
* Có thị trường quốc tế và cả 3 trường hợp đã đưa ra
15. Thị trường tiêu thụ cũng là yếu tố ảnh hưởng phân bố công nghiệp ?
Thị trường kích thích sự phát triển công nghiệp
Thị hiếu luôn luôn thay đổi
Thị hiếu mỗi địa phương khác nhau
* Thị trường đòi hỏi sản phẩm công nghiệp đáp ứng kịp thời và đúng yếu cầu
16. Vì sao phải phân bố công nghiệp chế biến nông phẩm trong vùng chuyên canh?
* Khối lượng nông phẩm lớn và mau hỏng
Tiết kiệm chi phí vận tải nông phẩm
Đầu tư vốn lớn cho cơ sử hạ tầng
Lao động nông nghiệp có hiện tượng nông nhàn
17. Cặp nguồn lực nào quan trọng nhất đối với phát triển công nghiệp VN hiện nay?
Tài nguyên thiên niên và nguồn lực
Nguồn vốn và thị trường
* Chính sách công nghiệp hóa và cơ sở vật chất kỹ thuật
Cơ sở hạ tầng và thị trường
18. Phân bố công nghiệp giữa các vùng ở nước ta hiện nay có hiện tượng ?
* Chênh lệch lớn giữa tất cả các vùng
Không có sự chênh lệch giữa miền bắc và miền nam
Chỉ chênh lệch giữa đồng bằng và mièn núi
19. Hiện nay (2000-2005) ngành công nghiệp mào ở nước ta đang phát triển nhanh nhất:
Dệt may
* Thực phẩm
Nhiên liệu, năng lượng
Chế biên sgỗ và lâm sản
20. Sự sai lầm của phân bố xí nghiệp công nghiệp sẽ dẫn đến hạu quả lớn nhất đối với vấn đề:
Phân bố các ngành sx nguyên liệu
Phân bố giao thông vận tải
Phân bố dân cư
* Tổ chức kinh tế XH trên toàn lãnh thổ
21. Phân bố công nghiệp thương tập trung cao độ vì các nguyên nhân chính ?
Cần nhiều nguyên liệu, cần nhiều nước
Phân công lao động XH cao
* Phân công lao động XH cao và hợp tác chặt chẽ
Cần nhiều nhiên liệu, năng lượng
22. Lợi ích quan trọng nhất của sự phân bố tập trung công nghiệp là ?
Tiết kiệm diện tích đất nông nghiệp
Giảm chi phí xây dựng cơ bản
* Tạo mối quan hệ KT-kỹ thuật giữa các ngành SX vì sử dụng chung cơ cấu hạ tầng
Tạo khả năng giảm chi phí vạn tải và sử dụng trực tiếp nhát đến với mọi ngành công  nghiệp
23. Cặp điều kiện tự nhiên nào ảnh  hưởng trực tiếp nhất đến mọi ngành công nghiệp
Khoáng sản, đất
Khí hậu, vị trí địa lý
rừng, biển
* Nước, nănng lượng, nhiên liệu
24. Thành phố nào là trung tâm cong nghiệp lớn nhất của VN
Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Đà Nẵng
25. Khu công nghiệp lọc dầu lớn đàu tiên của VN được xây dựng ở tỉnh nào ?
QuảngNam
* Quảng Ngãi
Quảng Ninh
Quảng bình
26. Ngành công nghiệp nhiệt diện VN hiẹn nay dựa trên nguồn nhiên liệu nào là chính?
* Than đá
Dầu mỏ
khí đốt
Nguyên tử
27. Công nghiệp dệt đứng thứ 2 về giá trị sản lượng của công nghiệp VN vì:
Là ngành công nghiệp truyền thống
Có nguồn lao đọng dồi dào
Có thị trường tiêu thụ rộng rãi
Cả 3 yếu tố trên
28. Cơ sở khoa học nào cho phép xây dựng mạng lưới điện trên cả nước
Vì nngành diện sử dụng nhiều nhiên liệu, chi phí vận tải lớn
Ngành điện được sử dụng cho mọi ngành KT, mọi vùng của đất nước
* Sản phẩm cảu ngành điện không tồn kho được nhưng có thẻ vận chuyển đi xa bằng đường dây cao thế
Vì tiết kiệm điện, tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí SX
29. Vùng nào là vùng có nhiều khu chế xuất, khu kỹ thuật công nghệ cao nhất nước ta hiện nay:
Vùng đồng bằng Bắc Bộ
Vùng đồng bằng sông Hồng
* Vùng ĐôngNamBộ
Vùng đồng bằng sông Cửu Long
30. Sức hút nào của các vùng kinh tế trọng điểm đối với đầu tư phát triển công nghiệp:
Sự phát triển cơ cấu hạ tầng và công nghiệp phát triển hơn các vùng khác
Có hoặc gần vùng nguyen, nhiên liệu
Nguồn lao động kỹ thuật cao, số lượng lao động nhiều
* Cả 3 sức hút trên
31. Khi phân bố SX công nghiẹp hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm thường chịu  ảnh hưởng của yếu tố nào?
Nguyên liệu, nhiên liệu, động lực, các châấ phụ gia
Cơ cấu hạ tầng phục vụ công nghiệp phát trển
Số lượng lao động lớn, nhất  là lao động nữ
* Nhu cầu của thị trường tiêu thụ và thị hiếu tiêu dùng
32. Các nhà máy hoá chất thường phải phân bố cuối hướng gió trong khu công nghiệp,  xa các khu công nghiệp thực phẩm, xa khu dânc ư tạp trung, vì nguyên nhân chính nào?
Sử dụng khối lượng, nhiên liệu lớn, sử dụng nhiều nước
Chủng loại nguyên nhiên lieuẹ khá đa dạng, khó chuyên chở, có thể sử dụng phế phẩm,  phế thải
* Trong quá trình SX thường có chất độc, có mùi vị khó chịu đối với khứu giác, có phế
thải độc hại
Cả 3 nguyên nhân trên
33. Tại sao trong thời kỳ đổi mới tính chất phân bố công nghiệp ko đều giữa các vùng  càng thêm rõ nét.  Hãy cho biết nguyên nhân nào là chủ yếu:
Vì có nhiều vùng chưa phát triển công nghiệp và dịch vụ cho phát triển công nghiệp
Nhà nước tập trung công nghiệp vào các vung trọng điểm
Có sự tập trung đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và kỹ thuật hiện đại
* Cả 3 nguyên nhân trên đều đúng và chủ yếu
34. Hạn chế lớn nhất ảnh hưởng đến tốc độ phát triển công nghiệp VN:
Nguồn nguyên nhiên liệu hạn chế về số lượng và chất lượng
Nguồn lao động kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu SX
Cơ sở vật chất kỹ thuật, trình dộ phatá triển lực lượng SX của công nghiệp còn hạn chế,  thiếu đồng bộ

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật mới bước đầu được hoàn thiện, ssặc biệt các ngành dịch vụ phi vật chất


Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang