Điểm xuất phát của nền kinh tế nước ta:

Điểm xuất phát của nền kinh tế nước ta:

A. Nền nông nghiệp nhỏ bé
B. Nền công nghiệp hiện đại
C. Trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại

D. Nền nông nghiệp hiện đại


Xem thêm tại đây... Sưu tầm bởi www.NguyenDucHanh.net
Lên đầu trang