Trắc nghiệm đại học - Địa lý nông nghiệp

Địa lý nông nghiệp
1. Nguồn lực nào quan trọng nhất trong việc nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp ?
Dân cư và nguòn lao động nông thôn
* Công nghiệp chế biến và cơ sở hạ tầng
Thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước
Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên thuận lợi
2. Nước mặn xâm nhập mạnh nhất ở bờ biẻn vùng nào
Ven biển đồng bằng sông hồng, sông thái bình
Ven biển Bắc Trung Bộ
Duyên hải Nam Trung Bộ
* Ven biển đồng bằng sông Cửu Long
3. Tại sao có hiện tượng nông nhàn trong nông nhiệp
Do phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên
Thời gian lao động và thời gian SX thống nhất
Thời gian lao động dài hơn thời gian SX
* Thời gian lao động ngắn hơn thời gian SX
4. Ngoài 2 vùng lương thực chủ yếu: đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ , vùng nào là vùng có cơ sở lương thực tương đối vững chắc ?
ĐôngNamBộ
Miền núi, trung du Bắc Bộ
* Ven biển miền trung
Tây Nguyên
5.Vùng chuyên canh cao su lớn nhất cảu nước ta
Tây Nguyên
Tây bắc
* ĐôngNamBộ
Miền núi phía bắc
6. Vùng chuyên canh cà phê lớn nhất ?
Tây bắc
* Tây Nguyên
Miền núi Bắc Bộ
NamTrung Bộ
7. Vùng chuyên canh chè lớn nhất
* Miền núi trung du phía bắc
Tây Nguyên
ĐôngNamBộ
NamTrung Bộ
8. Đưa chăn nuôi lên thành ngành chính ở nước ta, nguyên nhân nào là chính:
Nhu cầu thực phẩm quý: thịt, trứng , sữa…
Là ngành kinh tế quan trọng nhất trong phát triển nông nghiệp
Phục vụ cho chế biến và XK, phục vụ cho thị trường nước ngoài
* Việt Nam có nguồn thức ăn phong phú cho chăn nuôi, nhu cầu cho đời sống và nhiều  ngành sx
9.Loại cây công nghiệp dài ngày nào của nước ta đang có diẹn tích lớn nhất:
Cao su
Chè
* Cà phê
Dừa
10. Ngành chăn nuôi nào cung cấp nhiều thịt nhất hiện nay ở Việt Nam:
* Lợn
Trâu
11. Trong nông nghiệp hiện đại cần tổ chức SX chuyên canh để: Đào tạo nguòn lao động kỹ thuật
* Tập trung vốn đàu tư, áp dụng kỹ thuật
Tận dụng thế mạnh của điều kiện tự nhiên
Năng suất cao, chất lượng tốt, tiêu thụ thuận lợi
12. Nước ta có thể phát triển nhiều loại cây công nghiệp vì:
* Khí hậu nhiệt đới ẩm, nhiều loại đất phù hợp
Có thể trồng xen với cây lương thực
Có nhu cầu thị trường lớn
Có trình độ kỹ thuật cao
13. Cần kết hợp trồng trọt với chăn nuôi vì:
Điều kiện tự nhiên thuận lợi
Trồng trọt cung cấp thức ăn cho chăn nuôi
Chăn nuôi cung cấp sức kéo và phân bón cho tròng trọt
* Tất cả các ý đưa ra
14. Trong nông nghiệp Việt Nam cơ cấu ngành thay đổi theo chiều hướng
Lúa gạo chiếm tỷ lệ ngày một cao
Cây công nghiệp chiếm tỷ lệ cao
Chăn nuôi,,cây ăn quả ít phát triển
* Tỷ lệ của các ngành chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp ngày một tăng
15.  Lương thực được chú trọng đầu tư phát triển ở Việt Nam vì:
Cung cấp khối lượng nông phảm lớn
* Ổn định đời sống và XK lớn
Có thị trường thế giới
Điều kiện SX thuận lợi
16. Diện tích, năng suất, sản lượng lúa ở một số tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh vì:
Thời tiết thuậnlợi
Dân nhập cư đông
Công tác thuỷ lợi, cải tạo đất
* Phát triển chăn nuôi
17. Bình quân lúa trên đàu người cảu đồng bằng sông Hồng còn thấp song đã hình thành một số vùng lúa hàng hoá chất lượng cao phục vụ XK vì: ?
Công nghiệp và làng nghè phát triển, nông nghiệp đều phát triển
* Có truyền thống thâm canh, lương thực đã lưu thông trên cả nước
Nhờ lưu thông lương thực tren cả nước
Nhu cầu của các vùng xung quanh
18. Hoa màu hiện nay quan trọng nhất đối với nước ta:
Lương thực cho người
* Chăn nuôi gia súc, gia cầm
Cho đại đa súc
Cho thị trường nước ngoài
19. Các loại cây ăn quả, thực phẩm của vùng ôn đới trồng nhiều ở vùng nào ở Việt Nam:
* Vùng núi phía Bắc
Đông Nam Bộ , đồng bằng sông Cửu Long
Tây Nguyên, ĐôngNamBộ
Vùng núi phía bắc, đồng bằng sông Hồng
20. Vùng có diện tích cây ăn quả lớn nhất nước ta:
ĐôngNamBộ
Miền núi phía bắc
Đồng bằng sông Hồng
* Đồng bằng sông Cửu Long
21. Yếu tố nào quyết định sự phát của chăn nuôi
Nguồn lao động
* Thức ăn
Điều kiện tự nhiên
Giống tốt
22. Lợn nuôi vùng nào nhiều nhất
* Đồng bằng sông Hồng
Đồng bằng sông Cửu Long
Ven biển trung bộ
ĐôngNamBộ
23. Ở Việt Nam gia cầm được chăn nuôi heo hình thức nào là chính:
Hợp tác xã
Trại quốc doanh
* Chăn nuôi gia đình
Trang trại lớn
24. Đất dùng trong nông nghiệp chỉ cho phép ở độ dốc tối đa:
* Từ 0# đến 25#
Từ 0# đến trên 25#
Từ 0# đến 30#
Từ 25# đến trên 35#
25. Thuỷ lợi có tầm quan trọng đặc biệt trong nông nghiệp Việt Nam vì:
Nhiệt đới, mưa nhiều, ẩm độ cao
Gió muà, nhiệt đới, ẩm độ cao
Nhiệt đới gió mùa, mưa nhiều, phân bố không đều
* Tính thất thường của khí hậu nhiệt đới, phân bố không đều của nguòn nước
26. Việt Nam có thể SX nông nghiệp quanh năm, nhiều vụ trong 1 năm vì:
Mưa nhiều, nắng nhiều, gió mùa
Độ ẩm cao, mưa nhiều, mưa theo mùa
Gió muà, mưa nhiều, mưa quanh năm
* Mưa nhiều, độ ẩm cao, nhiệt độ cao, ánh sáng nhiều
27.Yếu tố nào là nguồn lực quan trọng nhất trong công hoá nông nghiệp Việt Nam hiện nay:
Thị trường tiêu thụ trong nước
Lao động nông nghiệp
* Công nghiệp chế biến
Cách mạng khoa học kỹ thuật
28. Biện pháp nào được sử dụng nhất để tăng diện tích đất nông nghiệp hiện nay ?
Khai hoang phá rừng lấy đất làm nông nghiệp
Du canh du cư để tìm vùng đất mới
* Tăng hệ số (vòng quay) sử dụng đất
Khôi phục đất haong hoá
29. Hiện nay cơ cấu thời vụ cần thực hiện đối với cây ngắn ngày ở đồng bằng là:
1 vụ/năm
2 vụ /năm
* 2-3vụ /năm
4 vụ/năm
30. Một số nước XK gạo lớn nhất thế giới. Hãy chọn đáp án đúng
Trung quốc, Hoa Kỳ, ấn độ
* Việt Nam, thái lan, mỹ
Thái Lan, Nga, Hoa Kỳ
Việt Nam, trung quốc, thái lan
31. Từ 1986 đến nay, sản lượng lương thực của nước ta không ngừng tăng và ổn định do nguyên nhân chính là:
Cơ cấu lại muà vụ
Chọn giống thích hợp
Đầu tư kỹ thuật
* Đường lối đổi mới, chính sách hợp lý
32. Hiện nay tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trong tổng diện tích đất nông nghiệp đang giảm so với những năm 80 là do:
Diện tích đất nông nghiệp giảm
Các ngành kinh tế khác chiếm diện tích đất lúa
Vì ngành lúa đã phát triển lâu đời
* Vì mục tiêu thay đổi cơ cấu cây trồng
33. Tại sao đồng bằng ít có điều kiện thuận lợi về thức ăn tươi để chăn nuôi trâu bò, nhưng vẫn tích cực phân bố trâu bò vào vùng này vì:
Cho năng suất thịt cao
* Phục vụ cho trồng trọ lương thực
Thuận lợi cho công nghiệp chế biến thực phẩm và hàng tiêu dùng
Có nguồn thức ăn nhân tạo phong phú
34. Với điều kiện của miền bắc, ngoài các loại cây của vùng niệt đới, nện chú ý phát triển  loại cây nào:
Cây lương thực, hoa quả, rau ôn đới
* Cây rau, hoa quả ôn đới
Cây râu, hoa quả, cây công nghiệp cuả vùng xích đạo
Cây công nghiệp cây ăn quả của vùng xích đạo
35. Miền bắc có thể phát triẻn mạnh các loại rau quả vùng á ôn đới, ôn đới
* Khí hậu 4 mùa
Kĩ thuật nông nghiệp phát triển
Truyền thống SX
Nhu cầu thị trường tiêu thụ lớn
36. Cơ cấu giữa trồng trọt và chăn nuôi của nước ta đang thay đổi như thế nào?
Trồng trọt tăng nhanh, chăn nuoi tăng chậm
Cả trồng trọt và chăn nuôi đều tăng
Chăn nuôi tăng nhanh, trồng trọt giảm nhanh
* Chăn nuôi tăng nhanh, trồng trọt tiếp tục tăng với mức độ cần thiết
37. Ngành chăn nuôi gia súc nào hiện đang cung cấp sản lượng thịt lớn nhất cho nền kinh tế và nhu cầu hàng tieu dùng của Việt Nam:
Trâu bò
* Lợn
Gia cầm
Ngực, cừu, dê
38.  Trong 10 năm trở gần đây một mô hình tổ chức lãnh thổ SX nông nghiệp được phát triển mạnh, mục đích chủ yếu là sử dụng đất hoang hoá, đẩt trống, đồi trọc.  Đó là mô hình nào:
Các nông trường
Các công- nông trường
* Các trang trại
Các hộ nông dân cá thể
39. Các nông trường, các trang trại được phân bố chủ yếu ở vùng đất nào phổ biến:
Các vùng đất phù sa cổ, phù sa mới
* Vùng trung du đất trống, đòi núi trọc
Vùng núi cao trên 1000m, cao nguyên
Vùng cát ven biển đất cát pha
40. Trong những năm tới, lao động nông nghiệp của nước ta sẽ tiêpd tục giảm.  Nhận biết nguyên nhân chính:
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở nông thôn giảm nhanh, do thực hiện kế hoạch hó gia đình.
Ngành chăn nuôi phát triển mạnh, nhu cầu lao động nông nghiệp giảm
* Thay đổi cơ câu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, đa dạng hoá SX nông nghiệp
Nông thôn bỏ làng quê ra thành phố tham gia SX và dịch vụ của đô thị, công nghiệp
41. Biện pháp quan trọng nhất để nâng cao giá trị và đảm bảo an toàn cho sản phẩm nông nghiệp:
* Xây dựng vùng chuyên canh để tập chung SX tạo sẳn phẩm chất lượng cao
Giải quyết thật tốt hệ thóng thuỷ nông đảm bảo tưới, tiêu hợp lý, toạ ra sản phẩm chất ượng cao
Điện khí hoá nông thôn để sử dụng kỹ thuật nông nghiệp hiện đại, tạo sản phẩm chất lượng cao
Phát triển công nghiệp chế bién và bảo quản sản phẩm nông nghiệp kịp thời .
42. Tục ngữ trong SX nông nghiệp có câu: “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” để chỉ vai trò quan trọng của các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến SX nông nghiệp, mà yếu tố nước được đặt lên hàng đầu.  Em hãy chịn giải thích đúng nhất cho sự quan tâm đó:
Nước ta là nước nhiệt đới, sản phẩm chủ yếu là cây cây nhiệt đới cần nhiều nước
Khí hậu nước ta có 1 mùa mưa, 1 mùa khô, mùa khô hay hạn hán
* Thời tiết khí hậu nước ta thất thường, phân bố nước không đều theo thời gian và lãnh thổ
Lượng nước từ ngoài biên giới đổ vào Việt Nam là >60%, chúng ta cần phát triển thuỷ lợi  để chủ động về nước
43. Trong các vùng chuyên canh của nước ta hiẹn nay, yếu tố nào yếu kém nhất so với yêu cầu phát triển:
Số lượng và chất lượng lao động
* Công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản
Trình độ kyc thuật canh tác
Vận chuyển sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ thương mại
44. Biện pháp để giải quyết nông nhàn nào là thích hợp nhất hiện nay:
Đẩy mạnh chăn nuôi, đưa chăn nuôi lên ngành chính
Tổ chức SX đa canh
Tổ chức công nghiệp, thủ công nghiệp, phát triển làng nghề và dịch vụ nông nghiệp
* Cần sử dụng tất cả các biện pháp trên
45. Giải thích vì sao trong những năm gần đây diện tích đất trồng lúa không tăng, thậm chí giảm:
Năng  suất luá tăng nhanh, đảm bảo cho thị trường trong nước và XK, không cần tăng diện tích
Không còn diện tích đất để có thể mở rộng để giành cho đất trồng lúa lấy đất trồng cây ông nghiệp ngắn ngày
Các ngành kinh tế quốc dân khác phát triển sử dụng nhiều diện tích đất trồng lúa và đất nông nghiệp
* Chuyển dịch cơ cấu SX nông nghiệp đẩy mạnh viẹc mở rộng diện tích cây công nghiệp  ngắn ngaỳ, cây lương thực
46. Muốn đẩy mạnh SX llúa XK ở đồng bằng sông Cửu Longcần giải quyết vấn đề gay cấn nào:
Các chính sách bảo hộ nông sản, hoạt động khuyến nông, thu mua dự trữ lương thực và  nhiều chính sách KT-XH khác
Nâng cao kỹ thuụat chế biến và bảo quản nông sản (lúa)
Giống lúa chất lượng cao và năng suất cao, sản lượng lớn
* Cả 3 vấn đề trên
47.  Ưu điểm nổi bật của đồng bằng sông Hồng so với các đồng bằng khác của nước ta để trở thành 1 trong 2 vùng lúa trọng điểm là:
Phù sa có độ phì cao, bồi đắp thường xuyên
* Trên đồng bằng cơ bản đã hình thành được mạng lưới thuỷ lợi
Sử dụng lượng phân bón  lớn và đa dạng
Có công nghiệp chế biến lúa hiện đại nhất cả nước
48.  Điều kiện tiên quyết phục vụ chăn nuôi phát triển là điều kiện nào:
Cần gia súc, gia cầm chất lượng cao
Nguồn l;ao động có kỹ thuật hiện đại
* Nguồn thức ăn phong phú về chủng loại, chất lượng tốt
Khả năng phòng bệnh cho gia súc, nguồn thuốc thú y rồi dào
49. Nhiệm vụ quan trọng nhất của vùng nông nghiệp ngoại thành là SX loại sản phẩm nào?
Cung cấp lương thực, thực phẩm cho thành phố
Cung cấp các loại thực phẩm
Cung cấp các đặc sản của vùng nông nghiệp
* Cung cấp tất cả các loại nông phẩm cần thiết
50. Loại cây công nghiệp lâu năm nào ở miền nam đang tăng nhanh về diện tích
Chè
Cao su
* Cà phê
Hồ tiêu
51. Vì sao ngành trồng cà phê lại phát triển nhanh trong những năm qua so với ngành trồng  các cây công nghiệp dài ngày khác ở nước ta.  Nguyên nhân nào quan trọng nhất
Mức sống của nhân dân ta đang tăng dẫn đến nhu cầu cà phê tăng nhanh
Tận dụng đất trống đồi núi trọc để xoá đói giảm nghèo, phủ xanh đất trống đồi núi trọc
* Thị trường thế giới rộng lớn, nmhu cầu tăng nhanh, Việt Nam có thế mạnh về điều kiện tự nhiên
Mang lại lợi nhuận lớn, sử dụng nhiều lao động và lao động có trình độ kỹ thuật cao
52. Hình thức tổ chức chăn nuôi phổ biến hiện nay của nông thôn Việt Nam:
Cơ sở quốc doanh
* Hộ gia đình
Hợp tác xã
Cả 3 mô hình trên
53. Ngành chăn nuôi của nước ta hiẹnnay đã có những thuận lợi cơ bản nào?
Kỹ thuật chăn nuôi phát triển mạnh, đạt trình độ tiến tién
Nguồn lao động vừa có số lượng lớn, vừa có chất lượng cao
* Có nguồn thức ăn tự nhiên đa dạng và nguồn thức ăn nhân tạo đang ngày 1 nhiều cả về  số lượng và chất lượng
Do yêu cầu phục vụ trồng trọt phục vụ sức kéo cho vận tải, sản phẩm XK, kích thích chăn  nuôi phát triển
54. Tại sao ngành trồng lúa trên đồng bằng Bắc Bộ nói riêng và cả mièn bắc nói chung lại có diện tích lúa đông xuân lớn nhất
Nhu cầu lương thực lớn vào dịp trước và sau tết
Thị trường thế giới có sức mua lớn vaìo đầu năm
Diện tích đất phù hợp
* Thời tiết ổn định nhất trong năm
55. Loại cây công nghiệp dài ngày nào ở miền bắc đang có xu thế tăng nhanh về diện tích và sản lượng:
Cà phê
Quế
Hồi
* Chè
56. Rừng Việt Nam đang giảm vè trữ lượng cũng như chất lượng là do:
Sự biến đổi của khí hậu
Du canh-du cư
Chiến tranh tàn phá

* Sử dụng quá mức, không kiểm soát chặt chẽ

Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang