Trắc nghiệm đại học - Điạ lý dân cư

Dân cư
1. Biến động dân số tự nhiên là tăng (giảm) dân số do: Sự di cư từ vùng này qua vùng khác  1 cách tự do ?
* Kết quả tương quan giữa mức sinh và mức tử trên lãnh thổ trong từng thời điểm
Chuyển cư theo kế hoạch từ nông thôn ra thành thị
Chuyển cư 1 cách tự phát và có điều khiện của ké hoạch
2. Biến động dân số cơ học hiểu 1 cách khái quát là sự tăng (giảm ) dân số do:
Hiệu số mức sinh và mức tử
Dân  cư chuyển từ vùng nông thôn này đến vỳng nông thôn khác
Dân cư chuyển từ nông thôn ra thành thị
Hiện tượng di dân từ nơi này sang nơi khác, từ nước này sang nước khác
3.Tỷ lệ tử vong giảm do nguyên nhân nào chủ yếu?
Cuộc vận động kế hoạch hoá gia đình
Y tế được cải thiện, văn hoá phát triển
* Nền kinh tế phát triển, đời sóng ổn định, trình độ dân trí nâng lên
Hệ thống truyền thong ké hoạch hoá gia đình tốt
4. Nguyên nhân nào làm cho tỷ lệ tử vong tăng lên ở nước ta:
Bệnh đường tiêu hoá, suy dinh dưỡng, thiếu máu
Tim mạch, hô hấp…
* Tai nạn giao thông, bẹnh AISD, nhiễm HIV
Bệnh truyền nhiẽm, ký sinh trùng
5. Nguyên nhân nào làm cho tuổi thị người dân nước ta tăng
Người giá sống lâu
Tỷ lệ trẻ sơ sinh chết yểu thấp
Y tế, giáo dục tăng, suy dinh dưỡng giảm
* Mức sống vật chất, tinh thần được nâng lên
6. Thời kỳ nào Việt Nam có tình trạng bùng nổ dân số:
Cuối thập kỷ 60
* Cuối thập kỷ 70
Cuối thập kỷ 80
Cuối thập kỷ 90
7. Hiện nay Việt Nam đang ở giai đoạn nào của phát triển dân số
Tăng nhanh
* Tăng chậm
Giảm chậm
Tăng hợp lý
8. Đối tượng nào là dân số phụ thuộc
Dưới 16 tuổi (đối với thế giới là 14 tuổi)
Trên 60 tuổi (đối với 1 số nước là 65 tuổi)
* Dưới 16 tuổi và trên 60 tuổi (trên 55 tuổi)
Trên 16 tuổi và dưới 60 (dưới 55 tuổi)
9. Sự suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên của nước đang phát triển có quan hệ chặt chẽ đến yếu tố nào nhất?
Sự tăng trưởng kinh tế
* Sự phát triển dân số nhanh
Quá trình công nghiệp hóa
Quá trình đô thị hoá
10. Hiện tượng di cư ảnh hưởng đén vấn đề nào nhất
Bién đổi qui mô, kết cấu dân số trên lãnh thổ
* Phân bố lại dân cư, lao động và khai thác tốt lãnh thổ
Đảm bảo mức di động cần thiết
Phân bố lại dân cư à đáp ướng nguyện vọng của người di cư
11. Nhóm nước nào gọi là nước dân số trẻ khí có tỷ lệ người dưới 16 tuổi và trên 60 tuổi ( nữ 55 tuổi)
* 40% và 10%
30% và 20%
30% và 15 %
35% và <10%
12. Quá trình đô thị hó ở Việt Nam thì dòng di cư nào là xu hướng chính?
Thành phố về nông thôn
Trong nước ra nớc ngoài
Thành phố nhỏ ra thành phố lớn
* Nông thôn ra thành phố
13. Hạn chế nhất của sự gia tăng dân só nhanh
* Chậm cải thiện chất lượng cuộc sống
Trình độ văn hoá thấp
Tàn phá môi trường sinh thái
Đời sống y tế chậm được cải thiện
14. Vùng nào đang có tỷ lệ tăng dân só thấp nhất:
*Đồng bằng sông Hồng
Nông thôn
Miền núi cả nước
Ven biển cả nước
15. Tình hình tăng dân số tự nhiên của Việt Nam hiện nay:
Còn tăng nhanh
Đã tăng chậm ngang mức sinh trung bình của thế giới
Mức sinh giảm , mức tử giảm
* Mức sinh giảm chậm, mức tử giảm nhanh
16. Vùng nào có tỷ lệ tăng tự nhiên cao nhất:
Miền núi trung du Bắc Bộ
Bắc Trung Bộ
* Tây Nguyên
Duyên hải Nam Trung Bộ
17. Vùng nào có tỷ lệ  tăng tự nhiên tháp nhất Đông Nam Bộ   
Đồng bằng sông Cửu Long
* Đồng bằng sông Hồng
Đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ
18. Việt Nam là nước dân số trẻ vì:
Người dưới 16 tuổi chiếm 30%; trên tuổi lao động chiếm 10%
* Người dưới 16 tuổi chiếm trên 40%; người trên 60 tuổi là nam ( trên 55 tuổi là nữ) chiếm 10%
Người trên tuổi lao động 25%; người dưới tuổi lao động chiếm 30%
Người dưới tuổi lao động chiếm 35%, người trên tuổi lao động chiếm 20%
19. Nguyên nhân chủ yếu của sự phân bố dân cư khong đều, chưa hợp lý ở Việt Nam:
Do phân bố tài nguyên
* Do lịch sử khai thác lãnh thổ
Nền kinh tế chưa trải qua phương thức SX TBCN
Trình độ phát triển SX thấp
20. Dân tộc thiểu số ở Việt Nam phân bố ở vùng nào:
Tập trung thành từng tỉnh riêng
Sống xen kẽ giữa các loại dân tộc ở miền núi
Chỉ ở trung du, miền núi
* Ở cả đồng bằng, trung du, miền núi
21. Cần phân bố lại dân cư ở Việt Nam vì:
Nông nghiệp chưa được phan bố đều, cần khai khẩn thêm đất nông nghiệp
Cần khai thác tài nguyên cho các ngành DL, vận tải và dịch vụ nói chung
Vì sự nghiệp công nghiệp hoá, phân bố công nghiệp đòng đều  trong cả nước
* Để khai thác tài nguên tự nhiên tổ chức SX hợp lý và nâng cao mức sống cho nhân dân
22. Dân số Việt Nam trong 10 năm qua tỷ lệ tăng tự nhiên chậm là do
* Mức sống, trình độ dân trí được nâng lên, vận động kế hoạch hóa gia đình
Mức sống tưng, công nghiệp hoá nhanh
Nông thôn công nghiệp hoá, kế hoạch hoá gia đình đô thị hoá nhanh, mức sống tăng
23.Vùng nào có mật độ dân số cao nhất:
Đòng bằng sông Cửu Long
* Đồng bằng sông Hồng
Đồng bằng bắc Trung bộ
Đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ
24.Vùng nào có mật độ dân số thấp nhất
Đông bắc Bắc Bộ
* Tây bắc
Tây Nguyên
ĐôngNamBộ
25.Nên phân bố dân cư từ vùng nào đến vùng nào là hợp lý nhất
Đồng bằng Bắc Bộ đến tấy nguyên, Đông Nam Bộ
Đồng bằng Bắc Bộ đến đồng bằng Nam Bộ , Tây Nguyên
* Bắc trung bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, đồng bằng Bắc Bộ đến Tây Nguyên, Đông Nam Bộ
Đồng bằng Nam Bộ  đến Tây Nguyên, Đông Nam Bộ , duyên hải Nam Trung Bộ
26. Từ 1960 đến 1990 tỷ lệ dân số Việt Nam tăng vì:
Tỷ suất sinh tăng, tỷ xuất tử giảm
Tỷ xuất sinh không tăng, tỷ xuất tử giảm nhanh
Tỷ xuất sinh giảm, tỷ xuất tử giảm
* Tỷ xuất sinh cao, tỷ xuất tử cao
27. Phân bố dân cư là:
Sắp xếp bố trí nguồn lao đọng tren lãnh thổ
* Sắp  xếp bố trí dân cư trên 1 lãnh thổ nhất định
Xem xét số lượng dân cư tren một lãnh thổ
Nghiên cứu chát lượng nguồn lao động ngành nghề
28. Mật độ dân số là:
Số dân trên đất nước nào đó
Số dân bình quân trên toàn lãnh thổ
Tỷ lệ dân số so với diện tích
* Số dân trên 1 đơn vị diện tích nhất định
29. Nguyên nhân chính của sự tăng dân số tự nhiên của nước ta từ năm 1945-1985
Chưa có chính sách kế hoạch hoá dân số
Số người trong độ tuỏi sinh đẻ chiếm tỷ lệ cao
Đã vận động sinh đẻ có kế hoạch
* Trình độ dan trí thấp. mức sống thấp
30. Nguyên nhân làm giảm mức tăng tự nhiên của dân số Việt Nam hiện nay?
Thực hiện tốt biẹn pháp kế hoạch hoá gia đình
Trình độ dân trí đang được nâng lên nhanh
Nhu cầu phát triển toàn diện của nhân dân ( mức sống, y tế, trình độ khoa học kỹ thuật..)
Cả 3 yếu tố trên
31. Vùng nào có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao
* Đồng bằng bắc bộ
Đồng bằng Nam Bộ
Duyen hải Bắc Trung Bộ
Cả 3 vùng trên
32. Vì sao đồng bằng Bắc Bộ có mật độ dân số cao nhất cả nước ?
Vì nước ta là nướ nông nghiệp
Vì người kinh đến ở đây sớm nhất
Đồng bằng Bắc Bộ có nền văn minh lúa nước sơm trên thế giới

* Cả 3 lý do dã nêu


Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang